Customer Service

Vyhlásenie O Ochrane Osobných Údajov

platné od 2. október 2019

 

Reebok je značka spoločnosti adidas AG (Adi-Dassler Strasse 1, 91074 Herzogenaurach, Germany).

 

 1. O čom vás informuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov?
 2. Kto sú prevádzkovatelia údajov spoločnosti Reebok?
 3. Kto je zástupca pre oblasť ochrany údajov pre prevádzkovateľov údajov spoločnosti Reebok?
 4. Aké osobné údaje zhromažďuje a používa spoločnosť Reebok (kategórie osobných údajov)?
 5. Čo vykonáva spoločnosť Reebok s osobnými údajmi a prečo (účel, spracúvanie, právny základ)?
 6. PREVÁDZKA LOKALITY (DOMÉNY SPOLOČNOSTI REEBOK) A APLIKÁCIE
 7. ZABEZPEČENIE DOMÉNY A SIETE A OVERENIE POUŽÍVATEĽA

III.      GLOBÁLNE POVERENIE PRE VŠETKY PLATFORMY SPOLOČNOSTI ADIDAS – MOŽNOSTI POUŽÍVATEĽOV

 1. PREDAJ PRODUKTOV SPOLOČNOSTI REEBOK – NA ZÁKLADE OBJEDNÁVOK ONLINE A OFFLINE
 2. DETEKCIA PODVODNÝCH PLATIEB
 3. DODANIE PRODUKTU

VII.     ELEKTRONICKÉ SLEDOVANIE DODANIA

VIII.    ANALYTIKA PODNIKOVÝCH OPERÁCIÍ

 1. SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
 2. PRISPÔSOBENÉ MARKETINGOVÉ SPRÁVY CEZ E-MAIL (registrácia na odber bulletinu)
 3. PRISPÔSOBENÉ MARKETINGOVÉ SPRÁVY CEZ E-MAIL (prostredníctvom existujúcej zmluvy)

XII.     Zacielené správy na reklamných platformách tretích strán

XIII.    SPRAVOVANIE ČLENSTVA V KLUBE REEBOK UNLOCKED | REEBOKONE – AK JE TO RELEVANTNÉ

XIV.    REGISTRÁCIA NA SÚKROMNÉ PODUJATIE

 1. REGISTRÁCIA NA OTVORENÉ PODUJATIE

XVI.    VÝSKUM A VÝVOJ PRODUKTOV

XVII.   PRÁVNE POVINNOSTI – SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI NA PRESADZOVANIE PRÁVA A REGULAČNÝMI ORGÁNMI (VRÁTANE SÚDOV)

XVIII.     ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O ZARIADENÍ NA NAŠEJ WEBOVEJ LOKALITE POMOCOU SÚBOROV COOKIE, PIXELOVÝCH ZNAČIEK, ZNAČIEK A PODOBNÝCH TECHNOLÓGIÍ (označované tiež „vyhlásenie o súboroch cookie“)

XIX.    ZÍSKANIE POUŽÍVATEĽOM VYTVORENÉHO OBSAHU (UGC) ZO SOCIÁLNYCH MÉDIÍ

 1. ZOBRAZOVANIE OZNÁMENÍ (pri komunikácii v aplikácii)
 2. Ako postupuje spoločnosť Reebok pri prenose osobných údajov mimo územia EÚ/EHP?
 3. Ako sú osobné údaje zabezpečené?
 4. Aké sú vaše práva a ako ich môžete uplatniť?
 5. Otázky, sťažnosti a podpora – na koho sa môžete obrátiť a akým spôsobom?
 6. Aktualizácie a oznámenia o aktualizáciách
 7. Príjemcovia údajov spoločnosti Reebok

 

1.     O čom vás informuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov?

 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vás informuje o tom, akým spôsobom sa zhromažďujú a ďalej spracúvajú informácie, ktoré môžeme použiť na vašu priamu alebo nepriamu identifikáciu („osobné údaje“), počas prehliadania lokality https://www.reebok.sk a aj pri interakcii pomocou osobných údajov na našich rozličných platformách a portáloch vrátane aplikácie spoločnosti Reebok.

 

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov nájdete informácie o týchto témach:

 

 1. prevádzkovatelia údajov spoločnosti Reebok,
 2. zástupca pre oblasť ochrany údajov,
 3. rozličné typy osobných údajov, ktoré používame („kategórie osobných údajov“),
 4. naše dôvody a spôsoby používania osobných údajov („účel“, „spracúvanie“, „právny základ“),
 5. doba uchovávania osobných údajov („doba uchovávania“),
 6. ďalší príjemcovia osobných údajov („príjemcovia“),
 7. prenos osobných údajov mimo územia EÚ/EHP („medzinárodný prenos údajov“),
 8. vaše práva podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EÚ („nariadenie GDPR“) a príslušných miestnych právnych predpisov a
 9. akékoľvek automatizované rozhodovacie technológie, ktoré používame, a spôsob ich fungovania (v prípade potreby).

 

 

2.     Kto sú prevádzkovatelia údajov spoločnosti Reebok?

 

Sú to prevádzkovatelia údajov spoločnosti Reebok, ktorí sú zodpovední za ochranu osobných údajov a dodržiavanie súladu s nariadením GDPR a vnútroštátnymi právnymi predpismi o používaní osobných údajov. Spoločne určujú spôsob, akým bude spoločnosť Reebok používať vaše osobné údaje na účely identifikované vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Reebok („spoloční prevádzkovatelia“).

 • adidas AG – Adi-Dassler Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Nemecko („adidas AG“)
 • adidas Business Services GmbH – Adi-Dassler Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Nemecko
 • adidas Slovakia, s.r.o. - Galvaniho 15/A,Bratislava, 821 04, Slovensko („lokálny predajca“)

Na účely

 • predaja produktov spoločnosti Reebok – na základe objednávok online a offline,
 • výskumu a vývoja produktov

tvoria nižšie uvedené právne subjekty spoločných prevádzkovateľov:

 • adidas AG
 • adidas International Trading AG – Am Platz 10, 6039 Root D4, Švajčiarsko
 • Lokálny predajca

 

3.     Kto je zástupca pre oblasť ochrany údajov pre prevádzkovateľov údajov spoločnosti Reebok?

 

DataProtection@adidas.com

Global Privacy | Data Protection Officer

adidas AG

Adi-Dassler-Straße 1

91074 Herzogenaurach

Nemecko

 

4.     Aké osobné údaje zhromažďuje a používa spoločnosť Reebok (kategórie osobných údajov)?

 

Ďalej uvádzame kategórie osobných údajov, ktoré od vás priamo alebo nepriamo zhromažďujeme:

 

§  Informácie o identite – patria sem: meno [krstné meno, priezvisko, iniciály], dátum narodenia, e-mailová adresa, jedinečný číselný identifikátor spotrebiteľa (vrátane členského čísla klubu Reebok UNLOCKED | ReebokONE), prezývka, heslo, identifikátory sociálnych médií a informácie, ktoré nám poskytujete prostredníctvom svojho konta v aplikácii Facebook alebo Runtastic, odtlačok prsta vo vašom zariadení a kódy vám pridelených darčekových kariet. Používame ich na overenie vašej identity.

 

§  Kontaktné informácie – patria sem: vaše telefónne číslo, dodacia a fakturačná adresa, e-mailová adresa, ID v aplikácii Messenger, obslužný program sociálnych médií, akýkoľvek iný komunikačný kanál, pomocou ktorého ste nás kontaktovali so žiadosťou o informácie. Používame ich na to, aby sme vás kontaktovali z rôznych dôvodov.

 

§  Informácie o polohe – patria sem: miesto bydliska, poloha aktuálneho prihlásenia [adresa IP], poloha GPS (ak ju chcete s nami zdieľať napríklad prostredníctvom nastavení mobilného zariadenia) alebo konkrétna lokalita spoločnosti Reebok, ktorú ste navštívili a ktorá môže naznačiť, kde sa nachádzate. Používame ich na to, aby sme vám na vašej aktuálnej polohe pomohli nájsť to, čo hľadáte.

 

§  Informácie o veľkosti – patria sem: veľkosť obuvi, konfekčná veľkosť, výška, hmotnosť, hrudník, pás, boky, vnútorný šev, tvar tela, meranie od päty po špičku. Používame ich na zabezpečenie správnej veľkosti výstroje pre vás.

 

§  Informácie o nákupe – patria sem: platobné údaje (číslo kreditnej karty), profil platobného rizika (poskytuje nám ho riešenie pre platobné riziko), nákupný košík (položky objednávky), podrobnosti doručenia, dodacia a fakturačná adresa, číslo zákazníckej objednávky, história nákupov v spoločnosti Reebok, ID transakcie a akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa nákupu. Používame ich na dokončenie vašej objednávky na lokalitách a v aplikáciách spoločnosti Reebok, v obchodoch spoločnosti Reebok alebo v iných predajných platformách.

