Customer Service

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

AKTUALIZOVANÉ: 2021-11-02

 

Reebok je značka adidas.

Lokalitu a aplikáciu, ktorú navštevujete, prevádzkujú spoločnosti adidas AG, Reebok Marketing GmbH a adidas Slovakia, s.r.o.

 

Oznámenie o ochrane osobných údajov aktualizované – zobrazíte ho kliknutím sem

 

1. O čom vás informuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov?

2. Kto je zodpovedný za vaše osobné údaje?

3. Ako uplatňujete svoje práva na vaše osobné údaje?

3.1. Od zodpovedných subjektov získajte elektronickú kópiu všetkých vašich osobných údajov.

3.2. Získajte prenosný súbor osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, aby ste ich mohli zdieľať s inou spoločnosťou.

3.3.Odstráňte svoj účet a všetky osobné údaje pripojené k vašej e-mailovej adrese.

3.4. Mať prístup k informáciám o vašich osobných údajoch

3.5. Skontrolovať, či sú vaše osobné údaje správne

3.6. Odhlásiť sa zo zasielania našich e-mailových marketingových správ

3.7.  Obmedziť spôsob použitia vašich osobných údajov

3.8. Zrušiť svoj súhlas

3.9.  Namietať, keď spracúvame vaše osobné údaje na základe „oprávneného záujmu“ (vrátane odhlásenia z našich priamych marketingových správ)

3.10. Napadnúť rozhodnutie generované výlučne automatizovaným rozhodovacím procesom bez ľudského zásahu

3.11. Všeobecná pomoc

3.12. Podať sťažnosť vášmu miestnemu dozornému orgánu ochrany údajov

3.13. Na uplatňovanie svojich individuálnych práv použi nástroje tretích strán

4. Aké osobné údaje zhromažďujeme a používame („kategórie osobných údajov“)?

5. Ako a prečo používame vaše osobné údaje? (účel, spracovanie, právny základ)?

5.1. „OZNÁMENIE O SÚBOROCH COOKIE“: Zhromažďovanie informácií o vašom zariadení na našej webovej stránke a v aplikáciách pomocou súborov cookie, pixelov, značiek a podobných technológií

5.1.a. „POŽADOVANÉ“ – funkčnosť stránky a obchodná prevádzka

5.1.b. „FUNKČNÉ“ – zlepšenie webovej stránky a jej výkon

5.1.c.  „MARKETING“ – zlepšenie a výkonnosť webovej stránky

5.2.  Prevádzka online obchodu adidas a platformy adidas

5.2.a. Prevádzka stránky a prevádzka aplikácie

5.2.b. Bezpečnosť domény a siete a overenie používateľa

5.2.c. Trvalé prihlásenie

5.2.d. Predaj výrobkov Reebok - On-line a Off-line objednávanie

5.2.e. Odhaľovanie platobných podvodov

5.2.f. Dodanie výrobku

5.2.g. Elektronické sledovanie doručenia

5.2.h. Analýza obchodných činností podniku

5.2.i. Zákaznícky servis

5.3. Zobrazovanie cielených reklám a zasielanie individuálnych marketingových správy

5.3.a. Personalizované marketingové správy prostredníctvom e-mailu (registrácia na odber bulletinu)

5.3.b. Prispôsobené marketingové správy prostredníctvom e-mailu (prostredníctvom existujúcej zmluvy)

5.3.c. Získavanie obsahu vytvoreného používateľom (UGC) zo sociálnych médií

5.3.d. Upozornenia typu push (komunikácia v aplikácii)

5.4.  Zlepšovanie a vývoj produktov a služieb značky adidas

5.4.a. Výskum a vývoj výrobkov

5.5. Dodržiavanie právnych záväzkov

5.5.a. Zákonná povinnosť – Spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní a regulačnými orgánmi (vrátane súdov)

5.5.a. Dôkazy - zmluvné spory alebo dodržiavanie právnych predpisov

6. Príjemcovia vašich osobných údajov

7. Čo robí spoločnosť adidas, keď prenášame vaše osobné údaje mimo EÚ/EHP?

8. Ako chránime vaše osobné údaje?

9. Všeobecné otázky, podpora

10. Ako môžete kontaktovať zodpovedné subjekty a nášho úradníka pre ochranu údajov?

 1. O čom vás informuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov?

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov („oznámenie“) poskytuje informácie o tom, ako adidas („adidas“, „my“, „nás“) zhromažďuje a používa vaše „osobné údaje“ (informácie poskytnuté vami alebo inými subjektmi, ktoré k vám môžeme pripojiť). Odporúčame vám, aby ste si prečítali toto oznámenie a ďalšie oznámenia o ochrane osobných údajov, ktoré často zverejňujeme, pretože môžu byť bez predchádzajúceho oznámenia aktualizované, aby odrážali najnovší vývoj.

Toto oznámenie sa vzťahuje na rôzne účely a situácie, keď sa vaše osobné údaje zhromažďujú priamo z našich internetových stránok alebo aplikácií prevádzkovaných zodpovednými subjektmi uvedenými v tomto oznámení, ako aj keď sa vaše osobné údaje získavajú z iných zdrojov, ktoré nepochádzajú priamo od vás, a používajú ich zodpovedné subjekty spoločnosti adidas a iné subjekty. Vaše osobné údaje sa používajú pre všetky situácie opísané v tomto oznámení, ak máme na to povolenie a právo, a tiež v miestach, kde na to máme povolenie a právo („zákonný dôvod“). Ak sa situácia vzťahuje výlučne na konkrétnu platformu, ktorú prevádzkujeme, názov platformy by bol uvedený na konci nadpisu v zátvorke, takto: NADPIS - {názov platformy}.

Kliknutím na príslušné nadpisy nižšie si prečítajte všeobecné informácie a konkrétne situácie. Mali by ste si tiež prečítať všetky ďalšie oznámenia o ochrane osobných údajov, ktoré sa zobrazujú, keď nám poskytujete osobné údaje, pretože poskytujú podrobnosti o konkrétnej situácii, na ktorú sa toto oznámenie nemusí vzťahovať.

Ak máte prístup k niektorej z našich platforiem prostredníctvom virtuálnej súkromnej siete (známej aj ako „VPN“) na účely komunikácie s nami – vrátane nákupu – v krajine, ktorá nie je vašou súčasnou krajinou alebo krajinou bydliska, prečítajte si oznámenie o ochrane osobných údajov zobrazené na tejto konkrétnej platforme alebo portáli, aby ste pochopili, ako zodpovedné subjekty, naše pridružené značky a dcérske spoločnosti adidas pôsobiace v tejto krajine používajú a chránia vaše osobné údaje.

 1. Kto je zodpovedný za vaše osobné údaje?

Na účely uvedené v tomto oznámení a v súlade s miestnymi zákonmi o ochrane osobných údajov a nariadením GDPR sú zodpovedné tieto subjekty adidas:

adidas AG - Adi-Dassler Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Nemecko

Reebok Marketing GmbH - Adi-Dassler Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Nemecko

adidas Slovakia, s.r.o. – Galvaniho 15/A, Bratislava, 821 04, Slovakia („miestny subjekt predaja“)

V prípade niektorých situácií opísaných v tomto oznámení môžu byť za použitie vašich osobných údajov zodpovedné aj iné subjekty adidas alebo subjekty, ktoré nie sú subjektmi adidas. Ďalšie informácie nájdete v konkrétnom scenári. Zodpovedné subjekty sa dohodli na určitých pravidlách a povinnostiach týkajúcich sa toho, ako spolupracujú pri používaní a ochrane vašich osobných údajov. Základné prvky tejto dohody sú:

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ a miestnych zákonov o ochrane osobných údajov sú známi ako „spoluprevádzkovatelia“. Spoločne zodpovedajú za určenie toho, prečo („účel“), ako („spracúvanie“) a či („zákonný základ“) používame vaše osobné údaje. V tomto oznámení ich nazývame „zodpovedné subjekty“, aby ste to lepšie pochopili.

 1. Všetky zodpovedné subjekty spoločne kontrolujú vaše osobné údaje a navzájom sa podporujú pri zabezpečovaní toho, aby používali a chránili vaše osobné údaje v súlade s GDPR a miestnymi zákonmi o ochrane osobných údajov.
 2. Spoločnosti adidas AG a Reebok Marketing GmbH spoločne definujú strategické účely, prečo spracúvame vaše osobné údaje, a spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje, keď vám propagujeme a predávame produkty a služby spoločnosti Reebok, s výnimkou hostingu údajov Reebok.
 3. Spoločnosť Reebok Marketing GmbH určuje výhradne hosting údajov reebok, ktoré môžu poskytovať spoločnosti adidas AG alebo Reebok Marketing GmbH alebo tretie strany, s ktorými spoločnosť Reebok Marketing GmbH uzavrela zmluvu.
 4. Miestny subjekt predaja vykonáva tieto strategické rozhodnutia a tiež poskytuje spätnú väzbu a vstupné údaje spoločnostiam adidas AG a Reebok Marketing GmbH.
 5. Spoločnosť adidas AG poskytuje pre zodpovedné subjekty určité zdieľané služby. Spoločnosť adidas AG je napríklad zodpovedná za hosting a ochranu vašich osobných údajov prostredníctvom spoľahlivých opatrení na zabezpečenie údajov.
 6. Spoločnosť adidas AG spracúva aj vaše požiadavky na uplatňovanie vašich práv v súvislosti s vašimi osobnými údajmi (ako je uvedené v tomto oznámení). So svojimi požiadavkami sa samozrejme môžete obrátiť na ktorýkoľvek zo zodpovedných subjektov.
 7. Spoločnosť adidas AG by tiež riešila akýkoľvek incident týkajúci sa bezpečnosti údajov a viedla spoluprácu a komunikáciu s orgánmi na ochranu údajov. Naším vedúcim orgánom je Bavorský štátny úrad pre dohľad nad ochranou údajov so sídlom v nemeckom Ansbachu.

 1. Ako uplatňujete svoje práva na vaše osobné údaje?

Máte všetky nižšie uvedené práva na všetky vaše osobné údaje poskytované zodpovedným subjektom. Prečítajte si pokyny na včasné uplatnenie vašich práv a postupujte podľa nich. Ak je za vaše osobné údaje nezávisle zodpovedná spoločnosť, ktorá nie je spoločnosťou adidas, na uplatnenie svojich práv budete musieť kontaktovať túto spoločnosť a prečítať si oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti, ktorá nie je spoločnosťou adidas. Vašu žiadosť nebude možné spracovať, ak nemôžeme overiť vašu totožnosť. Ak máme odôvodnené pochybnosti o vašej totožnosti, môžeme požiadať o ďalšie otázky týkajúce sa overenia, aby sme ochránili všetky osobné údaje a práva našich spotrebiteľov.

Ak máte akékoľvek všeobecné otázky alebo potrebujete okamžitú pomoc a podporu týkajúcu sa vašich práv alebo spôsobu, akým používame vaše osobné údaje, obráťte sa na náš tím zákazníckeho servisu. Ich kontaktné informácie a možnosti spojenia nájdete po kliknutí na tento odkaz https://reebok.com/help..

  1. Od zodpovedných subjektov získajte elektronickú kópiu všetkých vašich osobných údajov.
  2. Získajte prenosný súbor osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, aby ste ich mohli zdieľať s inou spoločnosťou.
  3. Odstráňte svoj účet a všetky osobné údaje pripojené k vašej e-mailovej adrese.

Tieto požiadavky spracúva naše automatizované riešenie. Ak chcete podať žiadosť, prečítajte si a postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Ak potrebujete pomoc pri používaní riešenia alebo pri overovaní vašej totožnosti, obráťte sa na náš miestny tím zákazníckeho servisu (https://reebok.com/help).

INTERNETOVÉ STRÁNKY

Na našich internetových stránkach, na ktorých sa zobrazuje toto oznámenie o ochrane osobných údajov: .prejdite nadol do spodnej časti stránky, KLIKNITE NA ODKAZ „SPRAVOVAŤ ÚDAJE“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Vaša žiadosť nebude spracovaná, ak z právnych a bezpečnostných dôvodov nebudeme môcť overiť, či ste osobou identifikovanou na základe osobných údajov, ktoré máme v evidencii.

Ak si želáte zobraziť a získať kópiu informácií týkajúcich sa vašej objednávky alebo transakcie pred a po doručení vašej objednávky, prejdite na hornú časť stránky a KLIKNITE NA „SLEDOVANIE OBJEDNÁVKY“. Pre získanie informácií budete musieť uviesť číslo objednávky a e-mailovú adresu použitú pri objednávke. Upozorňujeme, že ak ste nakupovali na rôznych stránkach spoločnosti adidas, budete musieť tento postup zopakovať na všetkých stránkach, aby ste sa dostali k objednávke, ktorú ste zadali na tejto konkrétnej stránke.

  1. Mať prístup k informáciám o vašich osobných údajoch

Pozrite si naše podrobné informácie uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, ak chcete vedieť: a) prečo máme vaše osobné údaje; b) aké kategórie údajov máme; c) čo robíme s vašimi osobnými údajmi; d) kto má prístup k vašim osobným údajom (a kde sú); e) kam môžu byť prenesené vaše osobné údaje; f) ako dlho uchovávame vaše osobné údaje; g) ak ste neposkytli svoje osobné údaje priamo nám, ako sme ich získali; h) vaše práva podľa platných zákonov a možnosti obmedziť spracovanie; a i) ak použijeme vaše osobné údaje na akékoľvek automatizované rozhodovanie; a j) v niektorých prípadoch máte právo vedieť, ako funguje naše automatizované rozhodovanie, ak sa vás rozhodnutie významne dotýka.

  1. Skontrolovať, či sú vaše osobné údaje správne

Ak chcete vykonať akékoľvek zmeny svojich údajov, kontaktujte zákaznícky servis (https://reebok.com/help). Ak chcete vykonať zmeny priamo, prihláste sa do svojho účtu na stránke adidas.

  1. Odhlásiť sa zo zasielania našich e-mailových marketingových správ

Zo zasielania našich e-mailových marketingových správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť. V spodnej časti každej e-mailovej marketingovej správy použite funkciu „Zrušenie odberu“.

  1. Obmedziť spôsob použitia vašich osobných údajov
  2. Zrušiť svoj súhlas
  3. Namietať, keď spracúvame vaše osobné údaje na základe „oprávneného záujmu“ (vrátane odhlásenia z našich priamych marketingových správ)
  4. Napadnúť rozhodnutie generované výlučne automatizovaným rozhodovacím procesom bez ľudského zásahu
  5. Všeobecná pomoc

Ak potrebujete všeobecnú podporu, obráťte sa na náš tím zákazníckeho servisu (https://reebok.com/help). Ich kontaktné údaje nájdete v časti „OPÝTAJTE SA ODDELENIA ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU“ cez záložku „POMOC“.

  1. Podať sťažnosť vášmu miestnemu dozornému orgánu ochrany údajov

Máte právo podať sťažnosť miestnemu orgánu, ak nie ste spokojný s tým, ako sme vybavili niektoré z vašich práv uvedených vyššie.

  1. Na uplatňovanie svojich individuálnych práv použi nástroje tretích strán

Chápeme, že existujú nástroje, aplikácie, riešenia a internetové stránky prevádzkované spoločnosťami, ktoré nie sú spoločnosťou adidas, ktoré ti však pomáhajú uplatňovať svoje individuálne práva. V závislosti od návrhu týchto nástrojov ťa možno budeme musieť priamo kontaktovať, aby sme si overili tvoju totožnosť ešte predtým, ako budeme môcť spracovať tvoje požiadavky prostredníctvom riešení tretích strán.

Tvoju žiadosť nemôžeme spracovať, pokiaľ sme neoverili tvoju totožnosť. Nemáme žiadne obavy, že nie si osobou, ktorú osobné údaje skutočne identifikujú. Nemôžeme nahrávať ani nenahrávame žiadne súbory do portálov tretích strán, pretože to predstavuje vážne riziko pre zabezpečenie údajov pre systémy a infraštruktúru adidas a mohlo by to následne viesť k závažnému incidentu porušenia ochrany údajov.

Preto, aj keď si podal(a) žiadosť s použitím nástroja tretej strany, môžeme stále požadovať, aby si použil(a) naše automatizované riešenie alebo kontaktoval(a) náš zákaznícky servis podľa vyššie uvedených pokynov pre našu webovú stránku alebo aplikácie adidas s cieľom overiť tvoju totožnosť a zabezpečiť, aby bola tvoja žiadosť spracovaná včas a zabezpečeným spôsobom.

Ak vám nie je jasné niektoré z tu uvedených práv, poraďte sa so svojím miestnym orgánom o vašich právach na osobné údaje podľa zákona a najlepšie pochopíte, čo tieto práva znamenajú.

 1. Aké osobné údaje zhromažďujeme a používame („kategórie osobných údajov“)?

Väčšinou nám dávate svoje osobné údaje na konkrétne účely. Tieto osobné údaje však môžu byť niekedy použité aj na iné účely, ak máme na to právo a povolenie („zákonný základ“). Môžeme tiež použiť vaše osobné údaje z iných spoločností alebo zdrojov na niektoré účely, ak je to povolené zo zákona. Nižšie si pozrite kategórie osobných údajov, ktoré vám pomôžu pochopiť, ako používame vaše osobné údaje. Kategórie zahŕňajú osobné údaje, ktoré ste poskytli priamo a nepriamo zodpovedným subjektom.

 • Informácie o totožnosti

všetky informácie, ktoré vás identifikujú ako jednotlivca, žijúcu osobu. Môžu zahŕňať: meno [meno, priezvisko, iniciály], dátum narodenia, e-mailovú adresu vrátane vášho mena, telefónne číslo, jedinečné identifikačné číslo spotrebiteľa (vrátane vášho členského ID člena alebo ID z akejkoľvek platformy adidas), prezývku, heslo, identifikátory sociálnych médií, odtlačok prstov z vášho zariadenia, kódy darčekovej karty, ktoré sú vám pridelené, rodovú identitu a vyjadrenie.

 • Kontaktné informácie

akékoľvek informácie, pomocou ktorých vás môžeme kontaktovať. Môžu zahŕňať: vaše telefónne číslo, dodaciu a fakturačnú adresu, e-mailovú adresu, ID na Messenger, identifikátor na sociálnych médiách, akýkoľvek iný komunikačný kanál, pomocou ktorého ste nás kontaktovali, aby ste získali viac informácií.

 • Informácie o platbe, nákupe a transakciách

akékoľvek informácie, ktoré používame na uzatvorenie vášho nákupného záznamu a faktúry alebo v súvislosti s nimi. Môžu zahŕňať: vaše platobné údaje (údaje o kreditnej karte, alebo bankové údaje, alebo údaje o platobnej platforme), profil platobného rizika (ktorý ste nám poskytli prostredníctvom nášho riešenia platobného rizika), údaje o nákupnom košíku (vaše objednané položky), údaje o doručení, dodacia a fakturačná adresa, číslo objednávky zákazníka, história nákupu v spoločnosti adidas, číslo dokladu, ID transakcie, ID faktúry, ID transakcie v maloobchodnej predajni, hodnota nákupu, číslo potvrdenia objednávky, číslo sledovania objednávky.

