Customer Service

PODMIENKY SPOLOČNOSTI REEBOK

 

Tieto podmienky spoločnosti Reebok obsahujú nasledujúce časti: 1. Úvod; 2. Podmienky nákupu; 3. Používanie webových stránok; 4. Rôzne ustanovenia, a tiež podmienky, ktoré sa zaoberajú konkrétnymi záležitosťami uvedenými v pravidlách alebo dokumentoch, na ktoré je v tomto dokumente uvedené hypertextové prepojenie.

 

1. ÚVOD

Webová lokalita www.reebok.sk (ďalej už len „webové stránky“) je majetkom spoločnosti adidas International Trading B.V., Atlas Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Holandsko, alebo je ňou prevádzkovaná, prípadne je prevádzkovaná v jej mene (ďalej už len „Reebok/my/nás“ alebo podobné gramatické tvary).

 

Ak na týchto webových stránkach vykonáte objednávku, po jej potvrdení dôjde medzi vašou a našou stranou k uzavretiu kúpnopredajnej zmluvy, a budú platiť tieto Podmienky spoločnosti Reebok, ako aj konkrétne Podmienky nákupu uvedené nižšie.

 

Spoločnosť adidas AG je materskou spoločnosťou skupiny adidas Group, ktorá zahŕňa niekoľko pridružených spoločností, a patrí k nim aj adidas International Trading B.V.

 

2. PODMIENKY NÁKUPU

Skôr ako si tovar objednáte online cez webové stránky Reebok, pozorne si prečítajte tieto Podmienky nákupu. Vezmite na vedomie, že Podmienky nákupu sú doplnené ďalšími podmienkami uvedenými na týchto stránkach, a je na ne v týchto Podmienkach nákupu uvedené prepojenie.

 

2.1 Kedy platia tieto Podmienky nákupu?

Podmienky nákupu platia pre všetky ponuky a zmluvy, ktoré sa týkajú predaja a dodávok produktov Reebok. Inými slovami, s týmito Podmienkami nákupu súhlasíte, keď (i) si čokoľvek objednávate z našich webových stránok alebo (ii) na akýchkoľvek iných webových stránkach, ktoré sú priamo spojené s našimi webovými stránkami alebo, ak prijmete ponuku od spoločnosti Reebok. Od týchto Podmienok nákupu je možné sa odchýliť len v prípade písomnej dohody so spoločnosťou Reebok.

 

2.2 Produkty

Spoločnosť Reebok ponúka rôzne druhy produktov. Môžu zahŕňať produkty kompletne navrhnuté spoločnosťou Reebok, čo znamená, že boli plne navrhnuté a vytvorené spoločnosťou Reebok (ďalej len „štandardné produkty“), ako aj produkty navrhnuté spoločnosťou Reebok, avšak prípadne prispôsobené či upravené vami, napríklad výberom materiálov, farieb a podobným spôsobom, podľa vašich predstáv (ďalej len „prispôsobené produkty“) – spoločne budú nazývané produkty.

 

V prípade, že takáto služba je dostupná, svoje produkty si môžete prispôsobiť tak, že si vyberiete štandardný produkt a následne si ich prispôsobíte. Prispôsobenie znamená, že na ne pridáte meno alebo číslo svojho obľúbeného hráča, svoje vlastné meno, meno vášho domáceho zvieratka alebo v podstate čokoľvek iné (v súlade s ustanoveniami v časti 2.11).

 

Okrem toho si môžete upraviť alebo navrhnúť svoje vlastné produkty YourReebok, a to výberom svojich vlastných farieb a v niektorých prípadoch aj materiálov. Vďaka nástroju na prispôsobenie produktov YourReebok môžete pridať svoje meno, číslo, znak alebo vlajku.

 

2.3 Požiadavky na uzavretie zmluvy so spoločnosťou Reebok

Na nákup produktov prostredníctvom našich webových stránok, musíte mať vek minimálne 16 rokov.

 

Na našich webových stránkach si môžete objednávať len ak ste koncový zákazník a nie predajca.

 

Ručíte za to, že informácie, ktoré spoločnosti Reebok poskytnete vo svojej žiadosti alebo objednávke, sú presné a úplné.

 

2.4 Ako sa s vami uzatvára zmluva?

 

2.4.1 Vznik zmluvy, ktorá sa týka štandardných produktov

Všetky informácie na našich webových stránkach sú len návrhom. Inými slovami, informácie nie sú ponukou alebo záväznou zmluvou. Súhlasíte s tým, že objednávka znamená ponuku na nákup produktov uvedených vo vašej objednávke.

 

Spoločnosť Reebok je oprávnená vždy si vopred overiť objednávku alebo odmietnuť jej prijatie bez udania dôvodu, a to bez záväzkov voči vám. Ak Reebok nepotvrdí objednávku do desiatich pracovných dní, má sa za to, že bola zamietnutá.

 

Všetky vami odoslané objednávky musia byť schválené spoločnosťou Reebok. Podľa nášho vlastného uváženia sa môžeme rozhodnúť vašu objednávku neprijať. Toto sú príklady situácií, keď môžeme neprijať objednávku:

 

 1. (a) ak produkty uvedené na webovej stránke práve nie sú k dispozícii;
 2. (b) ak sa nám nedarí získať autorizáciu vašej platby;
 3. (c) ak sa na daný produkt môžu vzťahovať dopravné obmedzenia; 
 4. (d) ak tovar uvedený na webovej stránke obsahuje zjavné chyby, napr. chybne uvedenú cenu alebo inak nesprávny popis produktu.
   

Po odoslaní objednávky vám e-mailom zašleme jej potvrdenie s číslom objednávky a podrobnosťami o produktoch, ktoré ste si u nás navrhli kúpiť, ako aj podrobnosti o službách ich dodania, avšak s výnimkou prípadov, keď si objednávate prispôsobené produkty tak ako je to uvedené nižšie v bode 2.4.2. Prijatie vašej objednávky a vznik zmluvy medzi vami a spoločnosťou Reebok o predaji štandardných produktov sa neuskutoční, kým:

 

 1. (i) nedostanete e-mail od spoločnosti Reebok, ktorý potvrdzuje dodávku štandardných produktov z nášho skladu;
 2. (ii) nedostanete potvrdenie od dopravcu, že štandardné produkty sú pre vás pripravené na vyzdvihnutie, ak ste si vybrali možnosť si ich vyzdvihnúť v obchode Reebok alebo kancelárii dopravcu, prípadne ak ich dopravca umiestnil na mieste vyzdvihnutia;
 3. (iii) nedostanete potvrdenie od spoločnosti Reebok, že štandardné produkty sú pre vás pripravené na vyzdvihnutie vo vybranom obchode Reebok, pokiaľ ste sa tak rozhodli.