 

§  Informácie o správaní a profile – patria sem: história nákupov, položky v zozname želaní, správanie pri prehľadávaní, preferencie pri prehľadávaní, nákupné preferencie, interakcie v predajni, história fyzického cvičenia, recenzie produktov, interakcia s našou spoločnosťou cez sociálne médiá a akékoľvek iné spravodajské informácie, ktoré máme o vás s cieľom spoznať vás lepšie ako spotrebiteľa vrátane „informácií o komunite“. Používame ich na to, aby sme vás ako spotrebiteľa lepšie spoznali a mohli vám zasielať marketingové správy o produktoch a službách, ktoré by vás podľa nášho názoru mohli zaujímať.

 

§  Informácie o komunite – patria sem: informácie, ktoré nám poskytnete pri účasti na rozličných podujatiach a komunitných akciách spoločnosti Reebok ako tréner, člen tímu, účastník alebo propagátor našich udalostí, napríklad vrátane: obrázkov, videí, prezývky, tímu, záujmov a preferencií, odozvy, poradových tabuliek,účasti na podujatiach, zapojenia do skupín a registračných údajov. Tieto informácie používame na organizáciu podujatí a komunitných akcií a na to, aby sme vás lepšie spoznali ako spotrebiteľa.

 

§  Informácie sociálnych médií – patria sem: informácie získané prostredníctvom vašej interakcie s nami cez rozličné kanály sociálnych médií, ako sú Facebook, Instagram, Google atď. vrátane: akýchkoľvek informácií sociálnych médií, ktoré sú verejne dostupné, ako je obslužný program sociálnych médií, interakcie so sociálnymi médiami a verejné príspevky, „lajky“ a iné reakcie, kontakty na sociálnych médiách, verejné fotografie alebo fotografie, ktoré ste nám odoslali pomocou uvedenia našej spoločnosti alebo sledovaním našich príspevkov v sociálnych médiách pomocou „obslužných programov“ alebo „značiek hashtag“. Tieto informácie získavame zo sietí sociálnych médií (napr. Facebook, Snapchat, Instagram atď.) priamo alebo nepriamo prostredníctvom agentúr tretích strán na základe uzatvorených zmluvných dohôd.

 

§  Informácie o zariadení – patria sem: informácie o vašom zariadení alebo prehliadači, ktoré nám poskytnú prehľad o vašom správaní pri prehľadávaní alebo používaní zariadenia. Informácie o zariadení sa zhromažďujú pomocou našej aplikácie a informácie o prehliadači sa zhromažďujú pomocou súborov cookie, značiek a pixelových značiek. Tieto informácie sú často požadované na účely zabezpečenia siete. Okrem iného medzi ne patrí: adresa IP, dátum a čas návštevy, doba zotrvania na našej webovej lokalite, referenčná adresa URL (ak ste na našu stránku prišli prostredníctvom inej lokality alebo reklamy), stránky navštívené na našej lokalite, typ vášho prehliadača, typ zariadenia, verzie, operačný systém.

 

§  Informácie o aktivite – patria sem: údaje o telesnej kondícii (napríklad časy začiatku a ukončenia fyzického cvičenia, typ aktivity, kategória športu), údaje snímačov (napríklad cieľový počet krokov, trvanie, tempo, vzdialenosť, spotrebované kalórie, tep srdca, skóre RunScore a rýchlosť) a ďalšie údaje týkajúce sa aplikácie na fyzické cvičenie. Používame ich, aby sme vám pomohli zlepšiť sa vo výkonnostných cieľoch a zlepšili vaše možnosti ako používateľa, a na identifikáciu produktov, ktoré by pre vás mohli byť najvhodnejšie na základe vzorcov vašej fyzickej aktivity.

 

§  Korešpondencia – patria sem: naša konverzácia, ak kontaktujete služby zákazníkom, e-maily o produktoch alebo službách, ktoré nám napíšete, sťažnosti, ktoré nám odošlete poštou, e-mailom, faxom alebo telefonicky, naše poznámky týkajúce sa vašej odozvy, vám adresované spätné volanie od služieb zákazníkom a akákoľvek ďalšia komunikácia medzi vami a pracovníkmi spoločnosti Reebok. Všetky hovory s oddelením služieb zákazníkom zaznamenávame na účely zabezpečenia kvality.

 

§  Informácie o preferenciách – patria sem: preferovaný jazyk, poloha prihlásenia, položky v zozname želaní, preferovaná dodacia adresa, preferencie pri prehľadávaní, naša korešpondencia s vami, vaše recenzie produktov spoločnosti Reebok. Používame ich na zvýšenie vášho pohodlia pri návšteve a/lebo nákupoch na našich lokalitách a v aplikáciách.

 

§  Informácie o klube Reebok UNLOCKED | ReebokONE – patria sem: jedinečný identifikátor člena (ID člena), dátum začiatku členstva, ID obchodu (ak ste sa zaregistrovali v predajni), ID zdroja, krajina a značka pôvodného členstva, členské body, história zapojenia, história odmien, členské kupóny prideľované členom. Všetky informácie, ktoré sú tu uvedené, budeme uchovávať počas doby trvania vášho členstva v klube Reebok UNLOCKED | ReebokONE. 

 

 

5.     Čo vykonáva spoločnosť Reebok s osobnými údajmi a prečo (účel, spracúvanie, právny základ)?

 

účel

právny základ

         I.        PREVÁDZKA LOKALITY (DOMÉNY SPOLOČNOSTI REEBOK) A APLIKÁCIE

Oprávnený záujem

       II.        ZABEZPEČENIE DOMÉNY A SIETE A OVERENIE POUŽÍVATEĽA

Oprávnený záujem

     III.        GLOBÁLNE POVERENIE PRE VŠETKY PLATFORMY SPOLOČNOSTI ADIDAS – MOŽNOSTI POUŽÍVATEĽOV

Oprávnený záujem

     IV.        PREDAJ PRODUKTOV SPOLOČNOSTI REEBOK – NA ZÁKLADE OBJEDNÁVOK ONLINE A OFFLINE

Plnenie zmluvy

       V.        DETEKCIA PODVODNÝCH PLATIEB

Plnenie zmluvy

     VI.        DODANIE PRODUKTU

Plnenie zmluvy

   VII.        ELEKTRONICKÉ SLEDOVANIE DODANIA

Súhlas

 VIII.        ANALYTIKA PODNIKOVÝCH OPERÁCIÍ

Oprávnený záujem

     IX.        SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Oprávnený záujem

       X.        PRISPÔSOBENÉ MARKETINGOVÉ SPRÁVY CEZ E-MAIL (registrácia na odber bulletinu)

Súhlas

     XI.        PRISPÔSOBENÉ MARKETINGOVÉ SPRÁVY CEZ E-MAIL (prostredníctvom existujúcej zmluvy)

Oprávnený záujem

   XII.        Zacielené správy na reklamných platformách tretích strán

Súhlas

 XIII.        SPRAVOVANIE ČLENSTVA V KLUBE REEBOK UNLOCKED | REEBOKONE – AK JE TO RELEVANTNÉ

Plnenie zmluvy

 XIV.        REGISTRÁCIA NA SÚKROMNÉ PODUJATIE

Plnenie zmluvy

   XV.        REGISTRÁCIA NA OTVORENÉ PODUJATIE

Oprávnený záujem

 XVI.        VÝSKUM A VÝVOJ PRODUKTOV

Oprávnený záujem

XVII.        PRÁVNE POVINNOSTI – SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI NA PRESADZOVANIE PRÁVA A REGULAČNÝMI ORGÁNMI (VRÁTANE SÚDOV)

Zákonná povinnosť

XVIII.        ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O ZARIADENÍ NA NAŠEJ WEBOVEJ LOKALITE POMOCOU SÚBOROV COOKIE, PIXELOVÝCH ZNAČIEK, ZNAČIEK A PODOBNÝCH TECHNOLÓGIÍ (označované tiež „vyhlásenie o súboroch cookie“)

Oprávnený záujem | Súhlas

 XIX.        ZÍSKANIE POUŽÍVATEĽOM VYTVORENÉHO OBSAHU (UGC) ZO SOCIÁLNYCH MÉDIÍ

Plnenie zmluvy

   XX.        ZOBRAZOVANIE OZNÁMENÍ (pri komunikácii v aplikácii)

Oprávnený záujem

     

 

 

V tejto časti vysvetľujeme tieto témy:

 1. Kedy a prečo potrebujeme osobné údaje („účel“)?
 2. Na základe čoho môžeme používať osobné údaje („právny základ“)?
 3. Čo v rámci toho vykonávame s osobnými údajmi („spracúvanie“)?
 4. Aké osobné údaje na to potrebujeme („kategórie osobných údajov“)?
 5. Ako dlho uchovávame osobné údaje („doba uchovávania“)?
 6. S kým (s akými typmi poskytovateľov služieb) zdieľame osobné údaje na dosiahnutie daného účelu („kategórie príjemcov“)?

 

      I.          PREVÁDZKA LOKALITY (DOMÉNY SPOLOČNOSTI REEBOK) A APLIKÁCIE

SPRACÚVANIE

 

Na zabezpečenie spustenia lokalít, ktoré sú pripojené k doméne spoločnosti Reebok a aplikácii spoločnosti Reebok, na opravy chýb, aby ste mali vždy k dispozícii lokalitu v nami zamýšľanej podobe, a na monitorovanie dodržiavania zmluvných podmienok sledujeme kompletné informácie o aktivite v lokalite a analyzujeme údaje prijaté našimi servermi.