 • Merania

akékoľvek informácie, ktoré môžeme použiť na to, aby sme sa uistili, že vám náš tovar sedí. Môžu zahŕňať: veľkosť obuvi, veľkosť oblečenia, výška, váha, obvod hrudníka, pásu, bedier, vnútorný švík, tvar tela, vzdialenosť päta - prst na nohe.

 • Informácie o polohe

akékoľvek informácie, ktoré môžeme použiť na to, aby sme vedeli alebo odhadli vašu polohu, reálny čas alebo iné. Môžu zahŕňať: vaše bydlisko, aktuálne miesto prihlásenia [IP adresa], informácie o polohe zariadenia v reálnom čase prostredníctvom snímačov a signálov zariadenia, GPS polohu (ak nás chcete zdieľať, napríklad prostredníctvom nastavení mobilného zariadenia) alebo informácie, ktoré nám pomáhajú odhadnúť, kde by ste mohli byť, ako napríklad konkrétna stránka adidas, ktorú ste navštívili a ktorá by nám mohla poskytnúť informácie o tom, kde sa nachádzate, alebo kedy sa „prihlásite“ na podujatie alebo internetovú stránku na stránke sociálnych médií s uvedením polohy a či sa zdieľa s nami.

 • Informácie o správaní a preferenciách

akékoľvek informácie, ktoré naznačujú vaše preferencie, či už explicitné – ak ich poskytnete – alebo odvodené. Môžu zahŕňať: preferencie činností (šport), informácie o účasti na podujatiach, cvičebné plány, digitálne interakcie v obchode, preferenciu stránky/značky, preferenciu jazyka, preferencie výrobku a atribútov výrobku, preferencie polohy obchodu, vašu históriu nákupov (všetky položky v nákupných košíkoch), položky v zozname želaní, akékoľvek údaje o „preferenciách“, ktoré ste nám poskytli vo svojom profile a nastavení platformy, akékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete pri komunikácii s našimi komunitami, ako napríklad adidas Runners, účasť na podujatiach alebo kampaniach ako školiteľ, člen tímu, účastník alebo ako propagátor našich podujatí.

 • Informácie o prehliadaní

akékoľvek informácie o vašom správaní pri prehliadaní. Môžu zahŕňať: názov prehliadača, IP adresu (vrátane hašovanej IP adresy), údaje o kliknutí, údaje a čas návštev stránky, čas zotrvania na stránke, navštívené stránky a odkazy, na ktoré ste klikli v našich marketingových správach alebo na našej internetovej stránke, sprostredkujúca URL adresa, ktorá vás priviedla na našu stránku.

 • Informácie o mobilnom zariadení

akékoľvek informácie týkajúce sa vášho mobilného zariadenia. Môžu zahŕňať: EUI zariadenia, ID zariadenia, odtlačok prsta zo zariadenia, informácie o IP/Wifi, operačný systém, údaje uložené na zariadení pri udeľovaní prístupu, informácie o protokole pri udeľovaní prístupu k zariadeniu (ako napríklad fotoaparát).

 • Interakcia a aktivita v sociálnych médiách

akékoľvek informácie o vás, ktoré získavame prostredníctvom rôznych kanálov sociálnych médií, ako sú Facebook, Instagram, Google atď., keď používame tieto kanály na reklamné, analytické účely alebo na obohatenie vášho profilu v spoločnosti adidas. Môžu zahŕňať: akékoľvek informácie zo sociálnych médií, ktoré sú verejne dostupné, ako sú napríklad údaje o vašich sociálnych sieťach, interakcie na sociálnych médiách a verejné príspevky, vaše „Páči sa mi to“ a iné reakcie, vaše prepojenia sociálnych médií, vaše fotografie, ktoré sú verejné, alebo tie, ktoré nám pošlete, keď nás spomeniete alebo sledujete naše príspevky v sociálnych sieťach pomocou „handles“ alebo „hashtagov“, komentáre alebo správy, ktoré ste s nami verejne alebo súkromne zdieľali na platformách sociálnych médií. Môžeme tiež získavať informácie nepriamo od spoločností sociálnych médií (Facebook, Google atď.), keď inzerujeme na týchto platformách, ktoré môžu zahŕňať vašu účasť a členstvo v konkrétnych témach alebo skupinách, nastavenia a preferencie vášho profilu, vaše správanie na rôznych platformách vo vlastníctve tej istej spoločnosti.

 • Korešpondencia

akákoľvek korešpondencia, ktorú vediete s tímami zákazníckeho servisu alebo našimi zamestnancami a pracovníkmi. Môže zahŕňať: písomnú korešpondenciu s nami (e-mail, pošta alebo správy na našich platformách) a hlasový záznam zhotovený zákazníckym servisom, keď na to máme právo.

 • Obrázky a nahrávky

akékoľvek obrazové, hlasové alebo videozáznamy, ktoré sme zachytili alebo získali a kde vás možno identifikovať. Môžu zahŕňať: stopy v kamerovom systéme, fotografie zhotovené v našich maloobchodných predajniach alebo na podujatiach, videozáznamy vyhotovené počas podujatí alebo konkrétnych interakcií, hlasový záznam vyhotovený počas podujatí alebo interakcií (s výnimkou korešpondencie so zákazníckym servisom), akékoľvek obrázky, ktoré s nami zdieľate prostredníctvom sociálnych médií.

 • Osobný názor

akýkoľvek názor, ktorý s nami zdieľate a ktorý naznačuje váš uhol pohľadu a pripomienky. Ten sa môže zahŕňať, keď nám poskytujete spätnú väzbu a hodnotíte naše služby alebo výrobky, alebo ak sa zúčastňujete akýchkoľvek diskusií o výskume a vývoji výrobkov.

 1. Ako a prečo používame vaše osobné údaje? (účel, spracovanie, právny základ)?

V tejto časti uvádzame podrobnosti o všetkých scenároch a dôvodoch („účely“), kedy môžeme zhromažďovať (priamo alebo nepriamo) a používať vaše osobné údaje zo všetkých našich platforiem.

Účel – Prečo zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje?

SPRACOVANIE – Čo robíme s vašimi osobnými údajmi?

PRÁVNY ZÁKLAD - Prečo máme povolené používať vaše osobné údaje na tento účel?

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV – Aké kategórie osobných údajov používame na dosiahnutie tohto účelu, vrátane osobných údajov, ktoré ste nám na tento účel poskytli, a osobných údajov, ktoré sme získali z iných zdrojov na iné účely?

Konkrétne ide o kategórie osobných údajov, ktoré ste nám mohli alebo nemuseli poskytnúť na tento konkrétny účel, ale buď ich máme v evidencii, alebo sme ich získali z iného zdroja na iný účel a vieme, že sú s vami spojené.

DOBA UCHOVÁVANIA – Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje na tento účel?

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV – S kým (typy poskytovateľov služieb alebo spoločností) zdieľame vaše osobné údaje na dosiahnutie účelu?

  1. „OZNÁMENIE O SÚBOROCH COOKIE“: Zhromažďovanie informácií o vašom zariadení na našej webovej stránke a v aplikáciách pomocou súborov cookie, pixelov, značiek a podobných technológií

SPRACOVANIE

Keď navštívite stránku adidas, do vášho prehliadača ukladáme, okrem iného, súbory údajov, ako sú súbory cookie, značky, pixely, značky so štítkami, majáky, aby sme získali určité informácie o vašom aktuálnom prehliadaní. Tieto technológie sa podľa iných webových stránok často spoločne nazývajú „súbory cookie“. Súbory cookie tiež umožňujú našej webovej stránke zapamätať si vaše činnosti a preferencie (ako je prihlásenie, jazyk, veľkosť písma a iné preferencie zobrazovania) počas určitého obdobia, takže ich nemusíte opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na stránku alebo prechádzate z jednej stránky na druhú. Súbory cookie používame na rôzne účely, čo tiež znamená, že majú rôzne právne základy. Prečítajte si nižšie uvedené informácie, aby ste pochopili, ako používame rôzne typy súborov cookie na rôzne účely a ich plnenie.

[U1-1]

[U1-2]

[U1-3]

Môžete zmeniť nastavenie prehliadača tak, že odstránite alebo zabránite určitým súborom cookie, aby sa ukladali na váš počítač alebo mobilné zariadenie bez vášho výslovného súhlasu. V časti „Pomoc“ vo vašom prehliadači by sa mali nachádzať informácie o tom, ako spravovať nastavenia súborov cookies.

V časti tvoj účet si môžeš prípadne vybrať možnosť „Odhlásenie zo všetkých mojich zariadení“

Zistiť, ako to funguje vo vašom prehliadači, môžete tu:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Adobe (flash cookies): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Aplikácia Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

Tieto internetové stránky vám tiež pomôžu lepšie pochopiť, ako funguje reklama založená na súboroch cookie a ako môžete spravovať nastavenia súborov cookie:

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.eu/

Stránka deaktivácie sieťovej reklamy (Network Advertising Initiative): http://optout.networkadvertising.org/?c=1

Viac informácií o právnych predpisoch upravujúcich používanie „súborov cookie“ sa dozviete tu: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

   1. „POŽADOVANÉ“ – funkčnosť stránky a obchodná prevádzka

Na prevádzku našej stránky používame „požadované súbory cookie“.

To zahŕňa uloženie jedinečného identifikátora na spravovanie a vašu identifikáciu ako jedinečného návštevníka našej stránky, aby sme vám mohli poskytovať konzistentné a presné služby.

To zahŕňa zaistenie,  že si pamätáme výrobky, ktoré ste vložili do košíka, alebo vaše jazykové preferencie.

Tieto súbory cookie sú uložené po dobu trvania vašej internetovej relácie.

Bez týchto súborov cookie si nebudete môcť správne zobraziť našu stránku.

Konkrétne nám umožňujú:

 • Diagnostika a analýza lokality

Táto technológia sa používa na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci používajú lokalitu/aplikáciu. Napríklad, na ktoré stránky chodia návštevníci najčastejšie a či im webové stránky hlásia chybové správy

 • Údržba zabezpečenia lokality

Táto technológia sa používa na zaistenie zabezpečenia lokality a používateľa. Napríklad uplynutie relácie kvôli zabezpečeniu.

 • Smerovanie

Táto technológia sa používa na smerovanie zákazníkov ku konkrétnym verziám/aplikáciám služby, ktoré sa môžu používať počas technickej migrácie.

 • Načítava sa lokalita

Táto technológia sa používa na umožnenie načítania lokality. Bez tejto technológie sa lokalita jednoducho nenačíta a jednotlivcom sa pri pokuse o načítanie webu môže zobraziť chybové hlásenie.

 • Používateľom požadované prihlásenie do viacerých relácií

Túto technológiu používateľ výslovne požaduje, aby si zapamätal svoje ID používateľa alebo zostal prihlásený vo viacerých reláciách.

 • Identifikácia a overenie používateľa

Technológia sa používa na účely identifikácie a overenia používateľov: napríklad na správu a odovzdávanie bezpečnostných tokenov rôznym službám v rámci webovej lokality na identifikáciu stavu návštevníka (napr. prihlásený alebo neprihlásený)

 • Aktivátor základných funkcií

Technológia je nevyhnutná na to, aby sa používateľ mohol pohybovať po lokalite/aplikácii a používať jej funkcie. Napríklad nákupné koše a elektronická fakturácia: používa sa napríklad na zapamätanie zadaného textu používateľa, na výber veľkosti alebo na pridanie nákupov do „košíkov“ alebo na návrat používateľa na predchádzajúcu stránku alebo na iné miesto lokality/aplikácie

 • A/B testovanie - dizajn

Táto technológia sa používa na účely testovania dizajnu. Testovanie variácií dizajnu, zvyčajne pomocou A/B alebo testovania s viacerými premennými, aby sa zaistil konzistentný vzhľad a dojem používateľa z lokality v aktuálnych a nasledujúcich reláciách.

 • Nemarketingová lokalita/Podniková analýza (BA) aplikácie

Táto technológia sa používa na podnikovú analýzu súvisiacu s nemarketingovými činnosťami na webovej lokalite (ako napríklad výkonnosť produktov). Napríklad webová analýza – kde sa zhromaždené údaje obmedzujú len na použitie prevádzkovateľom webovej lokality, na riadenie výkonnosti a dizajnu lokality/aplikácie.

"PRÁVNY ZÁKLAD              "

„POŽADOVANÉ“ – funkčnosť stránky a obchodná prevádzka.

"KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV "

Informácie o prehliadaní

Informácie o mobilnom zariadení

Informácie o polohe

"DOBA UCHOVÁVANIA     "

Relácia prehliadania

Trvanie relácie prehliadania počas tvojho prístupu na webovú stránku alebo pokračovanie v relácii, ktorá trvá tak dlho, kým sa tvoja relácii prehliadania neskončí.

Kedykoľvek

Tieto súbory cookie môžeš manuálne odstrániť tak, že ich odstrániš podľa pokynov v prehliadači, ktorý používaš, v nastavení prehliadača.

Tealium [utag_main]

Tealium [utag_main] používame na dodržanie lehoty uchovávania stanovenej pre každý súbor cookie. Ak manuálne odstrániš, zablokuješ alebo akokoľvek obmedzíš naše používanie [utag_main], súbory cookie môžu byť uložené v tvojom prehliadači počas lehoty uchovávania inej než stanovenej v tomto oznámení a v zozname súborov cookie.

Viac informácií o všetkých súboroch cookie, ktoré používame v tejto platforme, nájdeš v našom zozname súborov cookie: TU.[CF1] [GL2] 

"KATEGÓRIE PRÍJEMCOV "

Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

Poskytovatelia podpory pre správu stránok

   1. „FUNKČNÉ“ – zlepšenie webovej stránky a jej výkon

„Funkčné súbory cookie“ používame na neustále zlepšovanie výkonu našej webovej stránky.

Patrí sem použitie údajov, ktoré sme od vás zhromaždili, na nasledujúce účely:

 • Nemarketingová lokalita/Podniková analýza (BA) aplikácie

Táto technológia sa používa na podnikovú analýzu súvisiacu s nemarketingovými činnosťami na webovej lokalite (ako napríklad výkonnosť produktov). Napríklad webová analýza – kde sa zhromaždené údaje obmedzujú len na použitie prevádzkovateľom webovej lokality, na riadenie výkonnosti a dizajnu lokality/aplikácie.

"PRÁVNY ZÁKLAD              "

Súhlas dotknutej osoby

"KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV "

Informácie o totožnosti

Informácie o prehliadaní

Informácie o mobilnom zariadení

Informácie o polohe

"DOBA UCHOVÁVANIA     "

Relácia prehliadania až 24 mesiacov

Kedykoľvek

Tieto súbory cookie môžeš manuálne odstrániť tak, že ich odstrániš podľa pokynov v prehliadači, ktorý používaš, v nastavení prehliadača.

Tealium [utag_main]

Tealium [utag_main] používame na dodržanie lehoty uchovávania stanovenej pre každý súbor cookie. Ak manuálne odstrániš, zablokuješ alebo akokoľvek obmedzíš naše používanie [utag_main], súbory cookie môžu byť uložené v tvojom prehliadači počas lehoty uchovávania inej než stanovenej v tomto oznámení a v zozname súborov cookie.

Viac informácií o všetkých súboroch cookie, ktoré používame v tejto platforme, nájdeš v našom zozname súborov cookie: TU[CF3] [GL4] .

"KATEGÓRIE PRÍJEMCOV "

Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

Poskytovatelia podpory pre správu stránok

Poskytovatelia obchodných poradenských služieb

Poskytovatelia riešení na analýzu údajov

   1. „MARKETING“ – zlepšenie a výkonnosť webovej stránky

Používame „marketingové súbory cookie“poskytované našimi reklamnými partnermi, aby sme sa uistili, že sa vám naše reklamné správy zobrazujú v správnom čase a na správnom mieste. Tieto súbory cookie sú trvalé, ale časovo obmedzené. Tieto súbory cookie obsahujú jedinečný kľúč na rozlíšenie zvyklostí jednotlivých používateľov pri prehliadaní. Tieto súbory cookie používame aj na obmedzenie počtu prípadov, kedy používateľ vidí určitú reklamu na webovej stránke, a na meranie účinnosti konkrétnej kampane.  Identifikátor uložený týmito súbormi cookie poskytujú naši partneri. Rovnaký identifikátor nemôžeme používať v našich vlastných systémoch. Tieto súbory cookie používame aj na poskytovanie reklám, ktoré sú relevantné pre vašu okamžitú geografickú polohu, napríklad na to, aby sme vám poskytli najbližšiu predajňu, kde môže byť k dispozícii výrobok, ktorý si prezeráte.

Patrí sem použitie údajov, ktoré sme od vás zhromaždili, na nasledujúce účely:

 • Reklama tretích strán

Technológia sa používa na zdieľanie údajov o spotrebiteľoch zozbieraných s reklamnými platformami a vydavateľmi tretích strán (nie adidas). Napríklad: zdieľanie informácií s našimi partnermi, ako je Facebook, aby sme mohli použiť údaje pre naše reklamy na Facebooku – nie však tak, aby ich Facebook mohol použiť pre iných inzerentov alebo predajcov údajov atď.

 • Sledovanie správania - MARKETING

Technológia sa používa na zber údajov o zariadeniach spotrebiteľov a s tým súvisiace správanie pri prehliadaní webu (napr. clickstream)

 • Analýza výkonnosti marketingu

Technológia sa používa na sledovanie správania spotrebiteľa na lokalite alebo v aplikácii na účely zlepšenia výkonnosti našich marketingový aktivít.

 • Analýza presnosti marketingu

Technológia sa používa na analýzu spotrebiteľského správania a preferencií pre presnejšie cielené, prispôsobené reklamy a digitálne správy, a iných marketingových nástrojov. Napríklad miera odozvy na reklamu – kde sa údaje používajú výlučne na výpočet miery odozvy (miery kliknutia) na zvýšenie účinnosti reklamy zakúpenej na loklaite mimo cieľovej webovej lokality.

 • RTB – Real Time Bidding (ponuka v reálnom čase)

The technology enables real time bidding (“RTB”).

"PRÁVNY ZÁKLAD              "

Súhlas dotknutej osoby

"KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV "

• Informácie o totožnosti (ak ich má adidas k dispozícii)

• Informácie o prehliadaní

• Informácie o mobilnom zariadení

• Informácie o polohe: zhromažďujú sa pozorovaním vášho správania pri prehliadaní

• Informácie o členstve (ak ich má adidas k dispozícii)

• Informácie o správaní a preferenciách (ak ich má adidas k dispozícii)

"DOBA UCHOVÁVANIA     "

Relácia prehliadania až 24 mesiacov

Kedykoľvek

Tieto súbory cookie môžeš manuálne odstrániť tak, že ich odstrániš podľa pokynov v prehliadači, ktorý používaš, v nastavení prehliadača.

Tealium [utag_main]

Tealium [utag_main] používame na dodržanie lehoty uchovávania stanovenej pre každý súbor cookie. Ak manuálne odstrániš, zablokuješ alebo akokoľvek obmedzíš naše používanie [utag_main], súbory cookie môžu byť uložené v tvojom prehliadači počas lehoty uchovávania inej než stanovenej v tomto oznámení a v zozname súborov cookie.