 

Vezmite na vedomie, že možnosť rezervovať si štandardný produkt na webovej stránke a následne si ho zakúpiť lokálne v obchode Reebok je možné len vo vybraných obchodoch Reebok, pokiaľ to bude uvedené pri procese nákupu na webovej stránke. Ak kupujete rezervovaný produkt, realizujete nákupnú zmluvu s lokálnou maloobchodnou predajňou Reebok podľa vášho výberu. Znamená to, že produkt budete môcť vrátiť výlučne v rovnakom obchode, v ktorom ste ho zakúpili. Body 2.13, 2.14 a 2.15 uvedené nižšie sa preto na takúto situáciu nebudú vzťahovať, keďže platia len na vracanie štandardných produktov zakúpených prostredníctvom webovej stránky.

Spoločnosť Reebok si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie akejkoľvek objednávky, o ktorej vie alebo má odôvodnené podozrenie, že bola vykonaná s pomocou alebo zapojením akéhokoľvek softvéru, robota, modulov na prehľadávanie obsahu (crawler, spider) či iných automatizovaných prostriedkov alebo zariadenia.

2.4.2 Vznik zmluvy, ktorá sa týka prispôsobených produktov:

Keď vytvoríte objednávku na kúpu prispôsobených produktov (vrátane produktov YourReebok), zašleme vám e-mailom jej potvrdenie. Prijatie vašej objednávky a vznik kúpnopredajnej zmluvy medzi vami a spoločnosťou Reebok ohľadne prispôsobených produktov sa uskutoční po vašom prijatí správy, v ktorej potvrdzujeme vašu objednávku.

 

2.4.3 Uchovávanie zmlúv

Po uzatvorení predajnej zmluvy, bude uložená spoločnosťou Reebok v elektronickej podobe. O tejto zmluve máte právo byť kedykoľvek informovaní. Informácie o uloženej zmluve môžete získať prostredníctvom zákazníckeho servisu Reebok tak ako je to uvedené nižšie.

 

2.5 Výhrada vlastníctva

Všetky produkty zostávanú majetkom spoločnosti Reebok dovtedy, kým nám na základe všetkých uzavretých zmlúv nezaplatíte dlžnú sumu v plnej výške, vrátane úhrady nákladov na dodávku, vrátane včasných, neskorších alebo čiastkových dodávok. Produkty nesmiete predávať, likvidovať alebo zaťažiť skôr, ako ich budete vlastniť.

 

2.6 Kvalita a údržba výrobkov

Môžu sa vyskytovať drobné rozdiely vo farbe a ďalšie variácie medzi vystavovanými a skutočnými produktmi v dôsledku rôznych spôsobov tvorby ich obrázkov, rôznych zobrazovacích technológii alebo z iných technických dôvodov. Spoločnosť Reebok nenesie za dané rozdiely žiadnu zodpovednosť.

 

Spoločnosť Reebok si vás dovoľuje upozorniť na pokyny o čistení a údržbe, ktoré sú vytlačené na štítkoch produktov. Reebok nenesie zodpovednosť za žiadne škody vyplývajúce z nesprávnej manipulácie s produktmi, vrátane manipulácie, ktorá je v rozpore s takýmito pokynmi.

 

2.7 Zrušenie objednávky

Keďže vašu objednávku začíname spracovávať okamžite po jej odoslaní, nie je možné ju zrušiť.

 

2.8 Cena

Uvedené ceny sú vrátane DPH. Ceny sú uvedené v eurách (EUR). Reebok si vyhradzuje právo vykonávať cenové a produktové zmeny skôr, ako zašlete svoju objednávku.

 

Reebok si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, obmedziť alebo ukončiť akékoľvek špeciálne ponuky či zľavy.

 

Reebok si účtuje náklady za doručenie. Náklady za doručenie sa líšia pri každom produkte a druhu dodávky. Dodanie môže byť typu „expresná dodávka“, „štandardná dodávka“, „dodávka YourReebok“ alebo „kombinovaná dodávka“ (len pre štandardné a jednoducho prispôsobené produkty – nie je dostupné pre produkty YourReebok)

 

Ďalšie podrobnosti o nákladoch nájdete ak kliknite sem, v časti Doručenie na našej webovej stránke. Tieto náklady budú, ak je to relevantné, účtované samostatne, vzhľadom na jednotlivé položky, a budú prirátané k celkovej sume objednávky.

 

2.9 Platobné metódy

Viac informácií nájdete na našich stránkach, v časti Spôsoby platby.

 

Reebok si vyhradzuje právo vykonávať individuálnu kontrolu vášho kreditu pri každom nákupe v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov Reebok. V závislosti od výsledkov tejto kontroly si Reebok vyhradzuje právo odmietnuť určitý spôsob platby.

 

2.10 Fakturácia

Tam, kde sme sa rozhodli vystavovať alebo vytvárať faktúry, alebo pokiaľ sa to od nás vyžaduje podľa platných právnych predpisov, si Reebok vyhradzuje právo vystavovať alebo sprístupňovať elektronické faktúry, a vy budete musieť vyjadriť súhlas s takouto formou fakturácie.

 

2.11 Špeciálne aspekty prispôsobených produktov

Ak si chcete prispôsobiť objednaný produkt a urobiť ho osobitým, môžete naň pridať svoj vlastný text. Môžete tak pridať svoje meno, vybrať si meno hráča a jeho číslo, alebo vymyslieť vlastný, kreatívny nápad. Prosíme vás však o voľbu vhodných nápadov. Vyhradzujeme si právo odstrániť neslušné výrazy alebo názvy, ktoré sú ochranné známky produktov. Okrem toho berte do úvahy, že niektoré špeciálne znaky náš systém nepodporuje.

Žiadame vás, aby ste nepoužívali, nenahrávali, neodosielali, nekopírovali ani inak nezverejňovali žiadne názvy, slová ani slovné spojenia, ktorá patria do jednej z nižšie uvedených kategórií:

 

 1. 1. pozostávajú z názvu výrobku, služby, spoločnosti, organizácie alebo udalosti, ktoré patria niekomu inému, prípadne takéto názvy obsahujú;
 2. 2. pozostávajú z mien alebo prezývok slávnych osôb (žijúcich alebo zosnulých), prípadne takéto mená obsahujú;
 3. 3. porušujú alebo môžu porušiť ochranné známky tretích strán alebo iné práva duševného vlastníctva;
 4. 4. pôsobia ako hrozby, podnecujú násilie, sú urážlivé, obscénne, diskriminačné, oplzlé, sexuálne nevhodné či inak protizákonné.

 

Reebok si vyhradzuje právo odmietnuť akýkoľvek typ prispôsobenia, názvy, slová alebo frázy (alebo ich kombinácie), ktoré spadajú do niektorej z vyššie uvedených kategórií alebo sú inak neprijateľné, podľa uváženia spoločnosti Reebok. Dôsledkom toho bude zrušenie vašej objednávky. V takom prípade bude mať Reebok nárok na náhradu vo výške hodnoty objednaných produktov.