 

Použitie súborov cookie/značiek/pixelových značiek: Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať na tieto účely pomocou technológií na zhromažďovanie informácií o zariadení, ako sú súbory cookie, pixelové značky a značky. Ďalšie informácie nájdete v časti „XIX.     ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O ZARIADENÍ NA NAŠEJ WEBOVEJ LOKALITE POMOCOU SÚBOROV COOKIE, ZNAČIEK, PIXELOVÝCH ZNAČIEK A PODOBNÝCH TECHNOLÓGIÍ“.

PRÁVNY ZÁKLAD

Oprávnený záujem

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o zariadení

Informácie o identite

Informácie o správaní a profile

Informácie o preferenciách

 

DOBA UCHOVÁVANIA

Relácia prehľadávania

Vaše údaje potrebujeme počas doby, keď sa nachádzate na lokalite. Uchovávame ich počas doby trvania relácie prehľadávania.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 

·        Prevádzkovatelia údajov spoločnosti Reebok

·        Pridružené spoločnosti a pobočky spoločnosti adidas AG

·        Poskytovatelia služieb podpory správy lokality

 

 

 

    II.          ZABEZPEČENIE DOMÉNY A SIETE A OVERENIE POUŽÍVATEĽA

SPRACÚVANIE

 

Na ochranu domén, zistenie neštandardných aktivít a na predchádzanie bezpečnostným hrozbám a ochranu návštevníkov lokality pred neoprávnenými prístupmi (napríklad hekerskými) sledujeme kompletné informácie o aktivite v našich lokalitách a overujeme údaje o prihláseniach používateľov pomocou tokenov, aby sme skontrolovali poskytované podrobnosti a porovnali ich s inými dostupnými informáciami, ako sú napríklad poverenia, ktoré ste poskytli priamo spoločnosti Reebok alebo iným platformám (ako sú Runtastic alebo Facebook), alebo s informáciami dostupnými na verejných doménach s cieľom zaistiť prístup na naše lokality len „oprávneným“ používateľom. 

Použitie súborov cookie/značiek/pixelových značiek: Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať na tieto účely pomocou technológií na zhromažďovanie informácií o zariadení, ako sú súbory cookie, pixelové značky a značky. Ďalšie informácie nájdete v časti „XIX.     ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O ZARIADENÍ NA NAŠEJ WEBOVEJ LOKALITE POMOCOU SÚBOROV COOKIE, ZNAČIEK, PIXELOVÝCH ZNAČIEK A PODOBNÝCH TECHNOLÓGIÍ“.

PRÁVNY ZÁKLAD

Oprávnený záujem

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o zariadení

Informácie o identite

Informácie o správaní a profile

Informácie o preferenciách

 

DOBA UCHOVÁVANIA

Relácia prehľadávania

Vaše údaje potrebujeme počas doby, keď sa nachádzate na lokalite. Uchovávame ich počas doby trvania relácie prehľadávania.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 

·        Prevádzkovatelia údajov spoločnosti Reebok

·        Pridružené spoločnosti a pobočky spoločnosti adidas AG

·        Poskytovatelia služieb podpory správy lokality

 

 

  III.          GLOBÁLNE POVERENIE PRE VŠETKY PLATFORMY SPOLOČNOSTI ADIDAS – MOŽNOSTI POUŽÍVATEĽOV

SPRACÚVANIE

 

Vieme, že neobľubujete, ak si musíte pamätať používateľské mená a heslá alebo ak sa musíte viackrát registrovať.

 

S cieľom umožniť používateľom prihlásiť sa do všetkých platforiem, portálov, služieb, komunít a aplikácií, ktoré prevádzkujú prevádzkovatelia údajov spoločnosti Reebok alebo sú prevádzkované v ich mene (čo zahŕňa aj aplikáciu a služby Runtastic) („platformy spoločnosti adidas“), pomocou jednej sady prihlasovacích poverení („prihlásenie spoločnosti Reebok“) uchovávame vaše prihlásenie spoločnosti Reebok v našej globálnej overovacej platforme. Ak sa pomocou prihlásenia spoločnosti Reebok prihlásite do ľubovoľnej platformy spoločnosti adidas, pomocou tokenu overíme vašu identitu prostredníctvom globálnej overovacej platformy. Týmto spôsobom je tiež zaistené zabezpečenie našich sietí a domén.

 

Použitie súborov cookie/značiek/pixelových značiek: Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať na tieto účely pomocou technológií na zhromažďovanie informácií o zariadení, ako sú súbory cookie, pixelové značky a značky. Ďalšie informácie nájdete v časti „XIX.     ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O ZARIADENÍ NA NAŠEJ WEBOVEJ LOKALITE POMOCOU SÚBOROV COOKIE, ZNAČIEK, PIXELOVÝCH ZNAČIEK A PODOBNÝCH TECHNOLÓGIÍ“.

PRÁVNY ZÁKLAD

Oprávnený záujem

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o identite (používateľské meno, heslo, e-mail)

Informácie o klube Reebok UNLOCKED | ReebokONE (iba pre členov klubu Reebok UNLOCKED | ReebokONE)

Informácie o preferenciách

 

DOBA UCHOVÁVANIA

Doba trvania konta alebo nečinnosť + 25 mesiacov

Aby ste sa mohli prihlasovať pomocou prihlásenia spoločnosti Reebok na platformy spoločnosti adidas, potrebujeme uchovávať vaše údaje počas doby, keď máte zriadené konto u nás, alebo ak prestanete používať naše služby bez žiadosti o odstránenie údajov, budeme ich uchovávať po dobu 25 mesiacov od vášho posledného prihlásenia.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 

·        Prevádzkovatelia údajov spoločnosti Reebok

·        Pridružené spoločnosti a pobočky spoločnosti adidas AG

·        Poskytovatelia služieb podpory správy lokality

 

 

   IV.          PREDAJ PRODUKTOV SPOLOČNOSTI REEBOK – NA ZÁKLADE OBJEDNÁVOK ONLINE A OFFLINE

SPRACÚVANIE

 

S cieľom spracovať vaše objednávky online a/alebo v rámci aplikácie, poskytujú vám rôzne možnosti platby, vytvárajú pre vás hladký proces odhlásenia, skontrolovať prijatie vašej platby, zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek zmluvných podmienok (3. nákupné podmienky) (pre predaj produktov) vrátane spracovania faktúr, doručenia, služieb prispôsobenia, výmen a vrátenia platieb a služby Kliknúť a vyzdvihnúť. Vašu objednávku nie je možné dokončiť v prípade, ak náš systém detekcie podvodných platieb označí vašu transakciu za podozrivú a potenciálne podvodnú.  Upozorňujeme, že systém detekcie podvodných platieb je automatizovaný rozhodovací proces. Vyžaduje sa, aby sme s vami mohli uzatvoriť zmluvu. Máte právo požiadať o posúdenie tohto rozhodnutia ľudskou bytosťou a napadnúť dané rozhodnutie.

PRÁVNY ZÁKLAD

Plnenie zmluvy

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o identite

Kontaktné informácie

Informácie o polohe

Informácie o veľkosti

Informácie o nákupe

Korešpondencia

Informácie o zariadení

Informácie o klube Reebok UNLOCKED | ReebokONE (iba pre členov klubu Reebok UNLOCKED | ReebokONE)

 

 

DOBA UCHOVÁVANIA

Doba trvania zmluvy a zákonná doba obmedzenia. Informácie musíme uchovávať pre prípad akéhokoľvek právneho sporu týkajúceho sa zmluvy.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 

·        Prevádzkovatelia údajov spoločnosti Reebok

·        Pridružené spoločnosti a pobočky spoločnosti adidas AG

·        Predajní partneri (ak je to relevantné)

·        Výrobcovia

·        Poskytovatelia doručovateľských služieb

·        Poskytovatelia riešení pre platobné riziko

·        Poskytovatelia spracovania platieb

·        Poskytovatelia cloudových riešení v oblasti informačných technológií

 

 

     V.          DETEKCIA PODVODNÝCH PLATIEB

SPRACÚVANIE

 

Kombinujeme informácie o nákupe, ktoré nám poskytnete, s ďalšími informáciami, ktoré získavame od tretích strán ako poskytovateľov služieb na predchádzanie podvodom a platobným rizikám, s cieľom zabezpečiť, že akékoľvek nákupy sú oprávnené alebo že si nezakúpite naše produkty pri porušení zmluvných podmienok. Znamená to, že podľa výsledku analýzy informácií môžeme zamietnuť vašu objednávku a odmietnuť vašu platbu. Tento postup je automatizovaný rozhodovací proces, ktorý sa vyžaduje na to, aby sme s vami mohli uzatvoriť obchodnú zmluvu.

PRÁVNY ZÁKLAD

Plnenie zmluvy

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o identite

Kontaktné informácie

Informácie o správaní a profile

Informácie o nákupe

Informácie o zariadení

 

DOBA UCHOVÁVANIA

Doba trvania zmluvy a zákonná doba obmedzenia. Informácie musíme uchovávať pre prípad akéhokoľvek právneho sporu týkajúceho sa zmluvy.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 

·        Prevádzkovatelia údajov spoločnosti Reebok

·        Pridružené spoločnosti a pobočky spoločnosti adidas AG

·        Poskytovatelia riešení pre platobné riziko

·        Poskytovatelia spracovania platieb

·        Poskytovatelia cloudových riešení v oblasti informačných technológií

 

 

   VI.          DODANIE PRODUKTU

SPRACÚVANIE

 

Po úspešnom zadaní objednávky použijeme vaše kontaktné údaje (adresu bydliska a/alebo dodaciu adresu) a ďalšie informácie o nákupe na to, aby sme vám doručili zakúpené produkty.

