Customer Service

TIRÁŽ 

Predajca 

adidas Slovakia s.r.o. 
Galvaniho 15/A 

821 04 Bratislava 

Slovensko

UPOZORNENIE: táto adresa sa nesmie používať na vrátenie tovaru. Návratný štítok si môžeš zadarmo vytvoriť tu

 

Company number local CoC 35 739 738 

SK VAT registration number: SK2020229618 
 

Online obchod – kontaktujte nás 

Navštívte našu webovú lokalitu adidas: http://www.adidas-group.com