 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že zadaním objednávky na prispôsobené produkty súhlasíte s tým, že:

 1. a. Ručíte, že všetky názvy, slová alebo frázy, ktoré používate, nahrávate, odosielate, kopírujete alebo inak zverejňujete na použitie na vašich prispôsobených produktoch, nespadajú do žiadnej z vyššie uvedených kategórií.
 2. b. Reebok a pridružené spoločnosti ochránite a odškodníte za všetky náklady, výdavky, škody, straty a záväzky vzniknuté alebo spôsobené v dôsledku použitia názvov, slov alebo fráz použitých, nahratých, odoslaných, kopírovaných alebo inak vami zverejnených (vrátane použitia na prispôsobených produktoch);
 3. c. Udelíte spoločnosti Reebok a jej pridruženým spoločnostiam neexkluzívne, neodvolateľné a  plne i čiastočne licencované právo bez nároku na odmenu, s platnosťou na celom svete, používať, reprodukovať, zverejňovať a upravovať názvy, slová alebo frázy, ktoré ste poskytli na účely plnenia vašej objednávky.

Ak objednávka obsahuje prispôsobené produkty, nebudete mať žiadnu lehotu na rozmyslenie, právo na odvolanie, vrátenie alebo ukončenie (časť 6:230p, bod f), ods. 1˚ holandského Občianskeho zákonníka).

 

2.12 Dodávka

Reebok doručí objednávku na vami uvedenú adresu v rámci Slovenska. Reebok môže dodať tovar iba na domáce alebo kancelárske adresy. Prípadne ak ste sa rozhodli si tovar vyzdvihnúť si v obchode Reebok, na jeho príslušnej adrese. Reebok vám takúto potvrdí prostredníctvom e-mailu s informáciou, že tovar máte pripravený na vyzdvihnutie.

 

Dodávky sa uskutočňujú v pracovných dňoch okrem dní pracovného voľna platných vo vašej krajine alebo oblasti, v ktorej sa nachádza náš sklad. Pri odhadovaní času doručenia preto berte do úvahy všetky vnútroštátne, oblastné a lokálne sviatky v krajine vášho bydliska a v meste Rieste, Nemecko (adresa skladu Reebok). Sviatky sa môžu líšiť vzhľadom na jednotlivé krajiny, ako aj roky. Odporúčame vám prezrieť si zoznam štátnych sviatkov, a získať tak lepší odhad o dodacích termínoch.

 

Pre podrobné informácie o dodacích lehotách si prečítajte špecifikácie pre rôzne druhy doručenia ako napríklad „expresná dodávka“, „štandardná dodávka“, „dodávka prispôsobených produktov a „dodávka produktov YourReebok“, a to kliknutím sem v časti „Doručenie“ na našej webovej stránke. Dodacie lehoty sú iba orientačné a nemožno ich považovať za záväzné. Samotné prekročenie dodacej lehoty vás neoprávňuje k získaniu kompenzácie. Bez ohľadu na to, v prípade, že dôjde k nepredvídanému omeškaniu pri expresnej dodávke, Reebok vám na základe vlastného rozhodnutia vráti plnú sumu nákladov na expresnú dodávku.

 

Prispôsobené produkty majú rôzne dodacie lehoty. Pridanie textu na produkt trvá istý čas. Znamená to, že doručenie vašej kompletnej objednávky štandardných a prispôsobených produktov môže trvať dlhšie. Dovoľujeme si však zdôrazniť, že prispôsobené produkty YourReebok budú dodané oddelene od iných produktov, ktoré ste si objednali, a ich doručenie trvá 4 – 6 týždňov. Podrobné informácie získate po overení dodacích lehôt pre vašu krajinu kliknutím sem.

 

Spoločnosť Reebok je oprávnená, pokiaľ je to možné v rozumnom rozsahu, vykonávať rozdelené dodávky tak, aby ste dostali objednaný tovar čo najskôr. V prípade takýchto rozdelených dodávok nenesiete žiadne ďalšie náklady. Avšak v prípade, že vyžadujete dodanie tovaru po častiach, môžeme vám účtovať dodatočné poplatky za doručenie. Každá rozdelená objednávka predstavuje samostatnú kúpnopredajnú zmluvu. Ak Reebok mešká s dodávkou časti tovaru alebo jedna časť rozdelenej objednávky je chybná, neoprávňuje vás to zrušiť ďalšie rozdelené objednávky.

 

Ak, nastane nepravdepodobná situácia, že po uzatvorení kúpnopredajnej zmluvy už Reebok nemôže dodať objednané produkty, pričom túto situáciu nespôsobil, bude mať právo vypovedať kúpnopredajnú zmluvu. V takom prípade vás bude Reebok o tom informovať v rozumne čo najkratšom termíne a vráti vám celú zaplatenú čiastku.

 

2.13 Vaše právo na odstúpenie od zmluvy

 

Máte právo na odstúpenie od tejto zmluvy do štrnástich (14) dní bez udania dôvodu.

 

Lehota na odstúpenie je štrnásť dní od dátumu, keď ste vy alebo vami splnomocnená tretia strana, ktorá nie je doručovateľom, získali vlastníctvo tovaru alebo (v prípade zmluvy na viac položiek, ktoré ste si objednali v rámci jednej objednávky a ktoré sa budú doručovať samostatne) od dátumu finálneho doručenia časti položiek alebo (v prípade zmluvy o doručení položky skladajúcej sa z viacerých čiastočných doručení alebo položiek) od dátumu posledného čiastočného doručenia alebo doručenia poslednej položky.

 

V prípade výkonu svojho práva na odstúpenie nás (teda spoločnosť adidas International Trading BV, skr. poczt. Nr 315, ul. Targowa 73, Warsaw, 03-700, Poland) musíte informovať formou odoslania jasného prehlásenia (napríklad v podobe listu odoslaného poštou, faxom alebo emailom) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Môžete na tento účel využiť vzorový formulár o odstúpení, ktorý je priložený ako príloha č. 1 k týmto podmienkam, nie je to však povinné. Prípadne môžete odstúpiť od ponuky na zmluvu elektronickou cestou vyplnením priameho prehlásenia o odstúpení, ktoré je dostupné na našej webovej stránke na adrese https://e-com.secure.force.com/EMEA/SlovakiaRbk. Ak využijete túto možnosť, prijatie prehlásenia o odstúpení potvrdíme okamžite pomocou emailovej správy.

 

Za účelom dodržania lehoty na odstúpenie nás musíte upovedomiť o tom, že si uplatňujete právo na odstúpenie, pred vypršaním lehoty na odstúpenie.