PRÁVNY ZÁKLAD

Plnenie zmluvy

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o identite: Meno

Kontaktné informácie: Dodacia adresa

 

DOBA UCHOVÁVANIA

Doba trvania zmluvy a zákonná doba obmedzenia. Informácie musíme uchovávať pre prípad akéhokoľvek právneho sporu týkajúceho sa zmluvy.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 

·        Prevádzkovatelia údajov spoločnosti Reebok

·        Pridružené spoločnosti a pobočky spoločnosti adidas AG

·        Poskytovatelia doručovateľských služieb

·        Poskytovatelia cloudových riešení v oblasti informačných technológií

 

 

 VII.          ELEKTRONICKÉ SLEDOVANIE DODANIA

SPRACÚVANIE

 

Túto službu poskytujú dodávateľskí partneri na žiadosť spotrebiteľa.

Dodanie môžete sledovať pomocou služieb, ktoré priamo poskytujú dodávateľskí partneri. Vaše informácie však môžeme na tento účel zdieľať s dodávateľskými partnermi iba s vaším súhlasom. Táto služba je hosťovaná na platforme dodávateľského partnera. Prečítajte si ich vyhlásenie o ochrane osobných údajov v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov na tento účel.

PRÁVNY ZÁKLAD

Súhlas

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o identite

Kontaktné informácie

Akákoľvek ďalšia informácia, ktorú priamo a dobrovoľne poskytnete dodávateľskému partnerovi.

 

DOBA UCHOVÁVANIA

Určená dodávateľským partnerom.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 

·        Poskytovatelia doručovateľských služieb

 

VIII.          ANALYTIKA PODNIKOVÝCH OPERÁCIÍ

SPRACÚVANIE

 

Potrebujeme vedieť, ako sa nám darí v podnikaní. Je to v záujme našich akcionárov, členov správnej rady, zamestnancov a partnerov. Na tento účel potrebujeme analyzovať rozličné kategórie informácií, aby sme porozumeli, ako sa naše produkty predávajú na rozličných trhoch, aké sú obľúbené vlastnosti našich produktov, čo bolo úspešným a čo neúspešným prvkom v rámci marketingových a reklamných kampaní, dizajnu produktov a distribučných stratégií, dizajnu webovej lokality a celkových možností používateľa, s cieľom vytvoriť, zaviesť a vyhodnotiť podnikateľskú stratégiu.

 

Zahŕňa to analýzu údajov s cieľom pochopiť, ako používatelia prehľadávajú lokalitu a používajú aplikáciu, aby sme mohli zlepšiť návrh možností používateľov a zabezpečili, že i naďalej budete nakupovať naše produkty a zapájať sa do interakcie na našich lokalitách a v aplikáciách.

 

S cieľom minimalizovať riziko pre vás ako jednotlivca budeme na tento účel používať iba jedinečný identifikátor spotrebiteľa alebo adresu IP.

 

Ďalšie informácie o využití vašich údajov pri poskytovaní služieb analytiky poskytovateľmi riešení v oblasti analýzy údajov nájdete tu:

 

Zhromažďovanie údajov v službe Adobe Analytics: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/c_Privacy_Overview.html

 

Zhromažďovanie údajov v službe Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=en

 

PRÁVNY ZÁKLAD

Oprávnený záujem

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o identite: Jedinečný identifikátor spotrebiteľa (výlučne)

Informácie o veľkosti

Informácie o nákupe

Informácie o správaní a profile

Informácie o komunite

Informácie o aktivite

Informácie o zariadení

Korešpondencia

Informácie o klube Reebok UNLOCKED | ReebokONE (iba pre členov klubu Reebok UNLOCKED | ReebokONE)

 

 

DOBA UCHOVÁVANIA

Pri využívaní analytických služieb, ktoré poskytujú dodávatelia uvedení vyššie, sa od nás vyžaduje uchovávať údaje na dobu určenú týmito dodávateľmi. Dobu uchovávania, ktorú uvádzajú dodávatelia, nájdete tu:

 

Adobe Analytics: 36 mesiacov (https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/data-retention.html)

 

Google Analytics: 38 mesiacov

(https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en)

 

Informácie potrebujeme na uvedené obdobie, aby sme mohli presne analyzovať obchodné operácie.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 

·        Prevádzkovatelia údajov spoločnosti Reebok

·        Pridružené spoločnosti a pobočky spoločnosti adidas AG

·        Potenciálni kupujúci a investori

·        Poskytovatelia služieb podnikateľského poradenstva

·        Poskytovatelia riešení v oblasti analýzy údajov

·        Poskytovatelia cloudových riešení v oblasti informačných technológií

 

 

  IX.          SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

SPRACÚVANIE

 

Vaše osobné údaje zhromažďujeme, aby sme vám mohli povedať, kedy je na vašu žiadosť dostupný produkt, ktorý sa vám páči, a aby sme mohli zodpovedať vaše otázky a žiadosti prostredníctvom rozličných dostupných komunikačných kanálov.

PRÁVNY ZÁKLAD

Oprávnený záujem

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o identite

Kontaktné informácie

Informácie o polohe

Informácie o veľkosti

Informácie o nákupe

Korešpondencia

Informácie o klube Reebok UNLOCKED | ReebokONE (iba pre členov klubu Reebok UNLOCKED | ReebokONE)

 

DOBA UCHOVÁVANIA

Zákonná doba obmedzenia. Informácie musíme uchovávať pre prípad akéhokoľvek právneho sporu.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 

·        Poskytovateľ služieb zákazníkom

·        Prevádzkovatelia údajov spoločnosti Reebok

·        Pridružené spoločnosti a pobočky spoločnosti adidas AG

·        Predajní partneri (ak je to relevantné)

·        Poskytovatelia doručovateľských služieb

·        Poskytovatelia riešení pre platobné riziko

·        Poskytovatelia spracovania platieb

·        Poskytovatelia cloudových riešení v oblasti informačných technológií

 

 

    X.          PRISPÔSOBENÉ MARKETINGOVÉ SPRÁVY CEZ E-MAIL (registrácia na odber bulletinu)

SPRACÚVANIE

 

Zasielame vám marketingové správy, ktoré by vás mohli zaujímať („prispôsobené“), na e-mailovú adresu, ktorú nám poskytnete pri registrácii na odber e-mailových bulletinov. Na zasielanie „prispôsobených“ správ pozorujeme vaše správanie online (a niekedy offline, ak je to použiteľné) a analyzujeme vaše správanie pomocou analytických nástrojov s cieľom čo najlepšie odhadnúť, aké produktové rady by vás mohli zaujímať alebo by pre vás mohli byť užitočné. Preto potrebujeme od vás zhromažďovať rozličné kategórie osobných údajov. Používame rozličné analytické nástroje, aby sme porozumeli vášmu správaniu v zmysle toho, ktoré produktové rady sa vám páčia a nepáčia, a aby sme porozumeli dopadu (miere úspešnosti) zaslaných správ.

Použitie súborov cookie/značiek/pixelových značiek: Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať na tieto účely pomocou technológií na zhromažďovanie informácií o zariadení, ako sú súbory cookie, pixelové značky a značky. Ďalšie informácie nájdete v časti „XIX.     ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O ZARIADENÍ NA NAŠEJ WEBOVEJ LOKALITE POMOCOU SÚBOROV COOKIE, ZNAČIEK, PIXELOVÝCH ZNAČIEK A PODOBNÝCH TECHNOLÓGIÍ“.

PRÁVNY ZÁKLAD

Súhlas

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o identite

Kontaktné informácie (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie o polohe

Informácie o veľkosti (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie o nákupe (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie o správaní a profile (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie o komunite (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie sociálnych médií (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie o aktivite (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie o zariadení

Informácie o preferenciách (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

 

DOBA UCHOVÁVANIA

Údaje uchovávame, pokým neodvoláte svoj súhlas so zasielaním e-mailov alebo nevznesiete námietku voči spracúvaniu osobných údajov na marketingové účely.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 

·        Prevádzkovatelia údajov spoločnosti Reebok

·        Pridružené spoločnosti a pobočky spoločnosti adidas AG

·        Poskytovatelia podpory v oblasti e-mailového marketingu

·        Poskytovatelia cloudových riešení v oblasti informačných technológií

 

 

  XI.          PRISPÔSOBENÉ MARKETINGOVÉ SPRÁVY CEZ E-MAIL (prostredníctvom existujúcej zmluvy)

SPRACÚVANIE

 

Zasielame vám marketingové správy, ktoré by vás mohli zaujímať („prispôsobené“), na e-mailovú adresu, ktorú nám poskytnete pri uzatvorení nákupnej zmluvy. Na zasielanie „prispôsobených“ správ pozorujeme vaše správanie online (a niekedy offline, ak je to použiteľné) a analyzujeme vaše správanie pomocou analytických nástrojov s cieľom čo najlepšie odhadnúť, aké produktové rady by vás mohli zaujímať alebo by pre vás mohli byť užitočné. Preto potrebujeme od vás zhromažďovať rozličné kategórie osobných údajov. Používame rozličné analytické nástroje, aby sme porozumeli vášmu správaniu v zmysle toho, ktoré produktové rady sa vám páčia a nepáčia, a aby sme porozumeli dopadu (miere úspešnosti) zaslaných správ.