 

Viac informácií o všetkých súboroch cookie, ktoré používame v tejto platforme, nájdeš v našom zozname súborov cookie: TU[CF5] .[GL6] 

"KATEGÓRIE PRÍJEMCOV "

Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

Poskytovatelia podpory pre správu stránok

Poskytovatelia obchodných poradenských služieb

Poskytovatelia riešení na analýzu údajov

Partneri – reklamné agentúry

Platformy sociálnych médií

Cieľoví poskytovatelia marketingových služieb

  1. Prevádzka online obchodu adidas a platformy adidas

   1. Prevádzka stránky a prevádzka aplikácie

SPRACOVANIE

Sledujeme všetok prenos na naše stránky a aplikácie, a analyzujem údaje, ktoré dostávajú naše servery, aby sme: a) spustili stránky, ktoré sú pripojené k našej doméne a aplikáciám, b) opravili chyby na zaistenie správneho zobrazenia rozloženia a dizajnu, a c) opravili chyby na zaistenie správneho fungovania stránok a aplikácií a d) monitorovali dodržiavanie našich zmluvných podmienok.

"PRÁVNY ZÁKLAD              "

Legitímny záujem

"KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV "

Informácie o totožnosti

Kontaktné informácie

Informácie o prehliadaní

Informácie o mobilnom zariadení

"DOBA UCHOVÁVANIA     "

Relácia prehliadania

Vaše údaje potrebujeme tak dlho, kým ste na stránke. Uchovávame ich po dobu trvania vašej relácie prehliadania.

"KATEGÓRIE PRÍJEMCOV "

Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

Poskytovatelia podpory pre správu stránok

   1. Bezpečnosť domény a siete a overenie používateľa

SPRACOVANIE

Na ochranu našich domén, odhalenie nezvyčajných aktivít a zabránenie bezpečnostným hrozbám a ochranu našich návštevníkov našej stránky pred neoprávneným prístupom (ako sú hackeri), kontrolujeme všetku komunikáciu na našich stránkach a overujeme prihlasovacie údaje používateľov pomocou tokenov, aby sme overili údaje, ktoré nám poskytnete, a porovnali ich s inými dostupnými informáciami, napríklad s prihlasovacími údajmi, ktoré ste poskytli priamo nám alebo alebo iným platformám (ako Facebook) alebo informácie, ktoré sú k dispozícii vo verejnej doméne, aby sa zabezpečilo, že k našim stránkam majú prístup iba „oprávnení“ používatelia.

reCAPTCHA

Systém reCaptcha, ktorý prevádzkuje spoločnosť Google, používane na našich internetových stránkach a aplikáciách na overenie totožnosti používateľa a zabezpečenie našich platforiem pred škodlivým softvérom (alebo známym ako „bot“), ktorý by sa na našich stránkach mohol podieľať na nezákonných aktivitách. Systém reCaptcha pracuje tak, že zhromažďuje informácie o vašom hardvéri a softvéri (napríklad údaje o zariadeniach a aplikáciách). Tieto údaje sú zdieľané so spoločnosťou Google na analýzu. Na údaje zachytené systémom reCAPTCHA sa tiež vzťahujú pravidlá ochrany osobných údajov a podmienky používania spoločnosti Google.

"PRÁVNY ZÁKLAD              "

Legitímny záujem

"KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV "

Informácie o totožnosti

Kontaktné informácie

Informácie o prehliadaní

Informácie o mobilnom zariadení

"DOBA UCHOVÁVANIA     "

Relácia prehliadania

Vaše údaje potrebujeme tak dlho, kým ste na stránke. Uchovávame ich po dobu trvania vašej relácie prehliadania.

"KATEGÓRIE PRÍJEMCOV "

Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

Poskytovatelia podpory pre správu stránok

   1. Trvalé prihlásenie

SPRACOVANIE

Ak sa rozhodnete pre trvalé prihlásenie, nemusíte sa pri každej návšteve internetovej stránky adidas prihlasovať až 30 dní. Vaše osobné údaje budú použité internetovou stránkou adidas na zobrazenie vašich osobných údajov: váš e-mail bude použitý počas prechodu k zaplateniu, aby ste poznali e-mail, ktorý bude použitý na potvrdenie objednávky, vaše meno bude použité na prispôsobenie a váš jedinečný identifikátor môže byť použitý pre analýzu Frontend Analytics. Upozorňujeme, že nebude uložený žiadny stav súhlasu.

Tieto základné informácie o profile budú uložené až 30 dní v prehliadači, ktorý bol použitý na prihlásenie v rámci prístupového tokenu. Prístupový token je iba súbor cookie HTTP. Token je platný 20 minút, ak bola zvolená funkcia „Zostať prihlásený“. Po uplynutí platnosti tokenu už nie je možné získať prístup k osobným údajom, takže relácia prihlásenia sa skončila. Pre trvalé prihlásenie ukladáme v prehliadači aj obnovovací token, ktorý možno použiť na obnovenie prístupového tokenu do 30 dní a týmto spôsobom predĺžiť reláciu prihlásenia. Ak tento obnovovací token chýba (ak ste nevybrali trvalé prihlásenie alebo boli vymazané súbory cookie), prístupový token nemôže byť obnovený. Vašu reláciu preto nemožno predĺžiť a už nebudete prihlásený.

Upozornenie: Ak ste si vybrali trvalé prihlásenie, vaše osobné údaje o adrese môžu byť zobrazené neoprávnenej tretej strane, ak sa zabudnete odhlásiť z trvalého prihlásenia z verejne prístupného zariadenia.

"PRÁVNY ZÁKLAD              "

Legitímny záujem

"KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV "

Informácie o totožnosti

Kontaktné informácie

"DOBA UCHOVÁVANIA     "

Informácie sa budú uchovávať vo vašom prehliadači až 30 dní. Údaje môžete odstrániť sami vymazaním súborov cookie z vášho prehliadača alebo výberom možnosti „Odhlásiť sa zo všetkých mojich zariadení“ v sekcii vášho účtu.

"KATEGÓRIE PRÍJEMCOV "

Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

Poskytovatelia podpory pre správu stránok

   1. Predaj výrobkov Reebok - On-line a Off-line objednávanie

SPRACOVANIE

Ak chcete spracovávať svoje objednávky on-line alebo v aplikácii, poskytneme vám rôzne možnosti platby, vytvoríme pre vás plynulý proces platby, uistíme sa, že vaša platba je prijatá a boli dodržané požiadavky podľa našich podmienok (3. Nákupné podmienky) (na predaj výrobkov) vrátane spracovania faktúr, dodávok, personalizačných služieb, výmeny a vrátenia tovaru, funkcie Click & Collect. Vašu objednávku nie je možné dokončiť, ak naše riešenia na odhaľovanie platobných podvodov označia vašu transakciu ako podozrivú a potenciálne podvodnú. Upozorňujeme, že systém na odhaľovanie platobných podvodov je automatizovaný proces rozhodovania. Vyžaduje sa, aby sme s vami mohli uzatvoriť zmluvu. Máte právo požiadať o preskúmanie tohto rozhodnutia človekom a napadnúť toto rozhodnutie.

"PRÁVNY ZÁKLAD              "

Plnenie zmluvy

Legitímny záujem

Zákonná povinnosť

"KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV "

Informácie o totožnosti

Kontaktné informácie

Informácie o polohe

Merania

Informácie o platbe, nákupe a transakciách

Korešpondencia

Informácie o prehliadaní

Informácie o mobilnom zariadení

"DOBA UCHOVÁVANIA     "

Doba trvania zmluvy a zákonne omedzená doba (10 rokov). Informácie musíme uchovávať v prípade akýchkoľvek právnych sporov týkajúcich sa zmluvy.

"KATEGÓRIE PRÍJEMCOV "

Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

Predajní partneri (v prípade potreby)

Výrobcovia

Poskytovatelia doručovacích služieb

Poskytovatelia riešení platobných rizík

Poskytovatelia spracovania platieb

Poskytovatelia IT cloudových riešení

   1. Odhaľovanie platobných podvodov

SPRACOVANIE

Informácie o platbách, nákupoch a transakciách, ktoré nám poskytnete, kombinujeme s ďalšími informáciami, ktoré získavame prostredníctvom našich poskytovateľov služieb v oblasti platobných rizík tretích strán a predchádzania podvodom, aby sme zaistili, že všetky nákupy sú legitímne, alebo že si nekúpite naše výrobky v rozpore s našimi podmienkami. To znamená, že v závislosti od výsledku analýzy vašich informácií môžeme vašu objednávku zamietnuť a odmietnuť vašu platbu. Ide o automatizovaný rozhodovací proces, ktorý je potrebný na uzavretie našej kúpnej zmluvy s vami.

"PRÁVNY ZÁKLAD              "

Plnenie zmluvy a legitímny záujem

"KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV "

Informácie o totožnosti

Kontaktné informácie

Informácie o platbe, nákupe a transakciách

Informácie o prehliadaní

Informácie o mobilnom zariadení

"DOBA UCHOVÁVANIA     "

Doba trvania zmluvy a zákonne omedzená doba. Informácie musíme uchovávať v prípade akýchkoľvek právnych sporov týkajúcich sa zmluvy.

"KATEGÓRIE PRÍJEMCOV "

Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

Poskytovatelia riešení platobných rizík

Poskytovatelia spracovania platieb

Poskytovatelia IT cloudových riešení

   1. Dodanie výrobku

SPRACOVANIE

Po úspešnom zadaní objednávky používame na doručenie zakúpených výrobkov vaše kontaktné údaje (domovská alebo dodacia adresa) a ďalšie informácie o platbe, nákupe a transakcii.

"PRÁVNY ZÁKLAD              "

Plnenie zmluvy

"KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV "

Údaje o totožnosti: Meno

Kontaktné informácie: dodacia adresa

"DOBA UCHOVÁVANIA     "

Doba trvania zmluvy a zákonne omedzená doba. Informácie musíme uchovávať v prípade akýchkoľvek právnych sporov týkajúcich sa zmluvy.

"KATEGÓRIE PRÍJEMCOV "

Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

Poskytovatelia doručovacích služieb

Poskytovatelia IT cloudových riešení

   1. Elektronické sledovanie doručenia

SPRACOVANIE

Túto službu poskytujú naši poskytovatelia doručovacích služieb a jej dostupnosť závisí od dostupnosti poskytovateľa doručovacích služieb, ktorý obhospodaruje vašu doručovaciu adresu. V závislosti od poskytovateľa doručovacích služieb môžete mať možnosť sledovať svoju zásielku prostredníctvom služieb poskytovaných priamo našimi dopravcami. Táto služba sa poskytuje na základe oprávneného záujmu našich spotrebiteľov, aby si mohli zariadiť prevzatie svojich zásielok. U niektorých poskytovateľov služieb je to však možné len s vaším súhlasom. Hosting služby je na platforme dopravcu. Na tento účel by ste si pre spracovanie vašich osobných údajov mali prečítať jeho oznámenie o ochrane osobných údajov.

"PRÁVNY ZÁKLAD              "

Legitímny záujem / a v prípade potreby súhlas dotknutej osoby

"KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV "

Informácie o totožnosti: e-mailová adresa

Kontaktné informácie: telefónne číslo

Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré môžete priamo a dobrovoľne poskytnúť dopravcovi.

"DOBA UCHOVÁVANIA     "

Ako ju stanovil náš dopravca.

"KATEGÓRIE PRÍJEMCOV "

Poskytovatelia doručovacích služieb

   1. Analýza obchodných činností podniku

SPRACOVANIE

Musíme vedieť, ako si vedieme ako podnik. Je to v záujme našich akcionárov, členov predstavenstva, našich zamestnancov a našich partnerov, ako aj našich spotrebiteľov. Vytvárame dátové modely na rôzne analytické účely a pomocou týchto dátových modelov analyzujeme, aby sme pochopili, ako sa naše výrobky predávajú na rôznych trhoch, aké sú obľúbené vlastnosti našich výrobkov, čo fungovalo a čo nie z hľadiska našich marketingových a reklamných kampaní, našich návrhov výrobkov a distribučnej stratégie, nášho dizajnu internetových stránok a celkových skúseností používateľov, aby sme mohli vypracovať, implementovať a vyhodnotiť našu obchodnú stratégiu.

Patrí sem napríklad analýza údajov s cieľom pochopiť, ako používatelia prehliadajú naše stránky a používajú aplikáciu, na zlepšenie dizajnu nášho používateľského prostredia a zaistenie, že aj naďalej budete nakupovať naše výrobky a komunikovať s nami na našich stránkach a aplikáciách.

Odstraňujeme všetky informácie o totožnosti, ktoré by vás priamo identifikovať (napríklad vaše meno a e-mailová adresa), a používame iba našu internú IP adresu s jedinečným identifikátorom, aby sme minimalizovali všetky možné riziká ochrany vášho súkromia.

 • Profilovanie (Personalizácia)

Konsolidáciou všetkých informácií, ktoré si nám priamo alebo nepriamo poskytol(a), vytvárame o tebe profil. To nám umožňuje nadviazať s tebou osobnú interakciu, ktorá je založená na našej predchádzajúcej interakcii a ďalších informáciách, ktoré môžeme použiť na odvodenie tvojich hodnotení „páči sa mi“ a „nepáči sa mi“. Keď sa prihlásiš alebo navštíviš náš e-shop pomocou e-mailovej adresy, ktorú máme uloženú, potom môžeme zobraziť položky vybrané špeciálne pre teba na základe tvojho profilu.

 • Obohacovanie údajov

Porovnaním všetkých osobných údajov, ktoré ťa môžu identifikovať, ti vytvárame jeden jednotný spotrebiteľský profil. Patria sem osobné údaje, ktoré sme od teba priamo alebo nepriamo získali cez digitálne médiá alebo offline, spätná väzba, ktorú nám poskytuješ, tvoja interakcia a komunikácia s nami prostredníctvom našich rôznych platforiem a komunikačných kanálov.

 • Zlepšenie dátových modelov

Vedu o údajoch, tvoj profil a osobné údaje používame na vytvorenie dátových modelov, ktoré nám môžu pomôcť zlepšiť logiku našich analytických činností, vďaka čomu získame lepší prehľad o tvojich pripomienkach a spätnej väzbe, tvojich interakciách, preferenciách a potrebách v našich produktoch a službách. Porovnáme dátový model, ktorý sme vytvorili pomocou tvojho profilu, s inými podobnými spotrebiteľskými profilmi a kategóriami, aby sme mohli ďalej predvídať a analyzovať tvoje preferencie.

Viac informácií o tom, ako naši poskytovatelia riešení na analýzu údajov poskytujú analytické služby s využitím vašich údajov, sa dozviete tu:

Zber údajov Adobe Analytics: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/c_Privacy_Overview.html

Zber údajov Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=en

"PRÁVNY ZÁKLAD              "

Legitímny záujem

"KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV "

Informácie o totožnosti: jedinečný identifikátor spotrebiteľa (iba)

Merania

Informácie o správaní a preferenciách

Informácie o polohe

Informácie o platbe, nákupe a transakciách

Informácie o prehliadaní

Informácie o mobilnom zariadení

Korešpondencia

Interakcia a aktivita v sociálnych médiách

Osobný názor

"DOBA UCHOVÁVANIA     "

Pri využívaní analytických služieb poskytovaných vyššie uvedenými dodávateľmi sme povinní uchovávať údaje po dobu stanovenú týmito dodávateľmi. Dobu uchovávania údajov, ktorú uviedli dodávatelia, nájdete tu:

Adobe Analytics: 36 mesiacov (https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/data-retention.html)

Google Analytics: 38 mesiacov

(https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en)

Tieto informácie potrebujeme na vypracovanie presnej analýzy našich obchodných operácií

"KATEGÓRIE PRÍJEMCOV "

Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

Potenciálni kupujúci a investori

Poskytovatelia obchodných poradenských služieb

Poskytovatelia riešení na analýzu údajov

Poskytovatelia IT cloudových riešení

   1. Zákaznícky servis

SPRACOVANIE

Zhromažďujeme vaše osobné údaje, aby sme odpovedali na vaše otázky o vašej objednávke, informovali vás o tom, kedy je produkt, ktorý sa vám páči, dostupný na základe vašej žiadosti a odpovedali na vaše otázky a obavy prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov, ktoré vám poskytujeme, vrátane prípadov, keď nás kontaktujete v prípade otázok týkajúcich sa vašich práv na osobné údaje. Vaše požiadavky na náš zákaznícky servis budú analyzované, aby sme vám v budúcnosti mohli poskytovať cenné služby. Naše telefonické rozhovory s vami môžeme zaznamenávať na účely zabezpečenia kvality, iba ak s nahrávaním súhlasíte.

 • Obohacovanie údajov

Porovnaním všetkých osobných údajov, ktoré ťa môžu identifikovať, ti vytvárame jeden jednotný spotrebiteľský profil. Patria sem osobné údaje, ktoré sme od teba priamo alebo nepriamo získali cez digitálne médiá alebo offline, spätná väzba, ktorú nám poskytuješ, tvoja interakcia a komunikácia s nami prostredníctvom našich rôznych platforiem a komunikačných kanálov.

 • Zlepšenie dátových modelov

Vedu o údajoch, tvoj profil a osobné údaje používame na vytvorenie dátových modelov, ktoré nám môžu pomôcť zlepšiť logiku našich analytických činností, vďaka čomu získame lepší prehľad o tvojich pripomienkach a spätnej väzbe, tvojich interakciách, preferenciách a potrebách v našich produktoch a službách. Porovnáme dátový model, ktorý sme vytvorili pomocou tvojho profilu, s inými podobnými spotrebiteľskými profilmi a kategóriami, aby sme mohli ďalej predvídať a analyzovať tvoje preferencie.

"PRÁVNY ZÁKLAD              "

Legitímny záujem

Súhlas dotknutej osoby (na zaznamenávanie našich telefonických rozhovorov)

"KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV "

Informácie o totožnosti

Kontaktné informácie

Informácie o polohe

Merania

Informácie o platbe, nákupe a transakciách

Korešpondencia

Obrázky a záznamy (len s vaším súhlasom)

"DOBA UCHOVÁVANIA     "

Zákonná premlčacia lehota: 2 roky

Informácie musíme uchovávať v prípade akýchkoľvek právnych sporov.

"KATEGÓRIE PRÍJEMCOV "

Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

Predajní partneri (v prípade potreby)

Poskytovatelia doručovacích služieb

Poskytovatelia riešení platobných rizík

Poskytovatelia spracovania platieb

Poskytovatelia IT cloudových riešení

  1. Zobrazovanie cielených reklám a zasielanie individuálnych marketingových správy

   1. Personalizované marketingové správy prostredníctvom e-mailu (registrácia na odber bulletinu)

SPRACOVANIE

Na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli, alebo prostredníctvom upozornení push, keď si nainštalujete našu aplikáciu, vám posielame marketingové správy, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať („prispôsobené“). Aby sme vám mohli posielať „prispôsobené“ správy, sledujeme vaše online (a niekedy aj offline) správanie a analyzujeme ho, aby sme čo najlepšie odhadli, ktoré produktové rady by vás mohli zaujímať a z ktorých môžete mať úžitok. To si vyžaduje, aby sme od vás zhromažďovali rôzne kategórie osobných údajov. Používame rôzne analytické nástroje na to, aby sme pochopili, čo znamená vaše správanie z hľadiska toho, čo sa vám páči a nepáči na našich rôznych produktových radách, a aby sme porozumeli dopadu (úspešnosti) správ, ktoré vám boli doručené.