 

Dôsledky odstúpenia

 

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane poplatkov za doručenie (s výnimkou dodatočných poplatkov, ktoré sú dôsledkom toho, že si vyberiete odlišný spôsob doručenia iný ako najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame), okamžite a najneskôr do štrnástich (14) dní od dátumu, keď sme prijali oznámenie o odstúpení od zmluvy. Na poukázanie peňazí použijeme rovnakú platobnú metódu, akú ste použili pri robení pôvodného nákupu okrem prípadov, keď sa s vami dohodneme na inej platobnej metóde; nebudú vám za nijakých okolností účtované žiadne poplatky. Vrátenie peňazí môžeme pozastaviť až do momentu prijatia vráteného tovaru alebo kým nám neposkytnete dôkaz o vrátení tovaru, podľa toho, ktorá z týchto možností nám bude poskytnutá skôr.

 

Náklady na vrátenie tovaru pokrýva naša strana (pozri bod 2.15 nižšie).

 

Ste povinní vrátiť alebo odoslať späť dotyčný tovar, a to okamžite a v každom prípade do štrnástich (14) dní od dátumu, keď ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy (spoločnosť adidas International Trading BV, CDC Rieste, Hildesheimer Strasse 2-10, 49597 Rieste, Nemecko). Termín bude považovaný za dodržaný, pokiaľ tovar odošlete do uplynutia lehoty štrnástich (14) dní.

 

Ste povinní zaplatiť výlučne za zníženú hodnotu tovaru, pokiaľ bolo zníženie jeho hodnoty spôsobené nesprávnym narábaním z vašej strany počas zisťovania povahy, charakteristiky a funkčnosti tovaru.

 

Výnimky z práva na odstúpenie

 

Nemáte zákonné právo na odstúpenie v prípade zmlúv týkajúcich sa:

 

(a) doručenia tovaru, ktorý bol vyrobený podľa vašej špecifikácie alebo bol evidentne prispôsobený vašim osobným potrebám, alebo

(b) doručenia tovaru, ktorého vrátenie nie je vhodné zo zdravotných alebo hygienických dôvodov a keď bolo jeho ochranné balenie po doručení odstránené.

 

- Koniec podmienok odstúpenia -

 

Jednoduchou (avšak nie povinnou) možnosťou na výkon vášho práva na odstúpenie je využitie jednej z týchto alternatív:

 

 1. Vyplnenie formulára o odstúpení v prílohe č. 1 týchto podmienok (alebo napísanie iného výslovného prehlásenia), jeho priloženie k balíku, v ktorom nám vraciate produkty (vo vzťahu k zmluve, od ktorej chcete odstúpiť) a odoslanie nám balíka v súlade s podmienkami vrátenia tovaru uvedenými v časti 2.15.
 2. Vyplnenie formulára od tímu starostlivosti o zákazníkov na adrese https://e-com.secure.force.com/EMEA/SlovakiaRbk. S cieľom spracovať vaše odstúpenie, uveďte (1) svoje krstné meno a (2) svoje priezvisko, (3) vyberte kategóriu „Objednávky a doručenie“, (4) v predmete správy zadajte „Odstúpenie“ a (5) oskenujte vyplnený formulár o odstúpení (pozri Prílohu č. 1 k týmto všeobecným podmienkam) ALEBO zadajte do poľa „otázky“ jednoznačné prehlásenie, že si prajete odstúpiť od zmluvy – napríklad napíšte „Ja/my týmto oznamujem/-e, že odstupujem/-e od svojej predajnej zmluvy na tento tovar: [<< S cieľom spracovať odstúpenie, uveďte prosím: (i) špecifikáciu daného tovaru, (ii) podrobnosti objednávky, (iii) dátum objednávky a (iv) kedy ste dostali tovar <<]“ V prípade použitia tejto alternatívy potvrdíme prijatie vášho odstúpenia okamžite formou emailu.
 3. Vyplnenie formulára o odstúpení v Prílohe č. 1 týchto podmienok (alebo napísanie iného výslovného prehlásenia) a jeho odoslanie poštou na adresu adidas International Trading BV, skr. poczt. Nr 315, ul. Targowa 73, Warsaw, 03-700, Poland.

 

 

2.14 Naša dobrovoľná záruka vrátenia tovaru ako doplnok zákonného práva na odstúpenie

 

Reebok vám udeľuje nasledujúcu dobrovoľnú záruku vrátenia tovaru (ďalej len Dobrovoľná záruka vrátenia tovaru):

 

Táto dobrovoľná záruka vrátenia tovaru nemá vplyv na vaše zákonné práva (najmä nie na zákonné právo na odstúpenie v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami a vašimi štatutárnymi záručnými právami). Znamená to, že okrem vašich zákonných štatutárnych práv na odstúpenie vám spoločnosť Reebok navyše poskytuje túto dobrovoľnú záruku vrátenia (v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami) ako zmluvné právo na vrátenie v zmysle štandardných objednaných produktov. Táto dobrovoľná záruka vrátenia tovaru nemá absolútne žiadny vplyv na vaše štatutárne práva.

 

Ak nie ste plne spokojní so svojím štandardným produktom, máte právo (okrem vášho štatutárneho práva na odstúpenie uvedeného vyššie, a bez ohľadu naň) odstúpiť od predajnej zmluvy. Inými slovami, máte právo vrátiť Štandardný produkt tak ako je to uvedené nižšie, a my zaistíme, aby vám zaň boli vrátené peniaze. Stačí vykonať pokyny vysvetlené v nasledujúcej časti:

 

V súlade s ustanoveniami týchto podmienok môžete vrátiť štandardný produkt prijatý v lehote stovka (30) kalendárnych dní (ďalej len „lehota vrátenia“) odo dňa, keď ste dostali štandardný produkt, a to bez udania dôvodu. S cieľom dodržať túto lehotu nám musíte vrátiť štandardný produkt pred skončením tejto lehoty a tak ako je to uvedené nižšie v pokynoch na vrátenie, v časti 2.15 týchto všeobecných podmienok.

 

Ak príde vrátený tovar po uplynutí lehoty, alebo ak bol štandardný produkt používaní, prípadne poškodený inak ako z dôvodu bežného použitia pri jeho vyskúšaní, ako aj v prípade, že nebol vrátený v jeho pôvodnom balení, Reebok si vyhradzuje právo odmietnuť jeho vrátenie a neposkytnúť nijakú kompenzáciu v rámci tejto dobrovoľnej záruky vrátenia. Vrátenie odevu bude prijaté len ak nebol odstránený originálny štítok (podmienky uvedené vyššie nemajú vplyv na vaše zákonné štatutárne práva tak ako je to uvedené vyššie, a najmä záručné práva a právo na odstúpenie od zmluvy.)

 

Pri vracaní štandardných produktov vás prosíme o dodržiavanie pokynov na letáčiku k baleniu (pozri pokyny na vrátenie v časti 2.15 týchto nákupných podmienok). Všetky návratné balíky musia byť doručené pomocou návratného štítka doručovateľa alebo využívať inú formu sledovateľného doručenia.