Použitie súborov cookie/značiek/pixelových značiek: Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať na tieto účely pomocou technológií na zhromažďovanie informácií o zariadení, ako sú súbory cookie, pixelové značky a značky. Ďalšie informácie nájdete v časti „XIX.     ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O ZARIADENÍ NA NAŠEJ WEBOVEJ LOKALITE POMOCOU SÚBOROV COOKIE, ZNAČIEK, PIXELOVÝCH ZNAČIEK A PODOBNÝCH TECHNOLÓGIÍ“.

PRÁVNY ZÁKLAD

Oprávnený záujem

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o identite

Kontaktné informácie (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie o polohe

Informácie o veľkosti (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie o nákupe (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie o správaní a profile (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie o komunite (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie sociálnych médií (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie o aktivite (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie o zariadení

Informácie o preferenciách (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie o klube Reebok UNLOCKED | ReebokONE (iba pre členov klubu Reebok UNLOCKED | ReebokONE)

 

 

DOBA UCHOVÁVANIA

Údaje uchovávame, pokým nevznesiete námietku voči spracúvaniu osobných údajov na marketingové účely vrátane zasielania marketingových správ.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 

·        Prevádzkovatelia údajov spoločnosti Reebok

·        Pridružené spoločnosti a pobočky spoločnosti adidas AG

·        Poskytovatelia podpory v oblasti e-mailového marketingu

·        Poskytovatelia cloudových riešení v oblasti informačných technológií

 

 

XII.          Zacielené správy na reklamných platformách tretích strán

SPRACÚVANIE

 

Používame reklamné platformy tretích strán, ako sú Facebook, Google, YouTube, Instagram atď. na zasielanie správ zacielených na vás na základe vzorcov vášho správania a prehľadávania v konkrétnych časoch a miestach týchto platforiem na zvýšenie účinnosti reklamných kampaní. Používame riešenia tretích strán, ako sú Google Audience a Facebook Custom Audience, pomocou ktorých môžeme lepšie zacieliť kampane a správy pre spotrebiteľov. Vaše osobné údaje sa zdieľajú s reklamnými platformami tretích strán, ktoré sa pokúsia zladiť váš profil v ich databáze a určia optimálny čas a miesto (stránku, ktorú prehľadávate) na zobrazenie reklamy od spoločnosti Reebok. Potrebujeme tiež analyzovať informácie potrebné na vyhodnotenie dopadu kampaní.

 

Ďalšie informácie o tom, ako nám reklamní partneri pomáhajú dosahovať tento cieľ, nájdete na ich lokalitách:

 

Prispôsobená reklama spoločnosti Google: https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=en

Zásady reklamy spoločnosti Google: https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956

 

Služba Facebook Lookalike Audiences: https://www.facebook.com/business/help/164749007013531

Podmienky služby Facebook Custom Audience: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience

 

Použitie súborov cookie/značiek/pixelových značiek: Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať na tieto účely pomocou technológií na zhromažďovanie informácií o zariadení, ako sú súbory cookie, pixelové značky a značky. Ďalšie informácie nájdete v časti „XIX.     ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O ZARIADENÍ NA NAŠEJ WEBOVEJ LOKALITE POMOCOU SÚBOROV COOKIE, ZNAČIEK, PIXELOVÝCH ZNAČIEK A PODOBNÝCH TECHNOLÓGIÍ“.

PRÁVNY ZÁKLAD

Súhlas

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o identite

Kontaktné informácie (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie o polohe

Informácie o veľkosti (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie o nákupe (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie o správaní a profile (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie o komunite (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie sociálnych médií (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie o aktivite (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie o zariadení

Informácie o preferenciách (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie o klube Reebok UNLOCKED | ReebokONE (iba pre členov klubu Reebok UNLOCKED | ReebokONE)

 

 

DOBA UCHOVÁVANIA

Údaje uchovávame, pokým neodvoláte svoj súhlas.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 

·        Prevádzkovatelia údajov spoločnosti Reebok

·        Pridružené spoločnosti a pobočky spoločnosti adidas AG

·        Partnerské reklamné agentúry

·        Platformy sociálnych médií

·        Poskytovatelia služieb zacieleného marketingu

·        Poskytovatelia cloudových riešení v oblasti informačných technológií

 

 

 

XIII.          SPRAVOVANIE ČLENSTVA V KLUBE REEBOK UNLOCKED | REEBOKONE – AK JE TO RELEVANTNÉ

SPRACÚVANIE

 

Upozorňujeme, že táto časť sa na vás vzťahuje iba v prípade, ak vstupujete do klubu Reebok UNLOCKED | ReebokONE, aby ste sa stali jeho členom.

 

Ak sa stanete členom klubu Reebok UNLOCKED | ReebokONE, vyššie uvedené informácie budeme používať na udržiavanie a spravovanie vášho členstva, ako je uvedené v zmluvných podmienkach klubu Reebok UNLOCKED | ReebokONE.

 

Vaše osobné údaje sa použijú konkrétne na tieto účely:

a) výpočet klubových bodov a poskytovanie odmien,

b) poskytnutie prístupu k špeciálnym ponukám a propagačným akciám,

c) zasielanie pozvánok na exkluzívne podujatia,

d) poskytnutie prístupu k produktom limitovaných edícií,

e) poskytnutie prístupu k prémiovej registrácii aplikácie Runtastic v prípade oprávnenosti,

f) uchovanie dodacej adresy a podrobností o platbe s cieľom skrátiť čas pri pokladni online a v aplikácii,

f) uchovanie úplnej histórie objednávok, aby ste k nim mali kedykoľvek prístup, a

g) poskytnutie možnosti sledovať doručenie objednávky z vášho konta.

 

Ak použijete ID člena klubu Reebok UNLOCKED | ReebokONE, dostaneme informáciu na výpočet bodov pre odmeny, ak napríklad nakúpite v zapojených predajniach značky Reebok. Vaše údaje budeme zdieľať s Partnermi klubu Reebok UNLOCKED | ReebokONE, ktorí poskytujú určité odmeny podľa zmluvných podmienok klubu Reebok UNLOCKED | ReebokONE.

 

Ako člen klubu Reebok UNLOCKED | ReebokONE budete dostávať e-mailové marketingové správy od spoločnosti Reebok. Ak chcete zrušiť registráciu na odber marketingových správ, prečítajte si časť „8.   Aké sú vaše práva a ako ich môžete uplatniť?“.

 

V aplikácii spoločnosti môžete použiť aj členstvo v klube Reebok UNLOCKED | ReebokONE. Ak v aplikácii spoločnosti použijete členské údaje klubu Reebok UNLOCKED | ReebokONE, budeme používať zobrazovanie oznámení v aplikácii na komunikáciu informácií o členstve alebo propagačných aktivitách a ponukách. Zobrazovanie oznámení môžete v mobilnom zariadení kedykoľvek vypnúť v časti „Nastavenia“. Ak však zobrazovanie oznámení vypnete, budeme vás pri dôležitých oznamoch týkajúcich sa vášho členstva musieť kontaktovať cez e-mail.

 

PRÁVNY ZÁKLAD

Plnenie zmluvy

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o klube Reebok UNLOCKED | ReebokONE

Informácie o veľkosti (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie o nákupe (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie o správaní a profile (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie o komunite (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie sociálnych médií (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie o aktivite (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie o zariadení (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

Informácie o preferenciách (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

 

DOBA UCHOVÁVANIA

Doba trvania zmluvy a zákonná doba obmedzenia. Informácie musíme uchovávať pre prípad akéhokoľvek právneho sporu týkajúceho sa zmluvy.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 

·        Prevádzkovatelia údajov spoločnosti Reebok

·        Pridružené spoločnosti a pobočky spoločnosti adidas AG

·        Potenciálni kupujúci a investori

·        Poskytovatelia služieb podnikateľského poradenstva

·        Poskytovatelia riešení v oblasti analýzy údajov

·        Partneri klubu Reebok UNLOCKED | ReebokONE

 

 

XIV.          REGISTRÁCIA NA SÚKROMNÉ PODUJATIE

SPRACÚVANIE

 

Ak sa zaregistrujete ako účastník nami organizovaného podujatia s obmedzeným počtom miest, vaše osobné údaje použijeme na rezerváciu vášho miesta. Vaše osobné údaje sa použijú v súlade so zmluvnými podmienkami pre dané podujatie.

PRÁVNY ZÁKLAD

Plnenie zmluvy

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o identite

Kontaktné informácie

Informácie o polohe

Informácie o aktivite: akékoľvek informácie, ktoré od vás môžeme zhromaždiť v deň podujatia.