 • Profilovanie (manažment cieľovej skupiny)

Konsolidáciou všetkých informácií, ktoré si nám priamo alebo nepriamo poskytol(a), vytvárame o tebe profil. To nám umožňuje nadviazať s tebou osobnú interakciu, ktorá je založená na našej predchádzajúcej interakcii a ďalších informáciách, ktoré môžeme použiť na odvodenie tvojich hodnotení „páči sa mi“ a „nepáči sa mi“. Aby sme zaistili, že sa správne správy a informácie dostanú k tebe v správnom momente cez správny kanál, používame technológie správy cieľovej skupiny. To zahŕňa posielanie marketingových správ o ponukách a produktoch alebo oslovovanie cez digitálne médiá prostredníctvom reklám v platformách značky adidas. Úroveň prispôsobenia závisí od povolenia, ktoré si nám poskytol(a).

 • Marketingová analytika

Tvoje údaje využívame na rôzne analytické účely, aby sme lepšie pochopili: a) ako prehľadávaš a používaš naše platformy; b) o ktoré produkty sa zaujímaš; c) ktoré funkcie našich produktov a platforiem sa ti páčia; d) kvalitu našich služieb vrátane služieb zákazníkom, marketingových a reklamných kampaní určených pre teba, a tvoju reakciu na tieto služby; e) dizajn našich produktov a webovej stránky; f) a či ti celkové užívateľské prostredie vyhovuje alebo nie. Túto analýzu používame na zlepšenie relevancie našej marketingovej komunikácie s tebou a kvality našich skúseností s prispôsobením v rámci našich kanálov a platforiem.

 • Obohacovanie údajov

Porovnaním všetkých osobných údajov, ktoré ťa môžu identifikovať, ti vytvárame jeden jednotný spotrebiteľský profil. Patria sem osobné údaje, ktoré sme od teba priamo alebo nepriamo získali cez digitálne médiá alebo offline, spätná väzba, ktorú nám poskytuješ, tvoja interakcia a komunikácia s nami prostredníctvom našich rôznych platforiem a komunikačných kanálov.

 • Zlepšenie dátových modelov

Vedu o údajoch, tvoj profil a osobné údaje používame na vytvorenie dátových modelov, ktoré nám môžu pomôcť zlepšiť logiku našich analytických činností, vďaka čomu získame lepší prehľad o tvojich pripomienkach a spätnej väzbe, tvojich interakciách, preferenciách a potrebách v našich produktoch a službách. Porovnáme dátový model, ktorý sme vytvorili pomocou tvojho profilu, s inými podobnými spotrebiteľskými profilmi a kategóriami, aby sme mohli ďalej predvídať a analyzovať tvoje preferencie.

"PRÁVNY ZÁKLAD              "

Súhlas dotknutej osoby

"KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV "

Informácie o totožnosti

Kontaktné informácie

Informácie o polohe

Merania (ak ich má adidas k dispozícii)

Informácie o platbe, nákupe a transakciách (ak ich má adidas k dispozícii)

Interakcia a aktivita na sociálnych médiách (ak ich má adidas k dispozícii)

Informácie o fitness aktivite (ak ich má adidas k dispozícii)

Informácie o prehliadaní

Informácie o mobilnom zariadení

Informácie o správaní a preferenciách (ak ich má adidas k dispozícii)

"DOBA UCHOVÁVANIA     "

Uchovávame ich dovtedy, kým neodvoláte svoj súhlas zo zasielaním e-mailov alebo nebudete namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov na marketingové účely.

"KATEGÓRIE PRÍJEMCOV "

Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

Poskytovatelia e-mailovej marketingovej podpory

Poskytovatelia IT cloudových riešení

   1. Prispôsobené marketingové správy prostredníctvom e-mailu (prostredníctvom existujúcej zmluvy)

SPRACOVANIE

Keď nakupujete naše výrobky alebo s nami uzatvárate akékoľvek zmluvy, považujeme to za prejav záujmu o naše výrobky, služby, propagácie a rôzne ponuky. Na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli, alebo prostredníctvom upozornení push, keď si nainštalujete našu aplikáciu, vám posielame marketingové správy, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať („prispôsobené“). Aby sme vám mohli posielať „prispôsobené“ správy, sledujeme vaše online (a niekedy aj offline) správanie a analyzujeme ho, aby sme čo najlepšie odhadli, ktoré produktové rady by vás mohli zaujímať a z ktorých môžete mať úžitok. To si vyžaduje, aby sme od vás zhromažďovali rôzne kategórie osobných údajov. Používame rôzne analytické nástroje na to, aby sme pochopili, čo znamená vaše správanie z hľadiska toho, čo sa vám páči a nepáči na našich rôznych produktových radách, a aby sme porozumeli dopadu (úspešnosti) správ, ktoré vám boli doručené.

 • Profilovanie (manažment cieľovej skupiny)

Konsolidáciou všetkých informácií, ktoré si nám priamo alebo nepriamo poskytol(a), vytvárame o tebe profil. To nám umožňuje nadviazať s tebou osobnú interakciu, ktorá je založená na našej predchádzajúcej interakcii a ďalších informáciách, ktoré môžeme použiť na odvodenie tvojich hodnotení „páči sa mi“ a „nepáči sa mi“. Aby sme zaistili, že sa správne správy a informácie dostanú k tebe v správnom momente cez správny kanál, používame technológie správy cieľovej skupiny. To zahŕňa posielanie marketingových správ o ponukách a produktoch alebo oslovovanie cez digitálne médiá prostredníctvom reklám v platformách značky adidas. Úroveň prispôsobenia závisí od povolenia, ktoré si nám poskytol(a).

 • Marketingová analytika

Tvoje údaje využívame na rôzne analytické účely, aby sme lepšie pochopili: a) ako prehľadávaš a používaš naše platformy; b) o ktoré produkty sa zaujímaš; c) ktoré funkcie našich produktov a platforiem sa ti páčia; d) kvalitu našich služieb vrátane služieb zákazníkom, marketingových a reklamných kampaní určených pre teba, a tvoju reakciu na tieto služby; e) dizajn našich produktov a webovej stránky; f) a či ti celkové užívateľské prostredie vyhovuje alebo nie. Túto analýzu používame na zlepšenie relevancie našej marketingovej komunikácie s tebou a kvality našich skúseností s prispôsobením v rámci našich kanálov a platforiem.

 • Obohacovanie údajov

Porovnaním všetkých osobných údajov, ktoré ťa môžu identifikovať, ti vytvárame jeden jednotný spotrebiteľský profil. Patria sem osobné údaje, ktoré sme od teba priamo alebo nepriamo získali cez digitálne médiá alebo offline, spätná väzba, ktorú nám poskytuješ, tvoja interakcia a komunikácia s nami prostredníctvom našich rôznych platforiem a komunikačných kanálov.

 • Zlepšenie dátových modelov

Vedu o údajoch, tvoj profil a osobné údaje používame na vytvorenie dátových modelov, ktoré nám môžu pomôcť zlepšiť logiku našich analytických činností, vďaka čomu získame lepší prehľad o tvojich pripomienkach a spätnej väzbe, tvojich interakciách, preferenciách a potrebách v našich produktoch a službách. Porovnáme dátový model, ktorý sme vytvorili pomocou tvojho profilu, s inými podobnými spotrebiteľskými profilmi a kategóriami, aby sme mohli ďalej predvídať a analyzovať tvoje preferencie.

"PRÁVNY ZÁKLAD              "

Legitímny záujem

"KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV "

Informácie o totožnosti

Kontaktné informácie

Informácie o polohe

Merania (ak ich má adidas k dispozícii)

Informácie o platbe, nákupe a transakciách (ak ich má adidas k dispozícii)

Interakcia a aktivita na sociálnych médiách (ak ich má adidas k dispozícii)

Informácie o fitness aktivite (ak ich má adidas k dispozícii)

Informácie o prehliadaní

Informácie o mobilnom zariadení

Informácie o správaní a preferenciách (ak ich má adidas k dispozícii)

"DOBA UCHOVÁVANIA     "

Uchovávame ich dovtedy, kým neodvoláte svoj súhlas zo zasielaním e-mailov alebo nebudete namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov na marketingové účely.

"KATEGÓRIE PRÍJEMCOV "

Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

Poskytovatelia e-mailovej marketingovej podpory

Poskytovatelia IT cloudových riešení

   1. Získavanie obsahu vytvoreného používateľom (UGC) zo sociálnych médií

Získavanie obsahu vytvoreného používateľom (UGC) zo sociálnych médií

SPRACOVANIE

Vyzývame vás, aby ste nám prostredníctvom platforiem sociálnych médií poskytli svoje obrázky podľa konkrétnych pokynov, ako napríklad „#yesadidas“. Obrázky, ktoré poskytnete, budeme používať na oznamovanie našej kampane. Práva na váš obrázok získame prostredníctvom licenčnej zmluvy vo forme našich obchodných podmienok. Keď nám odošlete svoje obrázky prostredníctvom platforiem sociálnych médií, súhlasíte s použitím vašich obrázkov, ako je uvedené v licenčnej zmluve.

"PRÁVNY ZÁKLAD              "

Plnenie zmluvy

"KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV "

Informácie o totožnosti: váš operátor sociálnych médií

Informácie o komunite: obrázky, videá, komentáre, zvukové záznamy a iné súbory poskytované prostredníctvom platformy sociálnych médií podporujúcej adidas

Interakcia a aktivita v sociálnych médiách

"DOBA UCHOVÁVANIA     "

Doba platnosti licenčnej zmluvy a zákonná premlčacia doba v prípade akýchkoľvek sporov.

"KATEGÓRIE PRÍJEMCOV "

Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

Partneri podujatia (v prípade potreby)

Partneri podpory UGC

Partneri – reklamné agentúry

Platformy sociálnych médií

Poskytovatelia IT cloudových riešení (v prípade potreby)

  1. Zlepšovanie a vývoj produktov a služieb značky adidas

   1. Výskum a vývoj výrobkov

SPRACOVANIE

Vykonávame analýzy, aby sme vylepšili naše výrobky a služby. To zahŕňa kladenie otázok v prieskumoch, požiadanie o spätnú väzbu, žiadosť o otestovanie našich výrobkov a poskytnutie hodnotení, požiadanie ďalších poskytovateľov služieb, aby pre nás vykonali prieskum trhu a výrobkov, vyskúšali nové technológie v našom výrobku, ktoré by mohli zhromažďovať osobné údaje, aby si udržali náskok pred konkurenciou. Tieto informácie uchovávame na základe nášho „legitímneho záujmu“, takže účasťou na akomkoľvek prieskume alebo hodnotení výrobku súhlasíte s tým, že je to náš legitímny záujem. Ak je to pre konkrétny projekt možné, alebo ak namietate proti tomuto legitímnemu záujmu, odstránime všetky informácie o totožnosti, kontaktoch alebo mobilnom zariadení, takže informácie nemôžu byť použité na Vašu identifikáciu a už nebudú vašimi osobnými údajmi a budú považované za „anonymizované“.

 • Obohacovanie údajov

Porovnaním všetkých osobných údajov, ktoré ťa môžu identifikovať, ti vytvárame jeden jednotný spotrebiteľský profil. Patria sem osobné údaje, ktoré sme od teba priamo alebo nepriamo získali cez digitálne médiá alebo offline, spätná väzba, ktorú nám poskytuješ, tvoja interakcia a komunikácia s nami prostredníctvom našich rôznych platforiem a komunikačných kanálov.

"PRÁVNY ZÁKLAD              "

Legitímny záujem

"KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV "

Merania (iba ak to vyžaduje projekt)

Informácie o totožnosti (iba ak to vyžaduje projekt)

Kontaktné informácie (iba ak to vyžaduje projekt)

Informácie o polohe (iba ak to vyžaduje projekt)

Informácie o platbe, nákupe a transakciách (iba ak to vyžaduje projekt)

Interakcia a aktivita na sociálnych médiách (iba ak to vyžaduje projekt)

Informácie o fitness aktivite (iba ak to vyžaduje projekt)

Informácie o prehliadaní (iba ak to vyžaduje projekt)

Informácie o mobilnom zariadení (iba ak to vyžaduje projekt)

Korešpondencia (iba ak to vyžaduje projekt)

Informácie o správaní a preferenciách (iba ak to vyžaduje projekt)

"DOBA UCHOVÁVANIA     "

Doba trvania projektu a zákonom stanovená doba uchovávania na ochranu našich práv duševného vlastníctva.

"KATEGÓRIE PRÍJEMCOV "

Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

Potenciálni kupujúci a investori

Poskytovatelia obchodných poradenských služieb

Poskytovatelia riešení na analýzu údajov

Výrobcovia

Poskytovatelia IT cloudových riešení

  1. Dodržiavanie právnych záväzkov

   1. Zákonná povinnosť – Spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní a regulačnými orgánmi (vrátane súdov)

SPRACOVANIE

Keď sa bude zo zákona požadovať poskytnúť vaše osobné údaje z dôvodov národnej a verejnej bezpečnosti, prevencie kriminality, vyšetrovania a stíhania, boja proti praniu špinavých peňazí, súdnych konaní, ochrany práv a slobôd iných osôb a vymáhania občianskoprávnych nárokov, poskytneme informácie požadované orgánmi alebo stranami, akonáhle sa presvedčíme, že sa žiadosť vyžaduje podľa zákona. Možno vám to nebudeme môcť oznámiť, ak je takéto oznámenie v rozpore so zákonom.

"PRÁVNY ZÁKLAD              "

Zákonná povinnosť

"KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV "

Všetky kategórie osobných údajov, ktoré požaduje orgán presadzovania práva.

"DOBA UCHOVÁVANIA     "

Tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

"KATEGÓRIE PRÍJEMCOV "

Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

Miestne orgány a orgány štátnej správy vrátane daňových orgánov

Miestne a vnútroštátne súdnictvo

Miestne a vnútroštátne orgány činné v trestnom konaní

   1. Dôkazy - zmluvné spory alebo dodržiavanie právnych predpisov

SPRACOVANIE

Musíme uchovávať dôkazy v prípade akéhokoľvek zmluvného sporu alebo sa chrániť v prípade akýchkoľvek vyšetrovacích auditov alebo sporov a sťažností týkajúcich sa dodržiavania ochrany súkromia vrátane toho, ako sme zaobchádzali s vašimi právami jednotlivca.

"PRÁVNY ZÁKLAD              "

Zákonná povinnosť

"KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV "

Všetky kategórie osobných údajov, ktoré sa podľa potreby používajú ako dôkaz

"DOBA UCHOVÁVANIA     "

Zákonná premlčacia lehota v závislosti od zmluvnej doby alebo právnej požiadavky

"KATEGÓRIE PRÍJEMCOV "

Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

 1. Príjemcovia vašich osobných údajov

Nižšie nájdete zoznam príjemcov údajov, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje podľa pokynov zodpovedných subjektov. Zoznam sa môže podľa potreby meniť.

SPOLOČNOSŤ - SLUŽBA

• adidas International Marketing B.V. - prevádzka internetového obchodu a marketingové služby

• Demandware Inc.| USA - hosting webovej stránky

• Klarna | Švédsko - platobné procesy

• Adyen | Holandsko - platobné procesy

• InfoSys Technologies Ltd. | India, EPAM | Bielorusko - vývoj webových stránok

• Adobe Analytics | Írsko, Google Analytics | USA - webová analýza

• Sprinklr | USA, Olapic Inc. | USA - analýza sociálnych médií

• Flurry | USA, Apps Flyer | Izrael - analýza mobilných aplikácií

• Qualtrics LLC | USA – prieskum, Net Promoter Score

• act.3 | Nemecko, cip Trademarketing GmbH | Nemecko - správa podujatí

• Neolane Ltd. | Francúzsko - marketing

• Batterii LLC | USA - spotrebiteľské pohľady

• TBWA Worldwide Inc. | USA, Media Monk Holandsko, IRIS | Austrália - CRM agentúry

• Olapic, Inc. | USA - partneri podpory UGC

• pobočky adidas | globálne - riadenie vzťahov so spotrebiteľmi

• Teleperformance | Nemecko - služby zákazníkom

• DHL | Nemecko - dodávka produktov

• Feedzai | Nemecko - prevencia podvodov

• PayPal | USA - platobné služby

• Apple Pay, Google Pay | USA - platby cez mobil

• Facebook (WhatsApp, Instagram) | USA - interakcia so sociálnymi médiami

• Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 | Írsko - interakcia so sociálnymi médiami

• Twitter | USA - interakcia so sociálnymi médiami

• Google | USA - interakcia so sociálnymi médiami

• Google Analytics | USA - analytika

• Adobe Analytics | USA - analytika

• Anatwine Limited | Veľká Británia - skúsenosti spotrebiteľov

• MediaCom | Veľká Británia - reklamný partner

• Salesforce - softvér CRM | analýza údajov

• Wunderman - služby e-mailového marketingu

• Stuffstr Limited - partner pre predaj

• Webhelp – poskytovateľ služieb zákazníkom

• Fit Analytics GmbH – poskytovateľ odporúčaní veľkosti

• Bazaarvoice, Inc | USA – poskytovateľ analytiky hodnotenia

• mParticle Inc | USA – analýza mobilných aplikácií

• Amplitúda Inc | USA – analýza mobilných aplikácií

• Appsflyer Ltd | Izrael – analýza mobilných aplikácií

• Visenze Pte. Ltd | Singapur - poskytovateľ vizuálneho vyhľadávania

• Vyking Limited | Veľká Británia - poskytovateľ služieb rozšírenej reality

V prípade, že vaše osobné údaje môžu používať prevádzkovatelia údajov, ktorí nie sú prevádzkovateľmi údajov spoločnosti adidas, prostredníctvom platforiem, aplikácií alebo inak pre svoje vlastné účely, viac informácií o tom, ako nakladajú s vašimi osobnými údajmi, nájdete v oznámení o ochrane osobných údajov prevádzkovateľa údajov, ktorý nie je prevádzkovateľom údajov spoločnosti adidas..

 1. Čo robí spoločnosť adidas, keď prenášame vaše osobné údaje mimo EÚ/EHP?

V závislosti od činnosti spracovania osobných údajov sú vaše osobné údaje zdieľané s rôznymi „kategóriami príjemcov“. V prípade, že sa príjemca nachádza mimo EÚ/EHP, zaviedli sme potrebné opatrenia, ako napríklad podpísanie štandardných zmluvných ustanovení EÚ schválených Komisiou EÚ a príslušné bezpečnostné opatrenia.