Vrátenie štandardných produktov prebieha na riziko spoločnosti Reebok a na náklady spoločnosti Reebok, pokiaľ ide o náklady v zmysluplnej výške a takéto vrátenie bolo vykonané v súlade s časťou 2.15. Tovar, ktorý nebol vrátený v súlade s časťou 2.15, bude vrátený na vaše vlastné riziko a náklady. Štandardné produkty, nepoužité, kompletné a v ich originálnom balení, a to v maximálnej zmysluplnej miere, je potrebné vrátiť na adresu:

 

adidas International Trading B.V.

CDC Rieste

Hildesheimer Strasse 2-10

49597 Rieste

Nemecko

 

Za všetky platné vrátenia tovaru, ktoré boli vykonané v súlade s týmito podmienkami, vám spoločnosť Reebok poukáže nákupnú cenu a náklady na doručenie (pokiaľ ide o kompletné vrátenie tovaru) za vami vrátený tovar, do štrnástich (14) dní po prijatí Štandardných produktov.

 

Trvanie doručenia vráteného tovaru nezáleží od nás, a to aj napriek tomu, že váš vrátený tovar spracujeme okamžite po jeho prijatí. Za dobu spracovania vráteného tovaru je preto potrebné považovať minimálne štrnásť (14) dní – na prijatie a vybavenie vráteného tovaru. Hoci Reebok za normálnych okolností vracia peniaze približne do dvoch (2) dní od spracovania vráteného tovaru, môže byť potrebné čakať dlhší na čas na spracovanie poukázaných finančných prostriedkov bankou alebo operátorom kreditnej karty, ako aj na ich prevedenie na váš účet. Po prijatí a spracovaní vrátených štandardných produktov vás o tom upovedomíme prostredníctvom emailu. Vraciame celú hodnotu štandardných produktov. Vrátenie prostriedkov prebehne rovnakou platobnou metódou, aká bola použitá pri pôvodnom nákupe.

 

Dovolíme si vás upozorniť, že na prispôsobené produkty sa vzťahujú špeciálne ustanovenie, keďže takéto produkty boli určené vyslovene pre vás. Znamená to, že (bez obmedzenia vašich štatutárnych práv)nebudete môcť prijať vrátenie takéhoto tovaru, okrem prípadov výrobných nedostatkov. V prípade otázok ohľadne vracania prispôsobených produktov zakúpených prostredníctvom webovej stránky nás môžete kontaktovať na čísle 0800-002239 alebo odoslaním emailovej správy nášmu tímu starostlivosti o zákazníkov. V prípade otázok ohľadne prispôsobených produktov zakúpených v jednej z našej predajní môžete priamo zavolať do predajne, v ktorej ste si zakúpili produkt. Telefónne číslo predajne nájdete na doklade o kúpe.

 

2.15 Pokyny na vracanie štandardných produktov

Ak chcete vrátiť Štandardný produkt, nasledujte pokyny uvedené v časti Vracanie tovaru v Často kladených otázkach na našej webovej stránke.

 

2.16 Vracanie prispôsobených produktov

Tak ako to je uvedené vyššie, prispôsobené produkty (vrátane produktov YourReebok) sú vytvárané len pre vás a preto nemôžeme prijímať ich vracanie, s výnimkou výrobných chýb. Pokiaľ sú prispôsobené produkty chybné, kontaktujte nás a požiadajte o pokyny na ich vrátenie na čísle 0800–002239* alebo na e-mailovej adrese nášho zákazníckeho servisu.

 

2.17 Pravidlá výmeny tovaru

Reebok produkty nevymieňa. Ak si želáte produkt vymeniť, budete musieť vrátiť svoj nákup, požiadať o vrátenie peňazí a vykonať novú objednávku. Preplatenie nákladov je možné iba v prípade vráteného tovaru, ktorý je v súlade s našimi pravidlami vracania tovaru.

 

2.18 Poškodené alebo chybné výrobky

Pre Reebok je kvalita prvoradá. Všetky naše produkty dôkladne testujeme v reálnych podmienkach, s cieľom zaistiť ich plnú funkčnosť na účely, na aké boli navrhnuté. Poškodenia alebo chyby našich produktov sa vyskytujú len v nanajvýš výnimočných prípadoch. Reebok má zákonnú povinnosť zaistiť, že naše produkty spĺňajú podmienky kúpnopredajnej zmluvy.

 

Záručná doba má platnosť 24 mesiacov a vzťahuje sa na všetky ponúkané produkty. Záručná doba začína plynúť dňom prijatia produktu alebo produktov. Hneď po prijatí produktov ste povinní ich skontrolovať a upovedomiť spoločnosť Reebok o prípadných defektoch. Všetky reklamácie je potrebné odoslať spoločnosti Reebok v rámci 24-mesačnej záručnej doby. Na záruku sa vzťahujú podmienky uvedené nižšie.

 

Vrátené produkty sú kontrolované oddelením zabezpečovania kvality spoločnosti Reebok a ak je ich poškodenie dôsledkom výrobnej chyby alebo odchýlky od špecifikácie výrobcu, budú preplatené. Zaväzujeme sa plne uhradiť náklady za akýkoľvek chybný tovar.

 

Ak vznikol problém z iného dôvodu ako kvalita materiálov alebo proces výroby, pôvodný produkt vám bude vrátený. Nepreplácame produkty:

 

 • - získané z iného zdroja ako je webová stránka;
 • - poškodené z dôvodu zneužitia alebo nedbanlivosti (vystavenie chemikáliám, žieravým látkam, otvorenému plameňu, vysokým teplotám, ostrým predmetom, atď.)
 • - poškodené z dôvodu nesprávneho používania alebo vykonávania iných činností, než na aké boli určené (používanie bežeckej obuvi pri halových športoch alebo použitie turistickej obuvi ako pracovnej činnosti, atď.).

 

Takisto upozorňujeme, že životnosť všetkých produktov Reebok závisí od spôsobu ich individuálneho používania, podmienok používania a spôsobu nosenia osobitého pre každého používateľa. Produkty, ktoré boli poškodené bežným opotrebením či nosením, alebo pokiaľ prekročili primeranú životnosť, nepodliehajú náhrade.

                                                                                                                                                                 

Náš zákaznícky servis vám vždy rád pomôže. Neváhajte sa na nás obrátiť s  otázkami a pripomienkami prostredníctvom telefónneho čísla 0800–002239* alebo e-mailovej adresy.