Informácie o klube Reebok UNLOCKED | ReebokONE (iba pre členov klubu Reebok UNLOCKED | ReebokONE)

 

 

DOBA UCHOVÁVANIA

Doba trvania podujatia a zákonná doba obmedzenia v prípade akýchkoľvek sporov.

PRÍJEMCOVIA

 

·        Prevádzkovateľ spoločnosti Reebok, ktorý organizuje podujatie.

·        Prevádzkovatelia údajov spoločnosti Reebok

·        Pridružené spoločnosti a pobočky spoločnosti adidas AG

·        Partneri podujatí (ak je to relevantné)

·        Poskytovatelia cloudových riešení v oblasti informačných technológií (ak je to relevantné)

 

 

 XV.          REGISTRÁCIA NA OTVORENÉ PODUJATIE

SPRACÚVANIE

 

Často tiež organizujeme podujatia, ktoré sú otvorené pre každého. Vami poskytnuté osobné údaje použijeme, aby sme vás informovali o podujatí, o ktoré máte záujem.

PRÁVNY ZÁKLAD

Oprávnený záujem

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o identite

Kontaktné informácie

Informácie o polohe

Informácie o aktivite: akékoľvek informácie, ktoré od vás môžeme zhromaždiť v deň podujatia.

Informácie o klube Reebok UNLOCKED | ReebokONE (iba pre členov klubu Reebok UNLOCKED | ReebokONE)

 

 

DOBA UCHOVÁVANIA

 

Počas doby trvania podujatia + 36 mesiacov, ak sa údaje z konkrétneho podujatia použijú na účely ANALÝZY PODNIKOVÝCH OPERÁCIÍ.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 

·        Prevádzkovateľ spoločnosti Reebok, ktorý organizuje podujatie.

·        Prevádzkovatelia údajov spoločnosti Reebok

·        Pridružené spoločnosti a pobočky spoločnosti adidas AG

·        Partneri podujatí (ak je to relevantné)

·        Poskytovatelia cloudových riešení v oblasti informačných technológií (ak je to relevantné)

 

 

XVI.          VÝSKUM A VÝVOJ PRODUKTOV

SPRACÚVANIE

 

Realizujeme analýzy s cieľom skúmať možnosti zlepšenia našich produktov a služieb. Patria sem situácie, keď vám položíme otázky v prieskumoch, požiadame vás o odozvu, požiadame vás o testovanie produktov a poskytnutie hodnotenia, požiadame iných poskytovateľov služieb o vykonanie prieskumu trhu a produktu pre našu spoločnosť alebo o odskúšanie nových technológií v našom produkte, pri ktorom sa môžu zhromažďovať osobné údaje s cieľom udržať si náskok pred konkurenciou. Tieto informácie uchovávame na základe „oprávneného záujmu“, pričom účasťou na ľubovoľnom hodnotení produktu alebo prieskume súhlasíte s týmto oprávneným záujmom. Ak chcete vzniesť námietku voči tomuto oprávnenému záujmu, vaše údaje anonymizujeme, takže nebudú predstavovať osobné údaje.

PRÁVNY ZÁKLAD

Oprávnený záujem

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o identite (iba ak sú v projekte vyžadované)

Kontaktné informácie (iba ak sú v projekte vyžadované)

Informácie o polohe (iba ak sú v projekte vyžadované)

Informácie o veľkosti

Informácie o nákupe (iba ak sú v projekte vyžadované)

Informácie o správaní a profile (iba ak sú v projekte vyžadované)

Informácie o komunite: predstavujú odpoveď, ktorú ste poskytli v ľubovoľnom dohodnutom formáte v čase projektu.

Informácie sociálnych médií (iba ak sú v projekte vyžadované)

Informácie o aktivite (iba ak sú v projekte vyžadované)

Informácie o zariadení (iba ak sú v projekte vyžadované)

Korešpondencia (iba ak sa v projekte vyžaduje)

Informácie o preferenciách

Informácie o klube Reebok UNLOCKED | ReebokONE (iba pre členov klubu Reebok UNLOCKED | ReebokONE)

Informácie o zdravotnom stave: ak sa v projekte vyžaduje, aby ste poskytli informácie o zdravotnom stave, výslovne požiadame o váš súhlas.

 

DOBA UCHOVÁVANIA

 

Doba trvania projektu a uvedená zákonná doba uchovávania na ochranu našich práv IP.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 

·        Prevádzkovatelia údajov spoločnosti Reebok

·        Pridružené spoločnosti a pobočky spoločnosti adidas AG

·        Potenciálni kupujúci a investori

·        Poskytovatelia služieb podnikateľského poradenstva

·        Poskytovatelia riešení v oblasti analýzy údajov

·        Výrobcovia

·        Poskytovatelia cloudových riešení v oblasti informačných technológií

 

 

XVII.          PRÁVNE POVINNOSTI – SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI NA PRESADZOVANIE PRÁVA A REGULAČNÝMI ORGÁNMI (VRÁTANE SÚDOV)

SPRACÚVANIE

 

Ak máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje z dôvodov národnej a verejnej bezpečnosti, predchádzania kriminality, vyšetrovania a stíhania, boja proti praniu špinavých peňazí, súdnych konaní, ochrany ďalších práv a slobôd jednotlivcov a vymáhania občianskoprávnych nárokov, poskytneme akékoľvek informácie požadované príslušnými orgánmi alebo stranami po nadobudnutí ubezpečenia, že táto žiadosť vyplýva zo zákona. Ak zákon obmedzuje možnosť informovať o takomto poskytnutí údajov, nebudeme vás na to môcť upozorniť.

PRÁVNY ZÁKLAD

Zákonná povinnosť

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Všetky kategórie osobných údajov podľa žiadosti orgánu na presadzovanie práva.

DOBA UCHOVÁVANIA

Počas zákonom požadovanej doby.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 

·        Prevádzkovatelia údajov spoločnosti Reebok

·        Pridružené spoločnosti a pobočky spoločnosti adidas AG

·        Vládne orgány na miestnej a vnútroštátnej úrovni vrátane daňových úradov

·        Miestne a vnútroštátne orgány na presadzovanie práva

·        Miestne a vnútroštátne súdne orgány

 

 

 

XVIII.          ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O ZARIADENÍ NA NAŠEJ WEBOVEJ LOKALITE POMOCOU SÚBOROV COOKIE, PIXELOVÝCH ZNAČIEK, ZNAČIEK A PODOBNÝCH TECHNOLÓGIÍ (označované tiež „vyhlásenie o súboroch cookie“)

Ak navštívite lokalitu spoločnosti Reebok, uchovávame vo vašom prehliadači nástroje zhromažďovania údajov, ako sú súbory cookie, značky, pixelové značky, kontajnery značiek, webové signály a ďalšie, s cieľom získať informácie o aktuálnej relácii prehľadávania. Ostatné webové lokality tieto technológie často súhrnne označujú ako „súbory cookie“. Pomocou súborov cookie si môže webová lokalita zapamätať na určitú dobu vaše akcie a preferencie (napríklad prihlásenie, jazyk, veľkosť písma a ďalšie preferencie zobrazenia), takže ich nemusíte znova zadávať, ak sa vrátite na lokalitu alebo ak pri prehľadávaní prechádzate z jednej stránky na druhú. Súbory cookie používame na rozličné účely, čo tiež znamená, že majú rozličné právne základy. Prezrite si informácie nižšie o spôsobe, akým používame rôzne typy súborov cookie na naplnenie rozličných účelov.

SPRACÚVANIE

 

VYŽADOVANÉ“ – funkčnosť lokality a podnikové operácie.

Vyžadované súbory cookie“ používame na prevádzku lokality. Patrí sem uchovanie jedinečného identifikátora na vašu identifikáciu a spravovanie ako jedinečného návštevníka lokality a na poskytovanie dôsledných a presných služieb. Patrí sem aj to, že zabezpečíme zapamätanie produktov, ktoré ste umiestnili do nákupného košíka, alebo jazykových preferencií. Tieto súbory cookie uchovávame počas doby trvania relácie prehľadávania. Bez týchto súborov cookie nie je možné správne prezeranie lokality.

PRÁVNY ZÁKLAD

Oprávnený záujem

SPRACÚVANIE

 

FUNKČNÉ“ – zlepšovanie webovej lokality a jej výkonnosť

 

Funkčné súbory cookie“ používame na neustále zlepšovanie výkonnosti webovej lokality. Patrí sem používanie od vás zhromaždených údajov, pomocou ktorých môžeme vykonať tieto kroky:

·        Webová analýza – Na základe vášho správania pri prehľadávaní budeme analyzovať údaje s cieľom zlepšiť funkčnosť a dizajn lokality.

·        Miera odozvy na reklamu – Podľa spôsobu, akým ste prišli na lokalitu, budeme merať mieru reakcie na reklamu analyzovaním miery kliknutí, aby sme zlepšili účinnosť reklám zakúpených na externých lokalitách.

·        Sledovanie pridružených lokalít – Našim pridruženým marketingovým partnerom alebo poskytovateľom služieb potrebujeme poskytnúť určité informácie v prípade, ak ste prechodom z ich lokality prišli na našu lokalitu a zakúpili si produkty. Je to potrebné preto, že sa na nás môže vzťahovať povinnosť zaplatiť im poplatok za takéto služby. Na tento účel budeme s nimi zdieľať informácie o vašej návšteve vrátane produktov, ktoré ste zakúpili.