 1. Ako chránime vaše osobné údaje?

Zavádzame vhodné technické a organizačné opatrenia na riešenie rizík, ktoré zodpovedajú nášmu používaniu vašich osobných údajov, vrátane straty, zmeny alebo neoprávneného prístupu k vašim osobným údajom, a oprávňujeme vás na uplatňovanie vašich práv. Prostredníctvom zmluvných dohôd požadujeme od našich poskytovateľov služieb, aby sa správali rovnako. Mali by ste si však byť vedomí toho, že akýkoľvek prenos vašich osobných údajov prostredníctvom internetu je na vaše vlastné riziko. Vaše osobné údaje môžeme chrániť iba vtedy, keď ich máme.

 1. Všeobecné otázky, podpora

adidas ZÁKAZNÍCKY SERVIS – (https://reebok.com/help)

Ak máte akékoľvek všeobecné otázky alebo potrebujete okamžitú pomoc a podporu týkajúcu sa vašich práv alebo spôsobu, akým používame vaše osobné údaje, obráťte sa na náš tím zákazníckeho servisu. Ich kontaktné informácie a možnosti spojenia nájdete po kliknutí na tento odkaz https://reebok.com/help.

MIESTNE ORGÁNY

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich práv, obráťte sa na internetové stránky a kancelárie miestnych orgánov.

 1. Ako môžete kontaktovať zodpovedné subjekty a nášho úradníka pre ochranu údajov?

DataProtection@adidas.com

Global Legal (Privacy) | DPO

adidas AG

Adi-Dassler-Straße 1

91074 Herzogenaurach

Nemecko


 

Oznámenie o ochrane osobných údajov aktualizované

AKTUALIZOVANÉ: 11.12.2020

 

Reebok je značka adidas AG (Adi-Dassler Strasse 1, 91074 Herzogenaurach, Nemecko). Lokalitu a aplikáciu, ktorú navštevujete, prevádzkujú zodpovedné subjekty spoločnosti adidas v krajine, v ktorej je táto stránka alebo aplikácia zaregistrovaná.

 

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov („oznámenie“) poskytuje informácie o tom, ako adidas („adidas“, „my“, „nás“) zhromažďuje a používa vaše „osobné údaje“ (informácie poskytnuté vami alebo inými subjektmi, ktoré k vám môžeme pripojiť). Odporúčame vám, aby ste si prečítali toto oznámenie a ďalšie oznámenia o ochrane osobných údajov, ktoré často zverejňujeme, pretože môžu byť bez predchádzajúceho oznámenia aktualizované, aby odrážali najnovší vývoj.

 

Toto oznámenie sa vzťahuje na rôzne účely a situácie, keď sa vaše osobné údaje zhromažďujú priamo z našich internetových stránok alebo aplikácií prevádzkovaných zodpovednými subjektmi uvedenými v tomto oznámení, ako aj keď sa vaše osobné údaje získavajú z iných zdrojov, ktoré nepochádzajú priamo od vás, a používajú ich zodpovedné subjekty spoločnosti adidas a iné subjekty. Vaše osobné údaje sa používajú pre všetky situácie opísané v tomto oznámení, ak máme na to povolenie a právo, a tiež v miestach, kde na to máme povolenie a právo („zákonný dôvod“). Ak sa situácia vzťahuje výlučne na konkrétnu platformu, ktorú prevádzkujeme, názov platformy by bol uvedený na konci nadpisu v zátvorke, takto: NADPIS - {názov platformy}.

 

Kliknutím na príslušné nadpisy nižšie si prečítajte všeobecné informácie a konkrétne situácie. Mali by ste si tiež prečítať všetky ďalšie oznámenia o ochrane osobných údajov, ktoré sa zobrazujú, keď nám poskytujete osobné údaje, pretože poskytujú podrobnosti o konkrétnej situácii, na ktorú sa toto oznámenie nemusí vzťahovať.

 

Ak máte prístup k niektorej z našich platforiem prostredníctvom virtuálnej súkromnej siete (známej aj ako „VPN“) na účely komunikácie s nami – vrátane nákupu – v krajine, ktorá nie je vašou súčasnou krajinou alebo krajinou bydliska, prečítajte si oznámenie o ochrane osobných údajov zobrazené na tejto konkrétnej platforme alebo portáli, aby ste pochopili, ako zodpovedné subjekty, naše pridružené značky a dcérske spoločnosti adidas pôsobiace v tejto krajine používajú a chránia vaše osobné údaje.

 

 1. Kto je zodpovedný za vaše osobné údaje?

Na účely uvedené v tomto oznámení a v súlade s miestnymi zákonmi o ochrane osobných údajov a nariadením GDPR sú zodpovedné tieto subjekty adidas:

 • adidas AG - Adi-Dassler Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Nemecko („adidas AG“)
 • adidas Slovakia, s.r.o. - Galvaniho 15/A,Bratislava, 821 04, Slovensko (“miestny subjekt predaja”)

Tiež na účely:

 • Predaja výrobkov adidas – online a off-line objednávanie
 • Výskumu a vývoja výrobkov

 

Za vaše osobné údaje sú zodpovedné nižšie uvedené subjekty adidas:

 • adidas AG
 • Miestny subjekt predaja
 • adidas International Trading AG - Am Platz 1b, Root D4, Luzern, 6039, Švajčiarsko

 

Podľa nariadenia GDPR a miestnych zákonov o ochrane osobných údajov sú známi ako „spoluprevádzkovatelia“ adidas. Spoločne zodpovedajú za určenie toho, prečo („účel“), ako („spracúvanie“) a či („zákonný základ“) používame vaše osobné údaje. V tomto oznámení ich nazývame „zodpovedné subjekty“, aby ste to lepšie pochopili.

 

V prípade niektorých situácií opísaných v tomto oznámení môžu byť za použitie vašich osobných údajov zodpovedné aj iné subjekty adidas alebo subjekty, ktoré nie sú subjektmi adidas. Ďalšie informácie nájdete v konkrétnom scenári.

 

 1. Ako uplatňujete svoje práva na vaše osobné údaje?

Máte všetky nižšie uvedené práva na všetky vaše osobné údaje poskytované zodpovedným subjektom. Prečítajte si pokyny na včasné uplatnenie vašich práv a postupujte podľa nich. Ak je za vaše osobné údaje nezávisle zodpovedná spoločnosť, ktorá nie je spoločnosťou adidas, na uplatnenie svojich práv budete musieť kontaktovať túto spoločnosť a prečítať si oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti, ktorá nie je spoločnosťou adidas. Vašu žiadosť nebude možné spracovať, ak nemôžeme overiť vašu totožnosť. Ak máme odôvodnené pochybnosti o vašej totožnosti, môžeme požiadať o ďalšie otázky týkajúce sa overenia, aby sme ochránili všetky osobné údaje a práva našich spotrebiteľov.

 

 1. Od zodpovedných subjektov získajte elektronickú kópiu všetkých vašich osobných údajov.
 2. Získajte prenosný súbor osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, aby ste ich mohli zdieľať s inou spoločnosťou.
 • Odstráňte svoj účet a všetky osobné údaje pripojené k vašej e-mailovej adrese.

 

Tieto požiadavky spracúva naše automatizované riešenie. Ak chcete podať žiadosť, prečítajte si a postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Ak potrebujete pomoc pri používaní riešenia alebo pri overovaní vašej totožnosti, obráťte sa na náš miestny tím zákazníckeho servisu (https://www.reebok.sk/pomoc).

 

INTERNETOVÉ STRÁNKY

 • Na našich internetových stránkach, na ktorých sa zobrazuje toto oznámenie o ochrane osobných údajov: .prejdite nadol do spodnej časti stránky, KLIKNITE NA ODKAZ „SPRAVOVAŤ ÚDAJE“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Vaša žiadosť nebude spracovaná, ak z právnych a bezpečnostných dôvodov nebudeme môcť overiť, či ste osobou identifikovanou na základe osobných údajov, ktoré máme v evidencii.
 • Ak si želáte zobraziť a získať kópiu informácií týkajúcich sa vašej objednávky alebo transakcie pred a po doručení vašej objednávky, prejdite na hornú časť stránky a KLIKNITE NA „SLEDOVANIE OBJEDNÁVKY“. Pre získanie informácií budete musieť uviesť číslo objednávky a e-mailovú adresu použitú pri objednávke. Upozorňujeme, že ak ste nakupovali na rôznych stránkach spoločnosti adidas, budete musieť tento postup zopakovať na všetkých stránkach, aby ste sa dostali k objednávke, ktorú ste zadali na tejto konkrétnej stránke.

APLIKÁCIE

 • V aplikáciách adidas, kde sa toto oznámenie o ochrane osobných údajov zobrazuje: Prejdite do svojho účtu a kliknite na „SPRAVOVAŤ ÚČET“, vyberte svoju požiadavku a na pokračovanie v požiadavke postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 • Ak si želáte zobraziť a získať kópiu informácií týkajúcich sa vašej objednávky alebo transakcie pred a po doručení vašej objednávky, prejdite na „NASTAVENIA“ a kliknite na „OBJEDNÁVKY“. Upozorňujeme, že ak ste nakupovali z rôznych nastavení krajiny/miesta, budete musieť tento postup zopakovať tak, že zmeníte nastavenie krajiny a zadáte požiadavku z krajiny, kde ste zadali objednávku. Tieto informácie budú vymazané na základe vašej žiadosti a budú uchovávané 10 rokov z dôvodu zákonných a zmluvných požiadaviek. Viac informácií nájdete v našej časti „Predaj výrobkov adidas“.

 

 1. Mať prístup k informáciám o vašich osobných údajoch

Pozrite si naše podrobné informácie uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, ak chcete vedieť: a) prečo máme vaše osobné údaje; b) aké kategórie údajov máme; c) čo robíme s vašimi osobnými údajmi; d) kto má prístup k vašim osobným údajom (a kde sú); e) kam môžu byť prenesené vaše osobné údaje; f) ako dlho uchovávame vaše osobné údaje; g) ak ste neposkytli svoje osobné údaje priamo nám, ako sme ich získali; h) vaše práva podľa platných zákonov a možnosti obmedziť spracovanie; a i) ak použijeme vaše osobné údaje na akékoľvek automatizované rozhodovanie; a j) v niektorých prípadoch máte právo vedieť, ako funguje naše automatizované rozhodovanie, ak sa vás rozhodnutie významne dotýka.

 

 1. Skontrolovať, či sú vaše osobné údaje správne

Ak chcete vykonať akékoľvek zmeny svojich údajov, kontaktujte zákaznícky servis (https://www.reebok.sk/pomoc). Ak chcete vykonať zmeny priamo, prihláste sa do svojho účtu na stránke adidas.

 

 1. Odhlásiť sa zo zasielania našich e-mailových marketingových správ

Zo zasielania našich e-mailových marketingových správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť. V spodnej časti každej e-mailovej marketingovej správy použite funkciu „Zrušenie odberu“.

 

 • Obmedziť spôsob použitia vašich osobných údajov
 • Zrušiť svoj súhlas
 1. Namietať, keď spracúvame vaše osobné údaje na základe „oprávneného záujmu“ (vrátane odhlásenia z našich priamych marketingových správ)
 2. Napadnúť rozhodnutie generované výlučne automatizovaným rozhodovacím procesom bez ľudského zásahu
 3. Všeobecná pomoc

 

Ak potrebujete všeobecnú podporu, obráťte sa na náš tím zákazníckeho servisu (https://www.reebok.sk/pomoc). Ich kontaktné údaje nájdete v časti „OPÝTAJTE SA ODDELENIA ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU“ cez záložku „POMOC“

 

 • Podať sťažnosť vášmu miestnemu dozornému orgánu ochrany údajov

Máte právo podať sťažnosť miestnemu orgánu, ak nie ste spokojný s tým, ako sme vybavili niektoré z vašich práv uvedených vyššie.

 

Vyzývame vás, aby ste najprv oznámili a prediskutovali svoje obavy a sťažnosti týkajúce sa toho, ako nakladáme s vašimi individuálnymi právami a ako používame vaše osobné údaje s našim tímom ochrany osobných údajov a našou kanceláriou na ochranu údajov. Pošlite nám teda e-mail do našej schránky pre sťažnosti a dotazy dodržiavania ochrany osobných údajov spoločnosti adidas (dataprotection@adidas.com), aby sme sa mohli okamžite zaoberať a dúfajme, že aj vyriešiť vaše obavy a sťažnosti.

 

Ak vám nie je jasné niektoré z tu uvedených práv, poraďte sa so svojím miestnym orgánom o vašich právach na osobné údaje podľa zákona a najlepšie pochopíte, čo tieto práva znamenajú.

 

 

 1. Aké osobné údaje zhromažďujeme a používame („kategórie osobných údajov“)?

Väčšinou nám dávate svoje osobné údaje na konkrétne účely. Tieto osobné údaje však môžu byť niekedy použité aj na iné účely, ak máme na to právo a povolenie („zákonný základ“). Môžeme tiež použiť vaše osobné údaje z iných spoločností alebo zdrojov na niektoré účely, ak je to povolené zo zákona. Nižšie si pozrite kategórie osobných údajov, ktoré vám pomôžu pochopiť, ako používame vaše osobné údaje. Kategórie zahŕňajú osobné údaje, ktoré ste poskytli priamo a nepriamo zodpovedným subjektom.

 

Informácie o totožnosti – všetky informácie, ktoré vás identifikujú ako jednotlivca, žijúcu osobu. Môžu zahŕňať: meno [meno, priezvisko, iniciály], dátum narodenia, e-mailovú adresu vrátane vášho mena, telefónne číslo, jedinečné identifikačné číslo spotrebiteľa (vrátane vášho členského ID člena alebo ID z akejkoľvek platformy adidas), prezývku, heslo, identifikátory sociálnych médií, odtlačok prstov z vášho zariadenia, kódy darčekovej karty, ktoré sú vám pridelené, rodovú identitu a vyjadrenie.

              

Kontaktné informácie – akékoľvek informácie, pomocou ktorých vás môžeme kontaktovať. Môžu zahŕňať: vaše telefónne číslo, dodaciu a fakturačnú adresu, e-mailovú adresu, ID na Messenger, identifikátor na sociálnych médiách, akýkoľvek iný komunikačný kanál, pomocou ktorého ste nás kontaktovali, aby ste získali viac informácií.

 

Informácie o platbe, nákupe a transakciách – akékoľvek informácie, ktoré používame na uzatvorenie vášho nákupného záznamu a faktúry alebo v súvislosti s nimi. Môžu zahŕňať: vaše platobné údaje (údaje o kreditnej karte, alebo bankové údaje, alebo údaje o platobnej platforme), profil platobného rizika (ktorý ste nám poskytli prostredníctvom nášho riešenia platobného rizika), údaje o nákupnom košíku (vaše objednané položky), údaje o doručení, dodacia a fakturačná adresa, číslo objednávky zákazníka, história nákupu v spoločnosti adidas, číslo dokladu, ID transakcie, ID faktúry, ID transakcie v maloobchodnej predajni, hodnota nákupu, číslo potvrdenia objednávky, číslo sledovania objednávky.

 

Merania – akékoľvek informácie, ktoré môžeme použiť na to, aby sme sa uistili, že vám náš tovar sedí. Môžu zahŕňať: veľkosť obuvi, veľkosť oblečenia, výška, váha, obvod hrudníka, pásu, bedier, vnútorný švík, tvar tela, vzdialenosť päta - prst na nohe.

 

Informácie o polohe – akékoľvek informácie, ktoré môžeme použiť na to, aby sme vedeli alebo odhadli vašu polohu, reálny čas alebo iné. Môžu zahŕňať: vaše bydlisko, aktuálne miesto prihlásenia [IP adresa], informácie o polohe zariadenia v reálnom čase prostredníctvom snímačov a signálov zariadenia, GPS polohu (ak nás chcete zdieľať, napríklad prostredníctvom nastavení mobilného zariadenia) alebo informácie, ktoré nám pomáhajú odhadnúť, kde by ste mohli byť, ako napríklad konkrétna stránka adidas, ktorú ste navštívili a ktorá by nám mohla poskytnúť informácie o tom, kde sa nachádzate, alebo kedy sa „prihlásite“ na podujatie alebo internetovú stránku na stránke sociálnych médií s uvedením polohy a či sa zdieľa s nami.

 

Informácie o správe členstva – akékoľvek informácie týkajúce sa vášho členstva v Reebok UNLOCKED | ReebokONE. Patrí sem: ID zdroja akvizície (kde ste sa prihlásili k nášmu členstvu), vaša členská krajina, ID člena Reebok UNLOCKED | ReebokONE, dátum, kedy ste sa stali členom, ID obchodu (ak ste sa zaregistrovali v maloobchodnej predajni vrátane franchisingovej predajne), členské body, história angažovanosti, história odmien, členské poukážky, ktoré vám boli pridelené.

 

Informácie o správaní a preferenciách - akékoľvek informácie, ktoré naznačujú vaše preferencie, či už explicitné – ak ich poskytnete – alebo odvodené. Môžu zahŕňať: preferencie činností (šport), informácie o účasti na podujatiach, cvičebné plány, digitálne interakcie v obchode, preferenciu stránky/značky, preferenciu jazyka, preferencie výrobku a atribútov výrobku, preferencie polohy obchodu, vašu históriu nákupov (všetky položky v nákupných košíkoch), položky v zozname želaní, akékoľvek údaje o „preferenciách“, ktoré ste nám poskytli vo svojom profile a nastavení platformy, akékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete pri komunikácii s našimi komunitami, ako napríklad adidas Runners, účasť na podujatiach alebo kampaniach ako školiteľ, člen tímu, účastník alebo ako propagátor našich podujatí.

 

Informácie o prehliadaní - akékoľvek informácie o vašom správaní pri prehliadaní. Môžu zahŕňať: názov prehliadača, IP adresu (vrátane hašovanej IP adresy), údaje o kliknutí, údaje a čas návštev stránky, čas zotrvania na stránke, navštívené stránky a odkazy, na ktoré ste klikli v našich marketingových správach alebo na našej internetovej stránke, sprostredkujúca URL adresa, ktorá vás priviedla na našu stránku.

 

Informácie o mobilnom zariadení – akékoľvek informácie týkajúce sa vášho mobilného zariadenia. Môžu zahŕňať: EUI zariadenia, ID zariadenia, odtlačok prsta zo zariadenia, informácie o IP/Wifi, operačný systém, údaje uložené na zariadení pri udeľovaní prístupu, informácie o protokole pri udeľovaní prístupu k zariadeniu (ako napríklad fotoaparát).

 

Interakcia a aktivita v sociálnych médiách – akékoľvek informácie o vás, ktoré získavame prostredníctvom rôznych kanálov sociálnych médií, ako sú Facebook, Instagram, Google atď., keď používame tieto kanály na reklamné, analytické účely alebo na obohatenie vášho profilu v spoločnosti adidas. Môžu zahŕňať: akékoľvek informácie zo sociálnych médií, ktoré sú verejne dostupné, ako sú napríklad údaje o vašich sociálnych sieťach, interakcie na sociálnych médiách a verejné príspevky, vaše „Páči sa mi to“ a iné reakcie, vaše prepojenia sociálnych médií, vaše fotografie, ktoré sú verejné, alebo tie, ktoré nám pošlete, keď nás spomeniete alebo sledujete naše príspevky v sociálnych sieťach pomocou „handles“ alebo „hashtagov“, komentáre alebo správy, ktoré ste s nami verejne alebo súkromne zdieľali na platformách sociálnych médií. Môžeme tiež získavať informácie nepriamo od spoločností sociálnych médií (Facebook, Google atď.), keď inzerujeme na týchto platformách, ktoré môžu zahŕňať vašu účasť a členstvo v konkrétnych témach alebo skupinách, nastavenia a preferencie vášho profilu, vaše správanie na rôznych platformách vo vlastníctve tej istej spoločnosti.