 

 

3. POUŽÍVANIE WEBOVÝCH STRÁNOK

Pozorne si prečítajte tieto podmienky na používanie webových stránok („Podmienky používania webových stránok“) pred ich používaním, ako aj pred používaním akéhokoľvek obsahu spoločnosti Reebok na webových stránkach sociálnych sietí vrátane, avšak nielen, Facebooku a Twitteru (spoločne označovaných ako webové stránky). Tieto Podmienky používania webových stránok platia pre všetky návštevy a používanie webových stránok ako aj na obsahu (tak ako je to definované nižšie), informácie, odporúčania, produkty a služby poskytované vám alebo prostredníctvom webových stránok. Prístupom na webové stránky a ich používaním vyjadrujete svoj súhlas s platnosťou týchto „Podmienok používania webových stránok“ v plnom rozsahu a ako doplnok k akýmkoľvek iným zákonom alebo nariadeniam vzťahujúcim sa na webové stránky a internet. Ak nesúhlasíte s týmito „Podmienkami používania webových stránok“, okamžite opustite tieto webové stránky.

 

3.1 Obsah na webových stránkach

Všetok obsah predstavovaný alebo zobrazovaný na webových stránkach vrátane, avšak nielen, log, ikon, ochranných známok, textu, grafiky, fotografií, obrázkov, pohyblivých obrázkov, zvukov, ilustrácií a softvéru (ďalej len „obsah“), sú vlastníctvom spoločnosti adidas AG, jej dcérskych spoločností a poskytovateľov licencií alebo obsahu. Všetky prvky webových stránok vrátane, avšak nielen, všeobecného dizajnu a obsahu, môžu byť chránené autorskými právami, morálnymi právami, právami na databázu, ochrannými známkami a ďalšími právnymi predpismi, týkajúcimi sa práv duševného vlastníctva. Okrem prípadov výslovne povolených v tejto zmluve alebo v inej dohode so spoločnosťou Reebok, nesmie byť žiadna časť ani prvky webových stránok či ich obsahu, kopírovaná ani opätovne prenášaná žiadnym spôsobom. Webové stránky, ich obsah a všetky súvisiace práva zostávajú výhradným vlastníctvom spoločnosti adidas AG, jej pridružených spoločností alebo jej poskytovateľov licencií, pokiaľ to nie je výslovne dohodnuté inak. Všetky takéto práva sú vyhradené.

 

3.2 Autorské práva a ochranné známky

Autorské práva na všetok obsah patria a sú podľa potreby naďalej vo vlastníctve spoločnosti adidas AG, jej pridružených spoločností alebo jej poskytovateľov licencií. S výnimkou prípadov, keď je to stanovené inak v konkrétnych dokumentoch na týchto webových stránkach, ste oprávnení zobrazovať, prehrávať, tlačiť a preberať obsah nájdený na webových stránkach, a to len na osobné, informačné a nekomerčné účely. Nesmiete meniť žiaden z materiálov a nesmiete kopírovať, distribuovať, vysielať, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať, publikovať, poskytovať licencie, vytvárať odvodené diela, prevádzať ani predávať akúkoľvek časť obsahu. Nesmiete opakovane používať žiadny obsah bez získania súhlasu od spoločnosti Reebok. Na účely týchto podmienok je zakázané používanie takéhoto obsahu na akýchkoľvek iných webových stránkach či v sieťovom počítačovom prostredí. Z obsahu nájdeného na webových stránkach nesmiete odstrániť žiadne autorské práva, ochranné známky ani iné vlastnícke práva.

 

V prípade, že si z webových stránok prevezmete softvér (vrátane, avšak nielen, šetričov obrazovky, aplikácií na smartfóny, ikon, videí a tapiet), na tento softvér, vrátane všetkých súborov a obrázkov, ktoré sú súčasťou softvéru alebo sú ním generované, ako aj údajov pridružených k softvéru (ďalej len „softvér“), vám Reebok udeľuje licenciu. Týmto však na vás Reebok neprenáša svoje vlastnícke práva na softvér. Vlastníte médium, na ktorom je softvér zaznamenaný, ale Reebok si ponecháva úplné a kompletné práva na softvér a všetky práva duševného vlastníctva s ním spojené. Softvér nesmiete opätovne distribuovať, predávať, dekompilovať, spätne analyzovať, rozkladať a ani inak ho prevádzať na formy čitateľné pre človeka.

 

Všetky ochranné známky, servisné značky, logá a obchodné názvy, ktoré sa objavujú na produktoch spoločnosti adidas Group, obaloch výrobkov alebo na webových stránkach, či už ako registrované alebo nie (ďalej len „ochranné známky“), zostávajú výhradným vlastníctvom spoločnosti adidas AG, jej pridružených spoločností alebo jej poskytovateľov licencií (podľa potreby) a sú chránené platnými zákonmi medzinárodnými dohodami o ochranných známkach. Žiadne ochranné známky nesmiete bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti Reebok používať, kopírovať, reprodukovať, opätovne publikovať, nahrávať, zverejňovať, vysielať, distribuovať ani upravovať žiadnym spôsobom, vrátane reklamy alebo propagácie, pokiaľ sa týkajú distribúcie materiálov na webových stránkach. Používanie akýchkoľvek ochranných známok na iných webových stránkach alebo inom sieťovom počítačovom prostredí, ako napríklad ukladanie alebo reprodukcia (častí) webových stránok na akýchkoľvek externých webových lokalitách, ako aj vytváranie prepojení, hypertextových objektov, odkazov alebo deep linkových odkazov medzi našimi webovými stránkami a akýmikoľvek inými webovými stránkami je bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Reebok zakázané.

 

3.3 Zrieknutie sa záruk

Webové stránky a ich obsah sú poskytované bezplatne a vo forme „tak, ako sú“, bez akejkoľvek záruky. Informácie uvádzané na webových stránkach sú určené ako všeobecné informácie a nepredstavujú poradenstvo.

 

Reeboknevyhlasuje ani nezaručuje, že informácie alebo vybavenie nachádzajúce sa na webových stránkach sú presné, úplné či aktuálne, ani že webové stránky či server, ktorý umožňuje ich zobrazovanie, sú bez vírusov alebo iných škodlivých komponentov. Reebok ďalej neposkytuje žiadnu špecifickú počítačovú infraštruktúru ani možnosti pripojenia. Reebok preto nevyhlasuje ani nezaručuje, že používanie webových stránok bude prebiehať bez prerušenia a chýb. Reebok neposkytuje záruky ani nevyhlasuje správnosť, presnosť, primeranosť, použiteľnosť, aktuálnosť, spoľahlivosť ani žiadne iné vlastnosti svojich webových stránok, a to do plného rozsahu povoleného platnými zákonmi.

 

3.4 Obmedzenie zodpovednosti

Používanie webových stránok je na vaše vlastné riziko. Spoločnosť Reebok ani žiaden z jej zamestnancov, úradníkov, riaditeľov, zástupcov ani žiadne iné strany zapojené do tvorby, výroby alebo poskytovania webových stránok nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, zvláštne, následné ani žiadne iné škody, ktoré by boli dôsledkom používania alebo nemožnosti používať, obsah na webových stránkach, a to vrátane škôd spôsobených vírusmi alebo nepresnými či nekompletnými informáciami na webových stránkach, ako ani fungovaním produktov či inak v dôsledku týchto podmienok používania webových stránok, a to aj v prípade, že spoločnosť Reebok bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd.

 

3.5 Prepojenia na tretie strany

Pre vaše pohodlie a s cieľom zlepšiť využitie webových stránok, môžu byť z času na čas poskytované prepojenia na webové stránky, ktoré sú vo vlastníctve a pod kontrolou tretích strán. Tieto prepojenia vás prenesú mimo webové stránky Reebok a sú aj mimo našej kontroly. Patria sem prepojenia na partnerov, ktorí môžu používať naše ochranné známky ako súčasť dohody o spoločnom brandingu. Webové stránky, na ktoré môžete prechádzať pomocou týchto prepojení, majú svoje vlastné podmienky používania, ako aj vlastné pravidlá ochrany súkromných údajov. Reebok nezodpovedá a neručí za obsah a činnosť týchto webových stránok. Navštevujete ich teda výhradne na vlastné riziko.

 

Takéto webové stránky tretích strán môžu používateľom posielať svoje vlastné súbory cookies, zhromažďovať údaje alebo žiadať osobné informácie, a preto vám odporúčame pred ich použitím si skontrolovať ich podmienky používania alebo pravidlá ochrany osobných údajov.

 

3.6 Zneužitie webových stránok

Je zakázané používať webové stránky na zverejňovanie alebo šírenie akéhokoľvek obsahu vytváraného používateľmi (ako je to definované nižšie), ktorý porušuje alebo môže porušiť práva duševného vlastníctva tretích strán, alebo ktorý je výhražný, nepravdivý, zavádzajúci, poburujúci, hanlivý, narušujúci súkromie, obscénny, pornografický, urážlivý, diskriminačný, protiprávny alebo ktorý by mohol predstavovať či nabádať ku konaniu považovanému za trestný čin, porušovanie práv iných strán alebo ktorý môže inak viesť k občianskoprávnej zodpovednosti či porušovaniu zákonov. Reebok vám môže kedykoľvek a podľa vlastného uváženia odoprieť prístup na webové stránky vrátane situácií, keď Reebokpríde k záveru, že vaše používanie webových stránok je v rozpore s niektorým ustanovením týchto podmienok používania webových stránok alebo s platnými právnymi predpismi.

Tiež je zakázané používať tieto webové stránky na vlastnú propagáciu alebo vykonávanie akejkoľvek komerčnej činnosti.

Nesmiete používať žiadny softvér, modul na prehľadávanie obsahu (crawler, spider, page scraper) alebo iné automatizované prostriedky a zariadenie s cieľom a) získať prístup, kopírovať, ovplyvňovať alebo monitorovať ktorúkoľvek časť webovej lokality alebo jej obsah alebo obchádzať štruktúru či prezentáciu webovej lokality alebo akéhokoľvek jej obsahu alebo b) rušiť prevádzku webovej lokality alebo akejkoľvek transakcie vykonávanej na webovej lokalite alebo rušiť či ovplyvňovať používanie webovej lokality akoukoľvek osobou alebo pomáhať akejkoľvek tretej strane vykonať zakúpenie akéhokoľvek výrobku na webovej lokalite.

 

Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup ku ktorejkoľvek časti alebo funkcii webovej lokality alebo akéhokoľvek systému, ktorý je pripojený k webovej lokalite, narušením bezpečnosti, dolovaním hesla či inými nezákonnými alebo neoprávnenými prostriedkami.

3.7 Obsah vytváraný používateľmi

Všetky názory, poznámky, komentáre, kresby, grafiky, fotografie, prepojenia, otázky, návrhy, informácie, videá a iné materiály, ktoré vy alebo iní používatelia webových stránok pošlete na webové stránky alebo prenášate pomocou webových stránok (ďalej len „obsah vytváraný používateľmi“), sa považuje za nedôverný a nechránený. Obdobne, Reebok má bezvýhradné a bezplatné právo používať, kopírovať, distribuovať a poskytovať tretím stranám všetok obsah vytváraný používateľmi, a to na akýkoľvek účel, na akomkoľvek médiu a v rámci celého sveta (ďalej len „udelenie licencie“). Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Reebok pôsobí iba pasívnym spôsobom na distribúciu obsahu vytváraného používateľmi a nie je zodpovedný ani nezaručuje vám ani žiadnej tretej strane obsah, ani presnosť obsahu vytváraného používateľmi. Reebok nebude nepretržite monitorovať vami zverejnený obsah vytváraný používateľmi ani moderovať komunikáciu medzi používateľmi, a nebude mať ani povinnosť to vykonávať. Bez obmedzenia všeobecnej platnosti ustanovenia uvedeného vyššie, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek poznámky, názory, komentáre, návrhy a ďalšie informácie vyjadrené alebo obsiahnuté v obsahu vytváraného používateľmi, nemusia predstavovať stanovisko spoločnosti Reebok. Akékoľvek vaše používanie obsahu vytváraného používateľmi je výlučne na vaše vlastné riziko. Vyhlasujete a zaručujete, že všetok obsah vytváraný používateľmi, ktorý vy zverejňujete alebo prenášate, je vaším originálnym obsahom a nekopíruje dielo tretích strán, ani inak neporušuje žiadne práva duševného vlastníctva tretích strán, práva na súkromie a práva na ochranu osobnosti, a že neobsahuje žiadne hanlivé ani znevažujúce prehlásenia. Ďalej vyhlasujete a zaručujete, že ste oprávnení udeliť licenciu tak ako je to uvedené v tomto odseku. Súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť Reeboka jej pridružené spoločnosti a budete ich chrániť pred všetkými nákladmi, výdavkami, škodami, stratami a záväzkami, ktoré by mohli vzniknúť spoločnosti Reebok alebo jej pridruženými spoločnostiam v dôsledku vášho zverejnenia alebo prenosu obsahu vytváraného používateľmi alebo vášho používania webových stránok.

 

Reeboksi vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia (úplne alebo čiastočne) zablokovať alebo odstrániť akýkoľvek vami zverejnený alebo prenášaný obsah vytváraný používateľmi, ohľadne ktorého dôjde k záveru, že nie je v súlade s týmito podmienkami používania webových stránok (vrátane materiálov, ktoré porušujú alebo môžu porušovať práva duševného vlastníctva, práva na ochranu súkromia a práva na ochranu osobnosti tretích strán), alebo pokiaľ ich Reebok považuje za neprijateľné z iného dôvodu.

 

Súhlasíte s tým, že budete bezodkladne a písomne informovať Reebok (pozri časť „Ako nás môžete kontaktovať“ uvedenú nižšie) o akomkoľvek obsahu vytváranom používateľmi (alebo inom obsahu), ktorý porušuje tieto podmienky používania webových stránok. Súhlasíte s tým, že poskytnete spoločnosti Reebok dostatok informácií na vyšetrenie, či takýto obsah vytváraný používateľmi (alebo iný obsah) neporušuje tieto podmienky používania webových stránok. Reebok súhlasí, že v dobrej viere vynaloží úsilie na vyšetrenie sťažností a prijme také opatrenia, ktoré bude považovať za vhodné. Reebok však nezaručuje ani nevyhlasuje, že takýto obsah vytváraný používateľmi alebo akýkoľvek iný obsah bude blokovať alebo ho odstráni (úplne či čiastočne).

 

3.8 Nevyžiadané nápady

Reebok postupuje podľa zásad, v súlade s ktorými neprezerá ani neprijíma žiadne nevyžiadané návrhy, vynálezy, dizajnové diela ani žiadne iné materiály týkajúce sa obchodnej činnosti spoločnosti Reebok (vrátane, avšak nielen, obuvi, odevu, športových potrieb a služieb), či už pozostávajú z textov, obrázkov, zvukov, softvéru, informácií alebo sú poskytované iným spôsobom (ďalej len „materiály“) od osôb, ktoré sú mimo spoločnosti Reebok. Preto by ste nemali zverejňovať žiadne takéto materiály na našich webových stránkach ani nám ich posielať e-mailom či iným spôsobom.

 

4. RÔZNE USTANOVENIA

 

4.1 Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade akýchkoľvek otázok alebo komentárov týkajúcich sa webových stránok alebo podmienok spoločnosti Reebok, ako aj v nepravdepodobnom prípade, že si želáte podať sťažnosť, neváhajte kontaktovať náš zákaznícky servis kliknutím sem.

 

Prípadne ak dávate prednosť telefonickému kontaktu, použite telefónne číslo 0800–002239 (bezplatná linka).

 

Ďalšou možnosťou kontaktu je napísanie listu na túto poštovú adresu:

 

Reebok Customer Service

Hoogoorddreef 9A

1101 BA Amsterdam

Holandsko

 

4.2 Priority

V prípade rozporov medzi podmienkami spoločnosti Reebok a akýmkoľvek obsahom nachádzajúcim sa v iných častiach webových stránok alebo prepojeniach, majú prednosť podmienky spoločnosti Reebok obsiahnuté v tomto dokumente.

 

4.3 Zmeny podmienok spoločnosti Reebok

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek vykonávať zmeny týchto podmienok.

 

Na používanie týchto webových stránok, ako aj na všetky kúpnopredajné zmluvy uzavreté medzi vami a nami, sa vzťahuje verzia podmienok spoločnosti Reebok platná v čase, keď ste odoslali objednávku prostredníctvom týchto webových stránok, alebo v deň prehliadania týchto webových stránok.

 

Pravidelne kontrolujte podmienky spoločnosti Reebok, aby ste mali prehľad o možných zmenách.

 

4.4 Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Reebok plne rešpektuje súkromie jednotlivcov, ktorí navštevujú a používajú jej webové stránky. Podrobnejšie informácie o spôsobe, akým používame súbory cookie, o type zhromažďovaných údajov, o tom, ako a prečo ich používame, a o tom, za akých okolností ich môžeme poskytovať tretím stranám, nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov a v našich zásadách používania súborov cookie, ktoré sú zapracované do podmienok spoločnosti Reebok a tvoria ich súčasť.
 
Vytvorením jedného globálneho účtu Reebok alebo zadaním nákupnej objednávky beriete na vedomie, že môžeme zhromažďovať, používať, uchovávať a spracovávať vaše osobné údaje v súlade s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov.

 

4.5 Vyčlenenie

Každé ustanovenie podmienok spoločnosti Reebok sa považuje za samostatné a navzájom nezávislé. Ak bude niektoré ustanovenie uznané za neplatné alebo inak nevykonateľné, bude ho možné oddeliť z týchto podmienok spoločnosti Reebok a nebude mať vplyv na vymáhateľnosť žiadnych iných ostatných ustanovení týchto podmienok.

 

4.6 Subdodávateľstvo a pridelenie

Reebok si vyhradzuje právo vykonávanie subdodávanie, prevod, postúpenie alebo nováciu všetkých alebo niektorých našich práv a povinností vyplývajúcich z podmienok spoločnosti Reebok tak, aby tým neboli ovplyvnené žiadne vaše práva v rámci týchto podmienok. Vy nesmiete subdodávať, prideľovať ani inak prevádzať žiadne vaše práva ani záväzky vyplývajúce z podmienok spoločnosti Reebok bez nášho písomného súhlasu.

 

4.7 Udalosti mimo zmysluplnej kontroly

Spoločnosť Reebok nebude zodpovedná za žiadne oneskorenia alebo neplnenia našich záväzkov vyplývajúcich z podmienok spoločnosti Reebok, pokiaľ takéto oneskorenie alebo nesplnenie nastane z  príčin, ktoré sú mimo zmysluplnej kontroly spoločnosti Reebok.

 

4.8 Platné zákony a právna príslušnosť

Podmienky spoločnosti Reebok sa riadia zákonmi Holandska.

 

Holandské právo sa uplatňuje na kúpnopredajné zmluvy, s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách pri medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).

 

Vy a spoločnosť Reebok sa týmto podriaďujete bezvýhradnej právomoci holandských súdov.

 

4.9 Informácie o batériách

 

 

 

Niektoré produkty predávané pod značkou Reebok obsahujú batérie.

 

Batérie a akumulátory, ktoré obsahujú nebezpečné látky, sú zreteľne označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Chemické označenie príslušných nebezpečných látok môže byť uvedené pod symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Patria medzi ne napríklad olovo (Pb), kadmium (Cd) a ortuť (Hg).

 

Staré batérie a akumulátory nesmú byť likvidované v bežnom komunálnom odpade. Je možné ich bezplatne odovzdať na zbernom mieste alebo priamo v predajni. Zakúpené batérie a akumulátory (bez ich zariadení) môžete po použití vrátiť aj osobne v našej pobočke. Prosíme vás, aby ste batérie nikdy neposielali poštou.

 

PRÍLOHA Č. 1 k týmto všeobecným podmienkam

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

Vzorový formulár o odstúpení

 

Adresát

 

adidas International Trading B.V. 

skr. poczt. 315,

ul. Targowa,

Warsaw, 03-700,

Poland

 

 

Ja/my* týmto oznamujeme, že ja/my odstupujem/-e od svojej nákupnej zmluvy týkajúcej sa nasledujúceho tovaru/poskytovania nasledovnej služby:

 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

 

Objednané dňa*/prijaté dňa*:

 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

 

 

Meno zákazníka/-ov a číslo objednávky:

 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

 

 

Adresa zákazníka:

 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

 

Dátum/podpis zákazníka/-ov (len ak je tento formulár odoslaný v papierovej forme)

 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

 

 

 

(*) Čo sa nehodí, vymažte.