·        Spravovanie chýb – Na webovej lokalite sledujeme výskyt chýb, aby sme mohli rýchlo opraviť chyby alebo akékoľvek problémy.

·        Testovanie dizajnov – Potrebujeme používať testovanie typu A/B a viacfaktorové testovanie s cieľom zabezpečiť pre používateľa súlad vzhľadu a dojmu lokality v aktuálnej relácii a pri ďalších reláciách.

PRÁVNY ZÁKLAD

Súhlas

SPRACÚVANIE

 

MARKETING“ – XII. ZACIELENÉ SPRÁVY NA REKLAMNÝCH PLATFORMÁCH TRETÍCH STRÁN“ a reklama.

 

Používame „marketingové súbory cookie“, ktoré nám poskytujú reklamní partneri s cieľom zabezpečiť, aby sa vám naše reklamné správy zobrazili v správnom čase a na správnom mieste. Tieto súbory cookie sú trvalé, no s časovým obmedzením.  Tieto súbory cookie obsahujú jedinečný kľúč na rozlíšenie zvyklostí jednotlivých používateľov pri prehľadávaní alebo na uchovanie kódu, ktorý je možné preložiť do súboru zvyklostí alebo preferencií pri prehľadávaní pomocou informácií uložených na inom mieste. Tieto súbory cookie používame na to, aby sme obmedzili počet zobrazení určitej reklamy používateľovi na webovej lokalite a na meranie efektívnosti kampaní. Naši partneri zabezpečujú identifikátor, ktorý uchovávajú tieto súbory cookie. V našich systémoch nemôžeme používať rovnaký identifikátor. Tieto súbory cookie používame na zobrazovanie reklám, ktoré sú vhodné vzhľadom na vašu okamžitú geografickú polohu, napríklad na zobrazenie najbližšej predajne, kde je dostupný produkt, ktorý prehľadávate.

 

PRÁVNY ZÁKLAD

Súhlas

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o zariadení

Informácie o polohe

Informácie o správaní a profile: zhromažďujú sa sledovaním vášho správania pri prehľadávaní

Informácie o preferenciách (ak ich má spoločnosť Reebok k dispozícii)

 

DOBA UCHOVÁVANIA

Súbory cookie, pixelové značky, značky a ďalšie podobné technológie, ktoré sa používajú na zhromažďovanie informácií o zariadení a informácií o správaní pri prehľadávaní, sa pre danú reláciu uchovávajú vo vašom prehliadači, pokým nevymažete nastavenia súborov cookie v prehliadači.

 

Údaje, ktoré sme zhromaždili pomocou súborov cookie vo vzťahu k iným účelom, sa uchovajú počas doby trvania príslušného účelu.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 

·        Prevádzkovatelia údajov spoločnosti Reebok

·        Pridružené spoločnosti a pobočky spoločnosti adidas AG

·        Poskytovatelia služieb podpory správy lokality

·        Poskytovatelia služieb podnikateľského poradenstva

·        Poskytovatelia riešení v oblasti analýzy údajov

·        Partnerské reklamné agentúry

·        Platformy sociálnych médií

·        Poskytovatelia služieb zacieleného marketingu

 

 

Nastavenia prehliadača môžete zmeniť tak, že odstránite súbory cookie alebo zabránite ich uchovávaniu v počítači alebo mobilnom zariadení bez vášho výslovného súhlasu. V prehliadači v časti Pomocník by sa mali nachádzať informácie, ako spravovať nastavenia súborov cookie.

Na tomto mieste nájdete tieto informácie platné pre váš prehliadač:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Adobe (súbory cookie typu flash): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Aplikácia Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

 

Pomocou týchto webových lokalít sa dozviete viac o fungovaní reklamy pomocou súborov cookie a o tom, ako môžete spravovať nastavenia súborov cookie:

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.eu/

Stránka s explicitným nesúhlasom od organizácie Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1

 

Na tomto mieste získate ďalšie informácie o právnych predpisoch, ktoré upravujú používanie súborov cookie: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

 

XIX.          ZÍSKANIE POUŽÍVATEĽOM VYTVORENÉHO OBSAHU (UGC) ZO SOCIÁLNYCH MÉDIÍ

SPRACÚVANIE

 

Ponúkame vám možnosť poskytnúť nám obrázky prostredníctvom platforiem sociálnych médií postupom podľa konkrétnych pokynov, napríklad „#yesReebok“. Obrázky, ktoré nám poskytnete, použijeme pri komunikácii v rámci kampane. Práva k vášmu obrázku získame na základe licenčnej dohody v rámci našich zmluvných podmienok. Odoslaním obrázkov prostredníctvom platforiem sociálnych médií súhlasíte s tým, že môžeme použiť obrázky spôsobom opísaným v licenčnej dohode.

PRÁVNY ZÁKLAD

Plnenie zmluvy

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o identite: váš obslužný program sociálnych médií

Informácie o komunite: obrázky, videá, komentáre, zvukové nahrávky a ďalšie súbory poskytnuté prostredníctvom platformy sociálnych médií na podporu predaja spoločnosti Reebok

Informácie sociálnych médií

 

 

DOBA UCHOVÁVANIA

Doba platnosti licenčnej dohody a zákonná doba obmedzenia v prípade akýchkoľvek sporov.

PRÍJEMCOVIA

 

·        Prevádzkovatelia údajov spoločnosti Reebok

·        Pridružené spoločnosti a pobočky spoločnosti adidas AG

·        Partneri podujatí (ak je to relevantné)

·        Partneri pre podporu používateľom vytvoreného obsahu

·        Partnerské reklamné agentúry

·        Platformy sociálnych médií

·        Poskytovatelia cloudových riešení v oblasti informačných technológií (ak je to relevantné)

 

 

XX.          ZOBRAZOVANIE OZNÁMENÍ (pri komunikácii v aplikácii)

SPRACÚVANIE

 

Ak používate aplikáciu spoločnosti Reebok, pomocou zobrazovania oznámení vás budeme informovať na účely uvedené v tomto vyhlásení. Patria sem informácie, ktoré sa týkajú účelov na základe plnenia zmluvy (napríklad vášho nákupu). Zobrazovanie oznámení môžete v mobilnom zariadení kedykoľvek vypnúť v časti „Nastavenia“. Ak však zobrazovanie oznámení vypnete, budeme vás pri dôležitých oznamoch týkajúcich sa vášho nákupu musieť kontaktovať cez e-mail. 

PRÁVNY ZÁKLAD

Oprávnený záujem

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o zariadení

 

DOBA UCHOVÁVANIA

Počas doby používania aplikácie a ak nie je vypnuté zobrazovanie oznámení.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 

·        Prevádzkovatelia údajov spoločnosti Reebok

·        Pridružené spoločnosti a pobočky spoločnosti adidas AG

 

 

 

6.     Ako postupuje spoločnosť Reebok pri prenose osobných údajov mimo územia EÚ/EHP?

 

V závislosti od činnosti spracúvania osobných údajov sa vaše osobné údaje zdieľajú s rozličnými „kategóriami príjemcov“. V prípadoch, keď sa príjemca nachádza mimo územia EÚ/EHP, sme prijali nevyhnutné opatrenia, ako je uzatvorenie štandardných zmluvných doložiek EÚ schválených Európskou komisiou alebo výber dodávateľov, ktorí osvedčujú a dodržiavajú súlad so štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a medzi Švajčiarskom a USA.

 

 

7.     Ako sú osobné údaje zabezpečené?

 

Prijali sme príslušné technické a organizačné opatrenia na riešenie rizík, ktoré súvisia s používaním vašich osobných údajov, vrátane straty, pozmenenia, neoprávneného prístupu k osobným údajom a na to, aby sme vám umožnili uplatniť si svoje práva. Prostredníctvom zmluvných dohôd požadujeme od dodávateľov služieb rovnaký prístup. Upozorňujeme však, že prenos akýchkoľvek osobných údajov cez internet je na vaše vlastné riziko. Vaše osobné údaje môžeme chrániť len vtedy, ak ich máme k dispozícii.

 

8.     Aké sú vaše práva a ako ich môžete uplatniť?

 

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov a príslušných zákonov o ochrane údajov platných v krajinách EÚ/EHP máte svoje práva, ktoré sú uvedené a vysvetlené nižšie. Pred spracovaním vašich požiadaviek musíme potvrdiť vašu totožnosť. Keď z právnych dôvodov vašu žiadosť zamietneme, vysvetlíme vám prečo.

 

 1. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany vášho súkromia a osobných údajov, kontaktujte nás v časti „POŽIADAŤ O SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM“ prostredníctvom portálu HELP.

 

 

 1. Práva súvisiace s vašimi údajmi si vyžiadajte na WEBOVEJ STRÁNKE Reebok:

 

 • Ak chcete získať kópiu vašich osobných údajov, vymazať vaše osobné údaje alebo získať prenosný súbor, aby ste ho mohli zdieľať s inou spoločnosťou, kliknite na odkaz „Nastavenia údajov“ v poznámke pod čiarou nižšie. Vaša žiadosť musí obsahovať dostatočné informácie, ktoré nám umožnia primerane overiť, že ste osoba, o ktorej sme získali osobné údaje, ktoré môžu zahŕňať vašu e-mailovú adresu a priezvisko.