 

Korešpondencia – akákoľvek korešpondencia, ktorú vediete s tímami zákazníckeho servisu alebo našimi zamestnancami a pracovníkmi. Môže zahŕňať: písomnú korešpondenciu s nami (e-mail, pošta alebo správy na našich platformách) a hlasový záznam zhotovený zákazníckym servisom, keď na to máme právo.

 

Obrázky a nahrávky – akékoľvek obrazové, hlasové alebo videozáznamy, ktoré sme zachytili alebo získali a kde vás možno identifikovať. Môžu zahŕňať: stopy v kamerovom systéme, fotografie zhotovené v našich maloobchodných predajniach alebo na podujatiach, videozáznamy vyhotovené počas podujatí alebo konkrétnych interakcií, hlasový záznam vyhotovený počas podujatí alebo interakcií (s výnimkou korešpondencie so zákazníckym servisom), akékoľvek obrázky, ktoré s nami zdieľate prostredníctvom sociálnych médií.

 

Informácie o fitnes aktivitách – akékoľvek informácie spojené s vašou fitness aktivitou, ktoré sledujete pomocou našich platforiem (vrátane behu a tréningu adidas). Môžu zahŕňať: typ aktivity, vzdialenosť, trvanie cvičenia, rutinu cvičenia (čas začiatku a konca), fitness skóre, tempo, údaje o využití priestoru, rýchlosť.

 

Informácie o zdravotnom stave – akékoľvek informácie týkajúce sa vášho zdravia alebo životných funkcií, ako napríklad váš index telesnej hmotnosti (BMI), tep srdca za minútu alebo informácie o akomkoľvek zdravotnom postihnutí. Používajú sa len vtedy, ak ste nám umožnili ich použitie – s vaším súhlasom – z konkrétnych dôvodov a na konkrétne účely.

 

Osobný názor – akýkoľvek názor, ktorý s nami zdieľate a ktorý naznačuje váš uhol pohľadu a pripomienky. Ten sa môže zahŕňať, keď nám poskytujete spätnú väzbu a hodnotíte naše služby alebo výrobky, alebo ak sa zúčastňujete akýchkoľvek diskusií o výskume a vývoji výrobkov.

 

Citlivý osobný názor – akýkoľvek názor, ktorý zdieľate a ktorý môže naznačovať alebo odhaľovať určité vaše vlastnosti vrátane vášho politického názoru, vašej sexuálnej orientácie, informácií o rase a etnickom pôvode, náboženského alebo filozofického presvedčenia, členstva v odboroch alebo zdravotného stavu. Používajú sa len vtedy, ak ste nám umožnili ich použitie – s vaším súhlasom – z konkrétnych dôvodov a na konkrétne účely.

 

 

 1. Ako a prečo používame vaše osobné údaje? (účel, spracovanie, právny základ)?

V tejto časti uvádzame podrobnosti o všetkých scenároch a dôvodoch („účely“), kedy môžeme zhromažďovať (priamo alebo nepriamo) a používať vaše osobné údaje zo všetkých našich platforiem.

 

#) Účel – Prečo zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje?

SPRACOVANIE – Čo robíme s vašimi osobnými údajmi?

PRÁVNY ZÁKLAD - Prečo máme povolené používať vaše osobné údaje na tento účel?

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV – Aké kategórie osobných údajov používame na dosiahnutie tohto účelu, vrátane osobných údajov, ktoré ste nám na tento účel poskytli, a osobných údajov, ktoré sme získali z iných zdrojov na iné účely? Konkrétne ide o kategórie osobných údajov, ktoré ste nám mohli alebo nemuseli poskytnúť na tento konkrétny účel, ale buď ich máme v evidencii, alebo sme ich získali z iného zdroja na iný účel a vieme, že sú s vami spojené.

DOBA UCHOVÁVANIA – Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje na tento účel?

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV – S kým (typy poskytovateľov služieb alebo spoločností) zdieľame vaše osobné údaje na dosiahnutie účelu?

 

 

 1. Prevádzka stránky a prevádzka aplikácie

SPRACOVANIE

Sledujeme všetok prenos na naše stránky a aplikácie, a analyzujem údaje, ktoré dostávajú naše servery, aby sme: a) spustili stránky, ktoré sú pripojené k našej doméne a aplikáciám, b) opravili chyby na zaistenie správneho zobrazenia rozloženia a dizajnu, a c) opravili chyby na zaistenie správneho fungovania stránok a aplikácií a d) monitorovali dodržiavanie našich zmluvných podmienok.

 

Používanie súborov cookie/značiek/pixelov: Na tento účel môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje pomocou technológií, ako sú súbory cookie, pixely a značky, na zhromažďovanie informácií o vašom zariadení. Viac informácií nájdete v časti „Zhromažďovanie informácií o vašom zariadení na našej internetovej stránke a v aplikáciách pomocou súborov cookie, pixelov, značiek a podobných technológií“.

 

PRÁVNY ZÁKLAD            

Legitímny záujem

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV             

 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktné informácie
 • Informácie o prehliadaní
 • Informácie o mobilnom zariadení

 

DOBA UCHOVÁVANIA    

Relácia prehliadania

Vaše údaje potrebujeme tak dlho, kým ste na stránke. Uchovávame ich po dobu trvania vašej relácie prehliadania.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV             

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG
 • Poskytovatelia podpory pre správu stránok

 

 

 1. Bezpečnosť domény a siete a overenie používateľa

SPRACOVANIE

Na ochranu našich domén, odhalenie nezvyčajných aktivít a zabránenie bezpečnostným hrozbám a ochranu našich návštevníkov našej stránky pred neoprávneným prístupom (ako sú hackeri), kontrolujeme všetku komunikáciu na našich stránkach a overujeme prihlasovacie údaje používateľov pomocou tokenov, aby sme overili údaje, ktoré nám poskytnete, a porovnali ich s inými dostupnými informáciami, napríklad s prihlasovacími údajmi, ktoré ste poskytli priamo nám alebo alebo iným platformám (ako Runtastic alebo Facebook) alebo informácie, ktoré sú k dispozícii vo verejnej doméne, aby sa zabezpečilo, že k našim stránkam majú prístup iba „oprávnení“ používatelia.

 

reCAPTCHA

Systém reCaptcha, ktorý prevádzkuje spoločnosť Google, používane na našich internetových stránkach a aplikáciách na overenie totožnosti používateľa a zabezpečenie našich platforiem pred škodlivým softvérom (alebo známym ako „bot“), ktorý by sa na našich stránkach mohol podieľať na nezákonných aktivitách. Systém reCaptcha pracuje tak, že zhromažďuje informácie o vašom hardvéri a softvéri (napríklad údaje o zariadeniach a aplikáciách). Tieto údaje sú zdieľané so spoločnosťou Google na analýzu. Na údaje zachytené systémom reCAPTCHA sa tiež vzťahujú pravidlá ochrany osobných údajov a podmienky používania spoločnosti Google.

 

Používanie súborov cookie/značiek/pixelov: Na tento účel môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje pomocou technológií, ako sú súbory cookie, pixely a značky, na zhromažďovanie informácií o vašom zariadení. Viac informácií nájdete v časti „Zhromažďovanie informácií o vašom zariadení na našej internetovej stránke a v aplikáciách pomocou súborov cookie, pixelov, značiek a podobných technológií“.

 

PRÁVNY ZÁKLAD            

Legitímny záujem

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV             

 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktné informácie
 • Informácie o prehliadaní
 • Informácie o mobilnom zariadení

 

DOBA UCHOVÁVANIA    

Relácia prehliadania

Vaše údaje potrebujeme tak dlho, kým ste na stránke. Uchovávame ich po dobu trvania vašej relácie prehliadania.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV             

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG
 • Poskytovatelia podpory pre správu stránok

 

 

 1. Trvalé prihlásenie

SPRACOVANIE

Ak sa rozhodnete pre trvalé prihlásenie, nemusíte sa pri každej návšteve internetovej stránky adidas prihlasovať až 30 dní. Vaše osobné údaje budú použité internetovou stránkou adidas na zobrazenie vašich osobných údajov: váš e-mail bude použitý počas prechodu k zaplateniu, aby ste poznali e-mail, ktorý bude použitý na potvrdenie objednávky, vaše meno bude použité na prispôsobenie a váš jedinečný identifikátor môže byť použitý pre analýzu Frontend Analytics. Upozorňujeme, že nebude uložený žiadny stav súhlasu.

Tieto základné informácie o profile budú uložené až 30 dní v prehliadači, ktorý bol použitý na prihlásenie v rámci prístupového tokenu. Prístupový token je iba súbor cookie HTTP. Token je platný 20 minút, ak bola zvolená funkcia „Zostať prihlásený“. Po uplynutí platnosti tokenu už nie je možné získať prístup k osobným údajom, takže relácia prihlásenia sa skončila. Pre trvalé prihlásenie ukladáme v prehliadači aj obnovovací token, ktorý možno použiť na obnovenie prístupového tokenu do 30 dní a týmto spôsobom predĺžiť reláciu prihlásenia. Ak tento obnovovací token chýba (ak ste nevybrali trvalé prihlásenie alebo boli vymazané súbory cookie), prístupový token nemôže byť obnovený. Vašu reláciu preto nemožno predĺžiť a už nebudete prihlásený.

Upozornenie: Ak ste si vybrali trvalé prihlásenie, vaše osobné údaje o adrese môžu byť zobrazené neoprávnenej tretej strane, ak sa zabudnete odhlásiť z trvalého prihlásenia z verejne prístupného zariadenia.

 

PRÁVNY ZÁKLAD            

Legitímny záujem

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV             

 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktné informácie

 

DOBA UCHOVÁVANIA    

Informácie sa budú uchovávať vo vašom prehliadači až 30 dní. Údaje môžete odstrániť sami vymazaním súborov cookie z vášho prehliadača alebo výberom možnosti „Odhlásiť sa zo všetkých mojich zariadení“ v sekcii vášho účtu.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV             

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG
 • Poskytovatelia podpory pre správu stránok

 

 

 1. Predaj výrobkov adidas - On-line a Off-line objednávanie

SPRACOVANIE

Ak chcete spracovávať svoje objednávky on-line alebo v aplikácii, poskytneme vám rôzne možnosti platby, vytvoríme pre vás plynulý proces platby, uistíme sa, že vaša platba je prijatá a boli dodržané požiadavky podľa našich podmienok (3. Nákupné podmienky) (na predaj výrobkov) vrátane spracovania faktúr, dodávok, personalizačných služieb, výmeny a vrátenia tovaru, funkcie Click & Collect. Vašu objednávku nie je možné dokončiť, ak naše riešenia na odhaľovanie platobných podvodov označia vašu transakciu ako podozrivú a potenciálne podvodnú. Upozorňujeme, že systém na odhaľovanie platobných podvodov je automatizovaný proces rozhodovania. Vyžaduje sa, aby sme s vami mohli uzatvoriť zmluvu. Máte právo požiadať o preskúmanie tohto rozhodnutia človekom a napadnúť toto rozhodnutie.

 

PRÁVNY ZÁKLAD            

Plnenie zmluvy

Legitímny záujem

Zákonná povinnosť

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV             

 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktné informácie
 • Informácie o polohe
 • Merania
 • Informácie o platbe, kúpe a transakciách
 • Korešpondencia
 • Informácie o prehliadaní
 • Informácie o mobilnom zariadení
 • Informácie o správe členstva (ak sa uplatňuje členstvo v značke adidas / ak je k dispozícii pre adidas)

 

DOBA UCHOVÁVANIA    

Doba trvania zmluvy a zákonne omedzená doba (10 rokov). Informácie musíme uchovávať v prípade akýchkoľvek právnych sporov týkajúcich sa zmluvy.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV             

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG
 • Predajní partneri (v prípade potreby)
 • Výrobcovia
 • Poskytovatelia doručovacích služieb
 • Poskytovatelia riešení platobných rizík
 • Poskytovatelia spracovania platieb
 • Poskytovatelia IT cloudových riešení

 

 

 1. Obohatenie a zlepšenie vašich skúseností s digitálnym nakupovaním

SPRACOVANIE

Keď nakupujete na rôznych digitálnych nákupných platformách adidas (internetová stránka adidas a aplikácia adidas), zhromažďujeme vaše osobné údaje, aby sme obohatili a zlepšili vaše skúsenosti s nakupovaním, prehliadaním a platením. Môže to zahŕňať pomoc pri hľadaní správnej veľkosti, pomoc pri vizualizácii, ako bude výrobok vyzerať na vás prostredníctvom našich digitálnych platforiem, alebo pri spolupráci s platformami kvôli akejkoľvek konkrétnej skúsenosti, ktorú sprístupňujeme prostredníctvom našich digitálnych platforiem priamo alebo prostredníctvom našich digitálnych zariadení v maloobchodných predajniach.

 

 1. ODPORÚČANIE VEĽKOSTI

Aby sme vám pomohli nájsť najlepšiu veľkosť, ktorá najlepšie vyhovuje vašim mieram, používame v našej aplikácii a na internetovej stránke miniaplikácie na odporúčanie veľkosti. Miniaplikácia vám pomocou algoritmov strojového učenia odporučí vhodnú veľkosť pre určitý výrobok adidas. Miniaplikácia skombinuje miery, ktoré ste nám poskytli, s informáciami o výrobku spoločnosti adidas, údajmi o vašom nákupnom košíku a históriou nakupovania (ak sú pre nás dostupné), aby vám odporučila najvhodnejšiu veľkosť pre určitý výrobok adidas. Odporúčania týkajúce sa veľkosti poskytuje externý poskytovateľ.

 

Používanie súborov cookie/značiek/pixelov: Na tento účel môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje pomocou technológií, ako sú súbory cookie, pixely a značky, na zhromažďovanie informácií o vašom zariadení. Viac informácií nájdete v časti „Zhromažďovanie informácií o vašom zariadení na našej internetovej stránke a v aplikáciách pomocou súborov cookie, pixelov, značiek a podobných technológií“.

 

 

PRÁVNY ZÁKLAD            

Legitímny záujem

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV             

 • Merania
 • Informácie o správaní a preferenciách
 • Informácie o platbe, kúpe a transakciách

 

DOBA UCHOVÁVANIA    

Uchovávame ich tak dlho, kým svoje údaje nevymažete.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV             

 • Poskytovatelia odporúčaní veľkosti

 

 

 1. PROSTREDIE ROZŠIRENEJ REALITY NA VYSKÚŠANIE A VIZUÁLNE VYHĽADÁVANIE

Vďaka funkciám rozšírenej reality (AR) vám v našich aplikáciách dávame možnosť používať kameru vášho zariadenia na rôzne účely: aby ste videli, ako vám niektoré výrobky adidas sedia a mohli vyhľadať výrobky adidas podľa obrázku. Na tento účel implementujeme na našich aplikáciách externé sady pre vývoj softvéru (SDK). Pred použitím vašej kamery na vyskúšanie tejto funkcie vás požiadame o povolenie. Z kamery vášho zariadenia nebudeme ukladať žiadne fotografie a videá. Potom budeme analyzovať, ako využívate funkciu AR na vylepšenie nášho používateľského prostredia, aby sme sa uistili, že s nami budete aj naďalej komunikovať na našich aplikáciách.

 

PRÁVNY ZÁKLAD            

Legitímny záujem

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV             

 • Merania
 • Informácie o správaní a preferenciách

 

DOBA UCHOVÁVANIA    

Uchovávame ich tak dlho, kým svoje údaje nevymažete.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV             

 • Poskytovatelia služieb rozšírenej reality
 • Poskytovatelia vizuálneho vyhľadávania

 

 

 1. Odhaľovanie platobných podvodov

SPRACOVANIE

Informácie o platbách, nákupoch a transakciách, ktoré nám poskytnete, kombinujeme s ďalšími informáciami, ktoré získavame prostredníctvom našich poskytovateľov služieb v oblasti platobných rizík tretích strán a predchádzania podvodom, aby sme zaistili, že všetky nákupy sú legitímne, alebo že si nekúpite naše výrobky v rozpore s našimi podmienkami. To znamená, že v závislosti od výsledku analýzy vašich informácií môžeme vašu objednávku zamietnuť a odmietnuť vašu platbu. Ide o automatizovaný rozhodovací proces, ktorý je potrebný na uzavretie našej kúpnej zmluvy s vami.

 

PRÁVNY ZÁKLAD            

Plnenie zmluvy a legitímny záujem

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV             

 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktné informácie
 • Informácie o platbe, kúpe a transakciách
 • Informácie o prehliadaní
 • Informácie o mobilnom zariadení

 

DOBA UCHOVÁVANIA    

Doba trvania zmluvy a zákonne omedzená doba. Informácie musíme uchovávať v prípade akýchkoľvek právnych sporov týkajúcich sa zmluvy.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV             

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG
 • Poskytovatelia riešení platobných rizík
 • Poskytovatelia spracovania platieb
 • Poskytovatelia IT cloudových riešení

 

 

 1. Dodanie výrobku

SPRACOVANIE

Po úspešnom zadaní objednávky používame na doručenie zakúpených výrobkov vaše kontaktné údaje (domovská alebo dodacia adresa) a ďalšie informácie o platbe, nákupe a transakcii.

 

PRÁVNY ZÁKLAD            

Plnenie zmluvy

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV             

 • Údaje o totožnosti: Meno
 • Kontaktné informácie: dodacia adresa

 

DOBA UCHOVÁVANIA    

Doba trvania zmluvy a zákonne omedzená doba. Informácie musíme uchovávať v prípade akýchkoľvek právnych sporov týkajúcich sa zmluvy.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV             

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia IT cloudových riešení

 

 1. Elektronické sledovanie doručenia

SPRACOVANIE

Túto službu poskytujú naši poskytovatelia doručovacích služieb a jej dostupnosť závisí od dostupnosti poskytovateľa doručovacích služieb, ktorý obhospodaruje vašu doručovaciu adresu. V závislosti od poskytovateľa doručovacích služieb môžete mať možnosť sledovať svoju zásielku prostredníctvom služieb poskytovaných priamo našimi dopravcami. Táto služba sa poskytuje na základe oprávneného záujmu našich spotrebiteľov, aby si mohli zariadiť prevzatie svojich zásielok. U niektorých poskytovateľov služieb je to však možné len s vaším súhlasom. Hosting služby je na platforme dopravcu. Na tento účel by ste si pre spracovanie vašich osobných údajov mali prečítať jeho oznámenie o ochrane osobných údajov.

 

PRÁVNY ZÁKLAD            

Legitímny záujem / a v prípade potreby súhlas dotknutej osoby

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV             

 • Informácie o totožnosti: e-mailová adresa
 • Kontaktné informácie: telefónne číslo
 • Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré môžete priamo a dobrovoľne poskytnúť dopravcovi.

 

DOBA UCHOVÁVANIA    

Ako ju stanovil náš dopravca.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV             

 • Poskytovatelia doručovacích služieb

 

 

 1. Analýza obchodných činností podniku

SPRACOVANIE

Musíme vedieť, ako si vedieme ako podnik. Je to v záujme našich akcionárov, členov predstavenstva, našich zamestnancov a našich partnerov, ako aj našich spotrebiteľov. Vytvárame dátové modely na rôzne analytické účely a pomocou týchto dátových modelov analyzujeme, aby sme pochopili, ako sa naše výrobky predávajú na rôznych trhoch, aké sú obľúbené vlastnosti našich výrobkov, čo fungovalo a čo nie z hľadiska našich marketingových a reklamných kampaní, našich návrhov výrobkov a distribučnej stratégie, nášho dizajnu internetových stránok a celkových skúseností používateľov, aby sme mohli vypracovať, implementovať a vyhodnotiť našu obchodnú stratégiu.

 

Patrí sem napríklad analýza údajov s cieľom pochopiť, ako používatelia prehliadajú naše stránky a používajú aplikáciu, na zlepšenie dizajnu nášho používateľského prostredia a zaistenie, že aj naďalej budete nakupovať naše výrobky a komunikovať s nami na našich stránkach a aplikáciách.

 

Odstraňujeme všetky informácie o totožnosti, ktoré by vás priamo identifikovať (napríklad vaše meno a e-mailová adresa), a používame iba našu internú IP adresu s jedinečným identifikátorom, aby sme minimalizovali všetky možné riziká ochrany vášho súkromia.

 

Používanie súborov cookie/značiek/pixelov: Na tento účel môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje pomocou technológií, ako sú súbory cookie, pixely a značky, na zhromažďovanie informácií o vašom zariadení. Viac informácií nájdete v časti „Zhromažďovanie informácií o vašom zariadení na našej internetovej stránke a v aplikáciách pomocou súborov cookie, pixelov, značiek a podobných technológií“.

 

 

Viac informácií o tom, ako naši poskytovatelia riešení na analýzu údajov poskytujú analytické služby s využitím vašich údajov, sa dozviete tu:

 

Zber údajov Adobe Analytics: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/c_Privacy_Overview.html

 

Zber údajov Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=en

 

 

PRÁVNY ZÁKLAD            

Legitímny záujem

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV             

 • Informácie o totožnosti: jedinečný identifikátor spotrebiteľa (iba)
 • Merania
 • Informácie o správaní a preferenciách
 • Informácie o polohe
 • Informácie o platbe, kúpe a transakciách
 • Informácie o fitness aktivitách
 • Informácie o prehliadaní
 • Informácie o mobilnom zariadení
 • Korešpondencia
 • Aktivita a interakcia na sociálnych médiach
 • Osobný názor
 • Informácie o správe členstva (ak sa uplatňuje členstvo v značke adidas / ak je k dispozícii pre adidas)

 

DOBA UCHOVÁVANIA    

Pri využívaní analytických služieb poskytovaných vyššie uvedenými dodávateľmi sme povinní uchovávať údaje po dobu stanovenú týmito dodávateľmi. Dobu uchovávania údajov, ktorú uviedli dodávatelia, nájdete tu:

 

Adobe Analytics: 36 mesiacov (https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/data-retention.html)

 

Google Analytics: 38 mesiacov

(https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en)

 

Tieto informácie potrebujeme na vypracovanie presnej analýzy našich obchodných operácií

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV             

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG
 • Potenciálni kupujúci a investori
 • Poskytovatelia obchodných poradenských služieb
 • Poskytovatelia riešení na analýzu údajov
 • Poskytovatelia IT cloudových riešení

 

 

 1. Zákaznícky servis

SPRACOVANIE

Zhromažďujeme vaše osobné údaje, aby sme odpovedali na vaše otázky o vašej objednávke, informovali vás o tom, kedy je produkt, ktorý sa vám páči, dostupný na základe vašej žiadosti a odpovedali na vaše otázky a obavy prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov, ktoré vám poskytujeme, vrátane prípadov, keď nás kontaktujete v prípade otázok týkajúcich sa vašich práv na osobné údaje. Vaše požiadavky na náš zákaznícky servis budú analyzované, aby sme vám v budúcnosti mohli poskytovať cenné služby. Naše telefonické rozhovory s vami môžeme zaznamenávať na účely zabezpečenia kvality, iba ak s nahrávaním súhlasíte.

 

PRÁVNY ZÁKLAD            

Legitímny záujem

Súhlas dotknutej osoby (na zaznamenávanie našich telefonických rozhovorov)

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV             

 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktné informácie
 • Informácie o polohe
 • Merania
 • Informácie o platbe, kúpe a transakciách
 • Korešpondencia
 • Informácie o správe členstva (ak sa uplatňuje členstvo v značke adidas / ak je k dispozícii pre adidas)

             Obrázky a záznamy (len s vaším súhlasom)

 

DOBA UCHOVÁVANIA    

Zákonná premlčacia lehota: 2 roky

Informácie musíme uchovávať v prípade akýchkoľvek právnych sporov.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV             

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG
 • Predajní partneri (v prípade potreby)
 • Poskytovatelia doručovacích služieb
 • Poskytovatelia riešení platobných rizík
 • Poskytovatelia spracovania platieb
 • Poskytovatelia IT cloudových riešení

 

 

 1. Personalizované marketingové správy prostredníctvom e-mailu (registrácia na odber bulletinu)

SPRACOVANIE

Na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli, alebo prostredníctvom upozornení push, keď si nainštalujete našu aplikáciu, vám posielame marketingové správy, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať („prispôsobené“). Aby sme vám mohli posielať „prispôsobené“ správy, sledujeme vaše online (a niekedy aj offline) správanie a analyzujeme ho, aby sme čo najlepšie odhadli, ktoré produktové rady by vás mohli zaujímať a z ktorých môžete mať úžitok. To si vyžaduje, aby sme od vás zhromažďovali rôzne kategórie osobných údajov. Používame rôzne analytické nástroje na to, aby sme pochopili, čo znamená vaše správanie z hľadiska toho, čo sa vám páči a nepáči na našich rôznych produktových radách, a aby sme porozumeli dopadu (úspešnosti) správ, ktoré vám boli doručené.

 

Používanie súborov cookie/značiek/pixelov: na tento účel môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje pomocou technológií, ako sú súbory cookie, pixely a značky, na zhromažďovanie informácií o vašom zariadení. Viac informácií nájdete v časti „Zhromažďovanie informácií o vašom zariadení na našej webovej stránke a v aplikáciách pomocou súborov cookie, pixelov, značiek a podobných technológií“.

 

PRÁVNY ZÁKLAD            

Súhlas dotknutej osoby

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV             

 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktné informácie
 • Informácie o polohe
 • Merania (ak ich má adidas k dispozícii)
 • Informácie o platbe, nákupe a transakciách (ak ich má adidas k dispozícii)
 • Interakcia a aktivita na sociálnych médiách (ak ich má adidas k dispozícii)
 • Informácie o fitness aktivite (ak ich má adidas k dispozícii)
 • Informácie o prehliadaní
 • Informácie o mobilnom zariadení
 • Informácie o správaní a preferenciách (ak ich má adidas k dispozícii)
 • Informácie o správe členstva (ak sa uplatňuje členstvo v značke adidas / ak je k dispozícii pre adidas)

 

DOBA UCHOVÁVANIA    

Uchovávame ich dovtedy, kým neodvoláte svoj súhlas zo zasielaním e-mailov alebo nebudete namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov na marketingové účely.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV             

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG
 • Poskytovatelia e-mailovej marketingovej podpory
 • Poskytovatelia IT cloudových riešení

 

 

 1. Prispôsobené marketingové správy prostredníctvom e-mailu (prostredníctvom existujúcej zmluvy)

SPRACOVANIE

Keď nakupujete naše výrobky alebo s nami uzatvárate akékoľvek zmluvy, považujeme to za prejav záujmu o naše výrobky, služby, propagácie a rôzne ponuky. Na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli, alebo prostredníctvom upozornení push, keď si nainštalujete našu aplikáciu, vám posielame marketingové správy, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať („prispôsobené“). Aby sme vám mohli posielať „prispôsobené“ správy, sledujeme vaše online (a niekedy aj offline) správanie a analyzujeme ho, aby sme čo najlepšie odhadli, ktoré produktové rady by vás mohli zaujímať a z ktorých môžete mať úžitok. To si vyžaduje, aby sme od vás zhromažďovali rôzne kategórie osobných údajov. Používame rôzne analytické nástroje na to, aby sme pochopili, čo znamená vaše správanie z hľadiska toho, čo sa vám páči a nepáči na našich rôznych produktových radách, a aby sme porozumeli dopadu (úspešnosti) správ, ktoré vám boli doručené.

 

Používanie súborov cookie/značiek/pixelov: na tento účel môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje pomocou technológií, ako sú súbory cookie, pixely a značky, na zhromažďovanie informácií o vašom zariadení. Viac informácií nájdete v časti „Zhromažďovanie informácií o vašom zariadení na našej webovej stránke a v aplikáciách pomocou súborov cookie, pixelov, značiek a podobných technológií“.

 

PRÁVNY ZÁKLAD            

Legitímny záujem

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV             

 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktné informácie
 • Informácie o polohe
 • Merania (ak ich má adidas k dispozícii)
 • Informácie o platbe, nákupe a transakciách (ak ich má adidas k dispozícii)
 • Interakcia a aktivita na sociálnych médiách (ak ich má adidas k dispozícii)
 • Informácie o fitness aktivite (ak ich má adidas k dispozícii)
 • Informácie o prehliadaní
 • Informácie o mobilnom zariadení
 • Informácie o správaní a preferenciách (ak ich má adidas k dispozícii)
 • Informácie o správe členstva (ak sa uplatňuje členstvo v značke adidas / ak je k dispozícii pre adidas)

 

 

DOBA UCHOVÁVANIA    

Uchovávame ich dovtedy, kým neodvoláte svoj súhlas zo zasielaním e-mailov alebo nebudete namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov na marketingové účely.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV             

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG
 • Poskytovatelia e-mailovej marketingovej podpory
 • Poskytovatelia IT cloudových riešení

 

 

 1. Cielené správy na reklamných platformách tretích strán

SPRACOVANIE

Používame reklamné platformy tretích strán, ako sú Facebook, Google, YouTube, Instagram atď., aby sme vám zasielali správy, ktoré sú zamerané na vás, na základe vášho správania a vzoru prehliadania v konkrétnych časoch a lokalitách týchto platforiem s cieľom zvýšiť efektívnosť našich reklamných kampaní. Na tento účel zdieľame vaše osobné údaje s našimi partnermi – reklamnými agentúrami, ako aj s platformami sociálnych médií. Používame riešenia tretích strán, ako sú Google Analytics a Facebook Business Manager, ktoré nám pomáhajú lepšie zameriavať naše kampane a správy pre našich spotrebiteľov. Platformy sociálnych médií sa pokúsia zosúladiť váš profil v ich databáze na určenie optimálneho času a miesta (stránka, ktorú prehliadate), aby vám zobrazili reklamu od spoločnosti adidas. Musíme tiež analyzovať potrebné informácie, aby sme pochopili vplyv našich kampaní. Ak nesúhlasíte s tým, že vás na tento účel sledujeme, reklamy adidas sa vám budú stále náhodne zobrazovať na platformách sociálnych médií a iných platformách tretích strán. Prečítajte si aj oznámenie o ochrane osobných údajov na platformách sociálnych médií, aby ste pochopili, ako používajú vaše osobné údaje na tento účel.

 

Používanie súborov cookie/značiek/pixelov: na tento účel môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje pomocou technológií, ako sú súbory cookie, pixely a značky, na zhromažďovanie informácií o vašom zariadení. Viac informácií nájdete v časti „Zhromažďovanie informácií o vašom zariadení na našej webovej stránke a v aplikáciách pomocou súborov cookie, pixelov, značiek a podobných technológií“.

 

Ďalšie informácie o tom, ako nám naši reklamní partneri a platformy sociálnych médií pomáhajú dosiahnuť tento účel, nájdete na ich stránkach:

 

Personalizovaná reklama Google: https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=en

Reklamná politika spoločnosti Google: https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956

 

Publikum podobné Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/164749007013531

Podmienky pre vlastné publikum na Facebooku: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience

 

PRÁVNY ZÁKLAD            

Súhlas dotknutej osoby

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV             

 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktné informácie (ak ich má adidas k dispozícii)
 • Informácie o polohe
 • Merania (ak ich má adidas k dispozícii)
 • Informácie o platbe, nákupe a transakciách (ak ich má adidas k dispozícii)
 • Interakcia a aktivita na sociálnych médiách (ak ich má adidas k dispozícii)
 • Informácie o fitness aktivite (ak ich má adidas k dispozícii)
 • Informácie o prehliadaní
 • Informácie o mobilnom zariadení
 • Informácie o správaní a preferenciách (ak ich má adidas k dispozícii)
 • Osobný názor
 • Informácie o správe členstva (ak sa uplatňuje členstvo v značke adidas / ak je k dispozícii pre adidas)

 

DOBA UCHOVÁVANIA    

Uchovávame ich tak dlho, kým neodvoláte svoj súhlas.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV             

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG
 • Partneri – reklamné agentúry
 • Platformy sociálnych médií
 • Cieľoví poskytovatelia marketingových služieb
 • Poskytovatelia IT cloudových riešení

 

 1. Správa členstva v Reebok UNLOCKED | ReebokONE – v prípade potreby

Vezmite, prosím, na vedomie, že táto časť sa uplatňuje iba v prípade, že sa pridávate k adidas Reebok UNLOCKED | ReebokONE, aby ste sa stali členom Reebok UNLOCKED | ReebokONE.

 

SPRACOVANIE

Keď sa stanete členom adidas Reebok UNLOCKED | ReebokONE, vyššie uvedené informácie budeme používať na zachovanie a správu vášho členstva, ako je uvedené v zmluvných podmienkach Reebok UNLOCKED | ReebokONE. Vaše údaje tiež používame na komunikáciu s vami.

 

Používanie súborov cookie/značiek/pixelov: na tento účel môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje pomocou technológií, ako sú súbory cookie, pixely a značky, na zhromažďovanie informácií o vašom zariadení. Viac informácií nájdete v časti „Zhromažďovanie informácií o vašom zariadení na našej webovej stránke a v aplikáciách pomocou súborov cookie, pixelov, značiek a podobných technológií“.

 

PRÁVNY ZÁKLAD            

Plnenie zmluvy

Legitímny záujem (e-mailové marketingové správy)

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV             

 • Informácie o správe členstva
 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktné informácie
 • Informácie o prehliadaní
 • Informácie o mobilnom zariadení
 • Korešpondencia
 • Obrázky a záznamy (ak ich má adidas k dispozícii)
 • Osobný názor (ak ho má adidas k dispozícii)
 • Merania (ak ich má adidas k dispozícii)
 • Informácie o platbe, nákupe a transakciách (ak ich má adidas k dispozícii)
 • Interakcia a aktivita na sociálnych médiách (ak ich má adidas k dispozícii)
 • Informácie o fitness aktivite (ak ich má adidas k dispozícii)
 • Informácie o správaní a preferenciách (ak ich má adidas k dispozícii)

 

DOBA UCHOVÁVANIA    

Doba trvania zmluvy a zákonne omedzená doba. Informácie musíme uchovávať v prípade akýchkoľvek právnych sporov týkajúcich sa zmluvy.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV             

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG
 • Potenciálni kupujúci a investori
 • Poskytovatelia obchodných poradenských služieb
 • Poskytovatelia riešení na analýzu údajov
 • Partneri pre Reebok UNLOCKED | ReebokONE Partners

 

 

 1. Registrácia na súkromné podujatie

SPRACOVANIE

Keď sa prihlásite na podujatie, ktoré organizujeme a ktoré má obmedzený počet miest, použijeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, aby sme vám rezervovali miesto. Vaše osobné údaje budú použité podľa zmluvných podmienok spojených s podujatím. Prečítajte si konkrétne oznámenie o ochrane osobných údajov, ktoré môžeme zverejniť v čase registrácie, ak je k dispozícii.

 

PRÁVNY ZÁKLAD            

Plnenie zmluvy

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV             

 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktné informácie
 • Informácie o polohe
 • Informácie o fitness aktivitách: akékoľvek informácie, ktoré od vás môžeme zhromažďovať v deň konania podujatia.
 • Informácie o správaní a preferenciách (ak sa zhromažďujú pre konkrétne podujatie)
 • Obrázky a záznamy (ak sa zhromažďujú pre konkrétne podujatie)
 • Osobný názor (ak sa zhromažďuje pre konkrétne podujatie)
 • Interakcia a aktivita na sociálnych médiách (ak sa zhromažďujú pre konkrétne podujatie)
 • Informácie o správe členstva (ak sa uplatňuje členstvo v značke adidas / ak je k dispozícii pre adidas)

 

DOBA UCHOVÁVANIA    

Doba trvania podujatia a zákonná premlčacia doba v prípade akýchkoľvek sporov.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV             

 • Prevádzkovateľ adidas, ktorý organizuje podujatie.
 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG
 • Partneri podujatia (v prípade potreby)
 • Poskytovatelia IT cloudových riešení (v prípade potreby)

 

 

 1. Registrácia na otvorené podujatie

SPRACOVANIE

Často tiež organizujeme podujatia, ktoré sú otvorené pre všetkých. Osobné údaje, ktoré poskytnete, používame na to, aby sme vás informovali o podujatiach, ktoré vás zaujímajú. Prečítajte si konkrétne oznámenie o ochrane osobných údajov, ktoré môžeme zverejniť v čase registrácie, ak je k dispozícii.

 

PRÁVNY ZÁKLAD            

Legitímny záujem

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV             

 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktné informácie
 • Informácie o polohe
 • Informácie o fitness aktivitách: akékoľvek informácie, ktoré od vás môžeme zhromažďovať v deň konania podujatia.
 • Informácie o správe členstva (ak sa uplatňuje členstvo v značke adidas / ak je k dispozícii pre adidas)

 

DOBA UCHOVÁVANIA    

Počas trvania podujatia + 36 mesiacov, ak sa údaje z konkrétneho podujatia používajú na účely ANALÝZY OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ PODNIKU.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV             

 • Prevádzkovateľ adidas, ktorý organizuje podujatie.
 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG
 • Partneri podujatia (v prípade potreby)
 • Poskytovatelia IT cloudových riešení (v prípade potreby)

 

 

 1. Výskum a vývoj výrobkov

SPRACOVANIE

Vykonávame analýzy, aby sme vylepšili naše výrobky a služby. To zahŕňa kladenie otázok v prieskumoch, požiadanie o spätnú väzbu, žiadosť o otestovanie našich výrobkov a poskytnutie hodnotení, požiadanie ďalších poskytovateľov služieb, aby pre nás vykonali prieskum trhu a výrobkov, vyskúšali nové technológie v našom výrobku, ktoré by mohli zhromažďovať osobné údaje, aby si udržali náskok pred konkurenciou. Tieto informácie uchovávame na základe nášho „legitímneho záujmu“, takže účasťou na akomkoľvek prieskume alebo hodnotení výrobku súhlasíte s tým, že je to náš legitímny záujem. Ak je to pre konkrétny projekt možné, alebo ak namietate proti tomuto legitímnemu záujmu, odstránime všetky informácie o totožnosti, kontaktoch alebo mobilnom zariadení, takže informácie nemôžu byť použité na Vašu identifikáciu a už nebudú vašimi osobnými údajmi a budú považované za „anonymizované“.

 

PRÁVNY ZÁKLAD            

Legitímny záujem

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV             

 • Merania (iba ak to vyžaduje projekt)
 • Informácie o totožnosti (iba ak to vyžaduje projekt)
 • Kontaktné informácie (iba ak to vyžaduje projekt)
 • Informácie o polohe (iba ak to vyžaduje projekt)
 • Informácie o platbe, nákupe a transakciách (iba ak to vyžaduje projekt)
 • Interakcia a aktivita na sociálnych médiách (iba ak to vyžaduje projekt)
 • Informácie o fitness aktivite (iba ak to vyžaduje projekt)
 • Informácie o prehliadaní (iba ak to vyžaduje projekt)
 • Informácie o mobilnom zariadení (iba ak to vyžaduje projekt)
 • Korešpondencia (iba ak to vyžaduje projekt)
 • Informácie o správaní a preferenciách (iba ak to vyžaduje projekt)
 • Informácie o správe členstva (ak sa uplatňuje členstvo v značke adidas / ak je k dispozícii pre adidas)

 

DOBA UCHOVÁVANIA    

Doba trvania projektu a zákonom stanovená doba uchovávania na ochranu našich práv duševného vlastníctva.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV             

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG
 • Potenciálni kupujúci a investori
 • Poskytovatelia obchodných poradenských služieb
 • Poskytovatelia riešení na analýzu údajov
 • Výrobcovia
 • Poskytovatelia IT cloudových riešení

 

 

 1. Zákonná povinnosť – Spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní a regulačnými orgánmi (vrátane súdov)

SPRACOVANIE

Keď sa bude zo zákona požadovať poskytnúť vaše osobné údaje z dôvodov národnej a verejnej bezpečnosti, prevencie kriminality, vyšetrovania a stíhania, boja proti praniu špinavých peňazí, súdnych konaní, ochrany práv a slobôd iných osôb a vymáhania občianskoprávnych nárokov, poskytneme informácie požadované orgánmi alebo stranami, akonáhle sa presvedčíme, že sa žiadosť vyžaduje podľa zákona. Možno vám to nebudeme môcť oznámiť, ak je takéto oznámenie v rozpore so zákonom.

 

PRÁVNY ZÁKLAD            

Zákonná povinnosť

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV             

Všetky kategórie osobných údajov, ktoré požaduje orgán presadzovania práva.

 

DOBA UCHOVÁVANIA    

Tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV             

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG
 • Miestne orgány a orgány štátnej správy vrátane daňových orgánov
 • Miestne a vnútroštátne orgány činné v trestnom konaní
 • Miestne a vnútroštátne súdnictvo

 

 

 1. Dôkazy - zmluvné spory alebo dodržiavanie právnych predpisov

 

SPRACOVANIE

Musíme uchovávať dôkazy v prípade akéhokoľvek zmluvného sporu alebo sa chrániť v prípade akýchkoľvek vyšetrovacích auditov alebo sporov a sťažností týkajúcich sa dodržiavania ochrany súkromia vrátane toho, ako sme zaobchádzali s vašimi právami jednotlivca.

 

PRÁVNY ZÁKLAD            

Zákonná povinnosť

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV             

Všetky kategórie osobných údajov, ktoré sa podľa potreby používajú ako dôkaz

 

DOBA UCHOVÁVANIA    

Zákonná premlčacia lehota v závislosti od zmluvnej doby alebo právnej požiadavky

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV             

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

 

 

 1. Zhromažďovanie informácií o vašom zariadení na našej webovej stránke a v aplikáciách pomocou súborov cookie, pixelov, značiek a podobných technológií („OZNÁMENIE O SÚBOROCH COOKIE“)

SPRACOVANIE

Keď navštívite stránku adidas, do vášho prehliadača ukladáme, okrem iného, súbory údajov, ako sú súbory cookie, značky, pixely, značky so štítkami, majáky, aby sme získali určité informácie o vašom aktuálnom prehliadaní. Tieto technológie sa podľa iných webových stránok často spoločne nazývajú „súbory cookie“. Súbory cookie tiež umožňujú našej webovej stránke zapamätať si vaše činnosti a preferencie (ako je prihlásenie, jazyk, veľkosť písma a iné preferencie zobrazovania) počas určitého obdobia, takže ich nemusíte opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na stránku alebo prechádzate z jednej stránky na druhú. Súbory cookie používame na rôzne účely, čo tiež znamená, že majú rôzne právne základy. Prečítajte si nižšie uvedené informácie, aby ste pochopili, ako používame rôzne typy súborov cookie na rôzne účely a ich plnenie.

 

1) „POŽADOVANÉ“ – funkčnosť stránky a obchodná prevádzka. Na prevádzku našej stránky používame „požadované súbory cookie“. To zahŕňa uloženie jedinečného identifikátora na spravovanie a vašu identifikáciu ako jedinečného návštevníka našej stránky, aby sme vám mohli poskytovať konzistentné a presné služby. To zahŕňa zaistenie,  že si pamätáme výrobky, ktoré ste vložili do košíka, alebo vaše jazykové preferencie Tieto súbory cookie sú uložené po dobu trvania vašej internetovej relácie. Bez týchto súborov cookie si nebudete môcť správne zobraziť našu stránku.

 

PRÁVNY ZÁKLAD            

Legitímny záujem

 

2) „FUNKČNÉ“ – zlepšenie webovej stránky a jej výkon. „Funkčné súbory cookie“ používame na neustále zlepšovanie výkonu našej webovej stránky. Patrí sem použitie údajov, ktoré sme od vás zhromaždili, na nasledujúce účely:

 • Webová analýza — na základe vášho správania pri prehliadaní budeme analyzovať údaje, aby sme zlepšili funkčnosť a dizajn našej stránky.
 • Miera odozvy reklamy — na základe toho, ako prichádzate na našu stránku, zmeriame naše miery odozvy reklamy pomocou analýzy našich mier prekliknutí na reklamu s cieľom zlepšenia efektívnosti reklamy zakúpenej na externých stránkach.
 • Pridružené sledovanie – našim pridruženým marketingovým partnerom alebo poskytovateľom služieb musíme poskytnúť určité informácie, ak ste prišli na našu stránku a kúpili si výrobky prostredníctvom návštevy ich stránok. Je to potrebné, pretože im možno budeme musieť poskytnúť poplatok za takéto služby. Z tohto dôvodu budeme zdieľať informácie o vašej návšteve vrátane výrobkov, ktoré ste si zakúpili.
 • Riadenie chýb — kontrolujeme chyby uvedené na webovej stránke, aby sme zaistili okamžité odstránenie porúch a problémov.
 • Testovanie návrhov — musíme použiť A/B testovanie alebo testovanie s viacerými premennými, aby sme zaistili konzistentný vzhľad a dojem používateľa zo stránky v aktuálnych a nasledujúcich reláciách.

 

PRÁVNY ZÁKLAD            

Legitímny záujem

Súhlas dotknutej osoby – na inštaláciu akýchkoľvek „súborov cookie“ označených ako „funkčné súbory cookie“ na vašom zariadení a prehliadači

 

3) „MARKETING“ – zlepšenie a výkonnosť webovej stránky. Používame „marketingové súbory cookie“ poskytované našimi reklamnými partnermi, aby sme sa uistili, že sa vám naše reklamné správy zobrazujú v správnom čase a na správnom mieste. Tieto súbory cookie sú trvalé, ale časovo obmedzené. Tieto súbory cookie obsahujú jedinečný kľúč na rozlíšenie zvyklostí jednotlivých používateľov pri prehliadaní. Tieto súbory cookie používame aj na obmedzenie počtu prípadov, kedy používateľ vidí určitú reklamu na webovej stránke, a na meranie účinnosti konkrétnej kampane.  Identifikátor uložený týmito súbormi cookie poskytujú naši partneri. Rovnaký identifikátor nemôžeme používať v našich vlastných systémoch. Tieto súbory cookie používame aj na poskytovanie reklám, ktoré sú relevantné pre vašu okamžitú geografickú polohu, napríklad na to, aby sme vám poskytli najbližšiu predajňu, kde môže byť k dispozícii výrobok, ktorý si prezeráte.

 

PRÁVNY ZÁKLAD            

Súhlas dotknutej osoby – na inštaláciu akýchkoľvek „súborov cookie“ označených ako „marketingový súbor cookie“ na vašom zariadení a prehliadači a na používanie vašich osobných údajov zhromaždených na vyššie uvedené účely.

 

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV             

 • Informácie o totožnosti (ak ich má adidas k dispozícii)
 • Informácie o prehliadaní
 • Informácie o mobilnom zariadení
 • Informácie o polohe: zhromažďujú sa pozorovaním vášho správania pri prehliadaní
 • Informácie o členstve (ak ich má adidas k dispozícii)
 • Informácie o správaní a preferenciách (ak ich má adidas k dispozícii)

 

DOBA UCHOVÁVANIA    

Súbory cookie, pixely, značky a iné podobné technológie používané na zber informácií o vašom zariadení a informácie o správaní pri prehliadaní sú uložené vo vašom prehliadači počas relácie alebo dovtedy, kým nevymažete nastavenie súborov cookie v prehliadači.

 

Údaje, ktoré sme získali prostredníctvom súborov cookie a ktoré sa týkajú iných účelov, budú uchovávané po dobu trvania tohto účelu.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV             

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG
 • Poskytovatelia podpory pre správu stránok
 • Poskytovatelia obchodných poradenských služieb
 • Poskytovatelia riešení na analýzu údajov
 • Partneri – reklamné agentúry
 • Platformy sociálnych médií
 • Cieľoví poskytovatelia marketingových služieb

 

Môžete zmeniť nastavenie prehliadača tak, že odstránite alebo zabránite určitým súborom cookie, aby sa ukladali na váš počítač alebo mobilné zariadenie bez vášho výslovného súhlasu. V časti „Pomoc“ vo vašom prehliadači by sa mali nachádzať informácie o tom, ako spravovať nastavenia súborov cookies.

 

Zistiť, ako to funguje vo vašom prehliadači, môžete tu:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

Adobe (flash cookies): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Aplikácia Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

 

Tieto internetové stránky vám tiež pomôžu lepšie pochopiť, ako funguje reklama založená na súboroch cookie a ako môžete spravovať nastavenia súborov cookie:

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.eu/

Stránka deaktivácie sieťovej reklamy (Network Advertising Initiative): http://optout.networkadvertising.org/?c=1

 

Viac informácií o právnych predpisoch upravujúcich používanie „súborov cookie“ sa dozviete tu: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

 

 

 1. Získavanie obsahu vytvoreného používateľom (UGC) zo sociálnych médií

SPRACOVANIE

Vyzývame vás, aby ste nám prostredníctvom platforiem sociálnych médií poskytli svoje obrázky podľa konkrétnych pokynov, ako napríklad „#yesadidas“. Obrázky, ktoré poskytnete, budeme používať na oznamovanie našej kampane. Práva na váš obrázok získame prostredníctvom licenčnej zmluvy vo forme našich obchodných podmienok. Keď nám odošlete svoje obrázky prostredníctvom platforiem sociálnych médií, súhlasíte s použitím vašich obrázkov, ako je uvedené v licenčnej zmluve.

 

PRÁVNY ZÁKLAD            

Plnenie zmluvy

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV             

 • Informácie o totožnosti: váš operátor sociálnych médií
 • Informácie o komunite: obrázky, videá, komentáre, zvukové záznamy a iné súbory poskytované prostredníctvom platformy sociálnych médií podporujúcej adidas
 • Aktivita a interakcia na sociálnych médiach

 

DOBA UCHOVÁVANIA    

Doba platnosti licenčnej zmluvy a zákonná premlčacia doba v prípade akýchkoľvek sporov.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV             

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG
 • Partneri podujatia (v prípade potreby)
 • Partneri podpory UGC
 • Partneri – reklamné agentúry
 • Platformy sociálnych médií
 • Poskytovatelia IT cloudových riešení (v prípade potreby)

 

 

 1. Upozornenia typu push (komunikácia v aplikácii)

SPRACOVANIE

Keď používate aplikáciu adidas, používame v nej upozornenia push, aby sme s vami komunikovali o účeloch uvedených v tomto oznámení. Patria sem informácie, ktoré sa týkajú účelov založených na plnení zmluvy (ako napríklad váš nákup). Upozornenia typu „push“ môžete kedykoľvek vypnúť v karte „Nastavenia“ na vašom mobilnom zariadení. Ak však upozornenia typu „push“ vypnete, o dôležitých správach týkajúcich sa vášho nákupu vás pravdepodobne budeme musieť kontaktovať prostredníctvom e-mailov.

 

PRÁVNY ZÁKLAD            

Legitímny záujem

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV             

 • Informácie o prehliadaní A informácie o mobilnom zariadení

 

DOBA UCHOVÁVANIA    

Kým aplikáciu používate a nevypnete upozornenia push.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV             

 • Dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti adidas AG

 

 

 1. Čo robí spoločnosť adidas, keď prenášame vaše osobné údaje mimo EÚ/EHP?

V závislosti od činnosti spracovania osobných údajov sú vaše osobné údaje zdieľané s rôznymi „kategóriami príjemcov“. V prípade, že sa príjemca nachádza mimo EÚ/EHP, zaviedli sme potrebné opatrenia, ako napríklad podpísanie štandardných zmluvných ustanovení EÚ schválených Komisiou EÚ a príslušné bezpečnostné opatrenia.

 

 

 1. Ako chránime vaše osobné údaje?

Zavádzame vhodné technické a organizačné opatrenia na riešenie rizík, ktoré zodpovedajú nášmu používaniu vašich osobných údajov, vrátane straty, zmeny alebo neoprávneného prístupu k vašim osobným údajom, a oprávňujeme vás na uplatňovanie vašich práv. Prostredníctvom zmluvných dohôd požadujeme od našich poskytovateľov služieb, aby sa správali rovnako. Mali by ste si však byť vedomí toho, že akýkoľvek prenos vašich osobných údajov prostredníctvom internetu je na vaše vlastné riziko. Vaše osobné údaje môžeme chrániť iba vtedy, keď ich máme.

 

 

 1. Všeobecné otázky, podpora

 

adidas ZÁKAZNÍCKY SERVIS – (https://www.reebok.sk/pomoc)

Ak máte akékoľvek všeobecné otázky alebo potrebujete okamžitú pomoc a podporu týkajúcu sa vašich práv alebo spôsobu, akým používame vaše osobné údaje, obráťte sa na náš tím zákazníckeho servisu. Ich kontaktné informácie a možnosti spojenia nájdete po kliknutí na tento odkaz https://www.reebok.sk/pomoc.

 

MIESTNE ORGÁNY

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich práv, obráťte sa na internetové stránky a kancelárie miestnych orgánov.

 

 

 1. Ako môžete kontaktovať zodpovedné subjekty a nášho úradníka pre ochranu údajov?

 

DataProtection@adidas.com

 

Globálne právne predpisy (ochrana osobných údajov) | Kancelária na ochranu údajov

adidas AG

Adi-Dassler-Straße 1

91074 Herzogenaurach

Nemecko

 

 

 1. Príjemcovia vašich osobných údajov

Nižšie nájdete zoznam príjemcov údajov, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje podľa pokynov zodpovedných subjektov. Zoznam sa môže podľa potreby meniť.

 

SPOLOČNOSŤ - SLUŽBA

 • adidas International Marketing B.V. - prevádzka internetového obchodu a marketingové služby
 • Demandware Inc.| USA - hosting webovej stránky
 • Adyen | Holandsko - platobné procesy
 • InfoSys Technologies Ltd. | India, EPAM | Bielorusko - vývoj webových stránok
 • Adobe Analytics | Írsko, Google Analytics | USA - webová analýza
 • Sprinklr | USA, Olapic Inc. | USA - analýza sociálnych médií
 • Flurry | USA, Apps Flyer | Izrael - analýza mobilných aplikácií
 • Qualtrics LLC | USA – prieskum, Net Promoter Score
 • 3 | Nemecko, cip Trademarketing GmbH | Nemecko - správa podujatí
 • Neolane Ltd. | Francúzsko - marketing
 • Batterii LLC | USA - spotrebiteľské pohľady
 • TBWA Worldwide Inc. | USA, Media Monk Holandsko, IRIS | Austrália - CRM agentúry
 • Olapic, Inc. | USA - partneri podpory UGC
 • pobočky adidas | globálne - riadenie vzťahov so spotrebiteľmi
 • Teleperformance | Nemecko - služby zákazníkom
 • DHL | Nemecko - dodávka produktov
 • Feedzai | Nemecko - prevencia podvodov
 • PayPal | USA - platobné služby
 • Apple Pay, Google Pay | USA - platby cez mobil
 • Facebook (WhatsApp, Instagram) | USA - interakcia so sociálnymi médiami
 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 | Írsko - interakcia so sociálnymi médiami
 • Twitter | USA - interakcia so sociálnymi médiami
 • Google | USA - interakcia so sociálnymi médiami
 • Runtastic GmbH | Rakúsko - zdravie a fitness komunita
 • Google Analytics | USA - analytika
 • Adobe Analytics | USA - analytika
 • Anatwine Limited | Veľká Británia - skúsenosti spotrebiteľov
 • MediaCom | Veľká Británia - reklamný partner
 • Salesforce - softvér CRM | analýza údajov
 • Wunderman - služby e-mailového marketingu
 • Stuffstr Limited - partner pre predaj
 • Webhelp – poskytovateľ služieb zákazníkom
 • Fit Analytics GmbH – poskytovateľ odporúčaní veľkosti
 • Bazaarvoice, Inc | USA – poskytovateľ analytiky hodnotenia
 • mParticle Inc | USA – analýza mobilných aplikácií
 • Amplitúda Inc | USA – analýza mobilných aplikácií
 • Appsflyer Ltd | Izrael – analýza mobilných aplikácií
 • Visenze Pte. Ltd | Singapur - poskytovateľ vizuálneho vyhľadávania
 • Vyking Limited | Veľká Británia - poskytovateľ služieb rozšírenej reality

 

 

V prípade, že vaše osobné údaje môžu používať prevádzkovatelia údajov, ktorí nie sú prevádzkovateľmi údajov spoločnosti adidas, prostredníctvom platforiem, aplikácií alebo inak pre svoje vlastné účely, viac informácií o tom, ako nakladajú s vašimi osobnými údajmi, nájdete v oznámení o ochrane osobných údajov prevádzkovateľa údajov, ktorý nie je prevádzkovateľom údajov spoločnosti adidas.