 

 • Na konkrétny prístup k vašim údajom o transakčných objednávkach použite funkciu sledovanie objednávok na našej webovej stránke (https://www.reebok.sk/sledovanie-objednavky).

 

O vašich právach podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov a s cieľom pochopiť, čo tieto práva znamenajú, sa poraďte s vašim miestnym dozorným orgánom.

 

 

VAŠE PRÁVO

 

            I.     Získanie kópie osobných údajov

Máte právo získať kópiu osobných údajov, ak to nepredstavuje negatívny dosah na ďalšie osoby.

          II.     Prístup k informáciám o osobných údajoch

Máte právo vedieť, či používame vaše osobné údaje, a aj tieto informácie: a) prečo máme vaše osobné údaje, b) aké kategórie údajov máme, c) ako narábame s vašimi osobnými údajmi, d) kto má prístup k vašim osobným údajom (a kde sa nachádzajú), e) kam môžu byť vaše osobné údaje prenesené, f) ako dlho uchovávame vaše osobné údaje, g) ak ste nám osobné údaje neposkytli priamo, ako sme ich získali, h) vaše práva podľa príslušných právnych predpisov a možnosť obmedziť spracúvanie údajov, i) či používame vaše osobné údaje na akékoľvek automatizované rozhodovacie procesy a j) v niektorých prípadoch máte právo vedieť, ako pracujú automatizované rozhodovacie procesy, ak vás ich rozhodnutie významne ovplyvňuje.

        III.     Kontrola správnosti osobných údajov

Máte právo skontrolovať, či používame presné údaje o vás.

        IV.     Odstránenie osobných údajov

Máte právo požiadať nás o odstránenie vašich osobných údajov v prípade, ak: a) ich už viac nepotrebujeme na konkrétny účel, napríklad zmluvu alebo právnu požiadavku, alebo b) ak odvoláte súhlas, ktorý ste poskytli pri žiadosti o súhlas so zhromažďovaním osobných údajov, alebo c) ak vznesiete námietku voči používaniu vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sme identifikovali, vrátane aktivít priameho marketingu, pokým nepreukážeme závažnú potrebu oprávnených záujmov.

          V.     Obmedzenie spôsobu použitia osobných údajov

Máte právo zastaviť nás pri vykonávaní určitých úkonov s vašimi osobnými údajmi v prípade, ak: a) si nemyslíte, že používame správne osobné údaje, b) nechcete, aby sme odstránili vaše osobné údaje, ale nemyslíte si, že dodržiavame právne predpisy, c) chcete vzniesť voči nám právnu námietku, ale my chceme odstrániť vaše osobné údaje, alebo d) namietate voči nášmu vysvetleniu používania na základe „oprávneného záujmu“. Ak úspešne obmedzíte používanie osobných údajov našou spoločnosťou, vaše osobné údaje budeme používať iba s vaším súhlasom, pokým ich používanie nie je vyžadované zákonom.

        VI.     Získanie prenosného súboru, ktorý môžete zdieľať s inou spoločnosťou

Máte právo získať prenosný súbor, ktorý obsahuje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, pričom právnym základom bol súhlas alebo plnenie zmluvy. V súbore vám poskytneme osobné údaje, ktoré ste nám aktívne a vedome poskytli, vrátane údajov, ktoré sme pasívne získali počas vášho používania služieb alebo produktov.

      VII.     Odvolanie súhlasu

Ak používame osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo zmeniť názor a kedykoľvek súhlas odvolať.

    VIII.     Vznesenie námietky voči spracúvaniu osobných údajov na základe „oprávneného záujmu“

Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe „oprávneného záujmu“, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, máte právo vyjadriť nesúhlas a zastaviť naše spracúvanie osobných údajov na tento účel. Napriek tomu môžeme mať závažné dôvody, aby sme pokračovali v spracúvaní vašich osobných údajov aj v prípade vašej námietky. V takýchto prípadoch vám poskytneme vysvetlenie. Vašu námietku budeme rešpektovať a v každom prípade ju uplatníme v súvislosti s účelmi priameho marketingu.

        IX.     Napadnutie rozhodnutia generovaného automatizovaným rozhodovacím procesom

Ak používame automatizované rozhodovacie nástroje alebo procesy s právnymi dôsledkami (napríklad detekcia podvodných platieb), máte právo oboznámiť sa s použitým postupom, závažnosťou a možnými dôsledkami tohto procesu. Máte tiež právo požiadať o ľudský zásah, najmä v prípade, ak sa postup používa na uzatvorenie zmluvy s našou spoločnosťou. Naše rozhodnutie môžete napadnúť vyjadrením svojho názoru.

          X.     Podanie sťažnosti miestnemu dozornému orgánu na ochranu údajov

Ak nie ste spokojní so spôsobom, ako narábame s vašimi osobnými údajmi alebo ako sme reagovali na uplatnenie vašich práv, ktoré uvádzame, máte právo podať na nás sťažnosť miestnemu dozornému orgánu na ochranu údajov.

 

9.     Otázky, sťažnosti a podpora – na koho sa môžete obrátiť a akým spôsobom?

 

Služby zákazníkom spoločnosti Reebok

OBRÁŤTE SA NA SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM: https://www.reebok.sk/pomoc

Tím na ochranu súkromia a zástupca pre oblasť ochrany údajov spoločnosti Reebok

DataProtection@adidas.com

Global Privacy | Data Protection Officer

adidas AG

Adi-Dassler-Straße 1

91074 Herzogenaurach

Nemecko

Dozorné orgány na ochranu údajov

 

Hlavný dozorný orgán spoločnosti Reebok

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)

poststelle@lda.bayern.de

+49 (0) 981 53 1300

Promenade 27

91522 Ansbach

Germany

https://www.lda.bayern.de/de/kontakt.html

Miestne dozorné orgány v rámci EÚ/EHP

 

Na tomto mieste nájdete podrobnosti o miestnych dozorných orgánoch na ochranu údajov:

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

 

10. Aktualizácie a oznámenia o aktualizáciách

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pravidelne prehodnocujeme a aktualizujeme s cieľom zohľadniť akékoľvek zmeny, ktoré vyplývajú z každodennej praxe našich podnikových operácií. Vždy si môžete overiť dátum vyhlásenia o ochrane osobných údajov a zistíte dátum vykonania posledných úprav. Na významné zmeny, o ktorých musíte byť informovaní, vás upozorníme.

 

11. Príjemcovia údajov spoločnosti Reebok

 

Nižšie nájdete zoznam príjemcov údajov spoločnosti Reebok, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje podľa pokynov prevádzkovateľov údajov spoločnosti Reebok. Zoznam podlieha zmenám podľa potreby.

 

SPOLOČNOSŤ

SLUŽBA

adidas International Marketing B.V.

Prevádzka internetového obchodu a marketingové služby

Demandware Inc.| USA

Webové hostiteľské služby

Adyen | Holandsko

Spracovanie platieb

InfoSys Technologies Ltd. | India, EPAM | Bielorusko

Vývoj webových lokalít

Adobe Analytics | Írsko, Google Analytics | USA

Analýza webových lokalít

Sprinklr | USA, Olapic Inc. | USA

Analýza sociálnych médií

Flurry | USA, Apps Flyer | Izrael

Analýza mobilných aplikácií

Medallia Inc. | USA, Qualtrics LLC | USA

Systém Net Promoter Score

act.3 | Nemecko, cip Trademarketing GmbH | Nemecko

Organizácia podujatí

Neolane Ltd. | Francúzsko

Marketing

Batterii LLC | USA

Poznatky o spotrebiteľoch

TBWA Worldwide Inc. | USA, Media Monk Holandsko, IRIS | Austrália

Agentúry riadenia styku so zákazníkmi

Olapic, Inc. | USA

Marketing so zapojením influencerov

Pobočky spoločnosti adidas | celosvetovo

Riadenie styku so spotrebiteľmi

Teleperformance | Nemecko

Služby zákazníkom

DHL | Nemecko

Doručovanie produktov

Feedzai | Nemecko

Predchádzanie podvodom

PayPal | USA

Platobné služby

Apple Pay, Google Pay | USA

Platby pomocou mobilných zariadení

Facebook (WhatsApp, Instagram) | USA

Interakcia so sociálnymi médiami

Twitter | USA

Interakcia so sociálnymi médiami

Google | USA

Interakcia so sociálnymi médiami

Runtastic | Rakúsko

Komunita pre zdravie a telesnú kondíciu

Google Analytics | USA

Analýza

Adobe Analytics | USA

Analýza

Anatwine Limited | Spojené kráľovstvo

Možnosti pre spotrebiteľov

MediaCom | Spojené kráľovstvo

Reklamný partner

Salesforce

Softvér pre systém CRM | Analýza údajov

Wunderman

Služby e-mailového marketingu

 

V prípadoch, kedy vaše osobné údaje môžu na vlastné účely používať prevádzkovatelia údajov iní ako spoločnosť Reebok prostredníctvom platforiem a aplikácií spoločnosti Reebok alebo iného spôsobu, prezrite si vyhlásenie o ochrane osobných údajov týchto prevádzkovateľov údajov iných ako spoločnosť Reebok týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov.